DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Heer Wil Dat We Intiem Met Hem Zijn

10 augustus 2015 

dochter van Egypte, vrede zij met je; in je jeugd had je geweigerd om naar Mijn Stem te luisteren; maar Ik zei in Mijn Hemelse Hoven: ‘Ik zal haar verleiden voordat haar haren grijs worden; Ik zal in haar zwoegen en in een korte tijd zal Ik wat ooit een wetteloos wezen was zegenen en zalven; 

ja, dit is Mijn Plan in haar; dan zal Ik haar van een steriele boom veranderen in een vruchtbare boom met medicinale bladeren; Ik zeg ook tegen jou als een van Mijn  leerlingen: wees niet bang, groei in de Voetstappen van je Leraar, Ik wil dat je volmaakt bent! wees niet bang voor al diegenen die, voor hun eigen belangen, zullen proberen je te ontmoedigen, dochter, er zijn gezegdes in Mijn Boodschappen die nog bedekt zijn, maar de dag zal komen dat wat verborgen is aan het licht gebracht zal worden en wat bedekt is openbaar zal worden; 

Ik zeg je dit zodat wanneer iemand probeert mijn woorden te interpreteren, verkeerd doet, ja, deze woorden die nog in het duister zijn, want hun interpretatie is verkeerd; dit zaad dat Ik in jou heb geplant zal vele zielen redden; daarom, onderwijs dat wat je hebt begrepen in het Licht van Mijn Geest; 

Vassula, Ik heb je horen zeggen: ‘de Heer wil dat we vertrouwelijk met Hem zijn;’ heeft iemand nog niet begrepen hoe Ik jouw intimiteit met Mij koester? wat zei Ik toen tegen Simon die Mij uitnodigde in zijn huis en beledigd was toen hij zag dat Maria vertrouwelijk met Mij was? Ik zei, ‘Simon, jij hebt Mij niet verwelkomd door water over Mijn voeten te gieten, maar zij heeft met haar tranen Mijn voeten natgemaakt en ze afgeveegd met haar haren; jij hebt Me niet gekust toen Ik je huis binnen ging, maar zij heeft de hele tijd Mijn voeten bedekt met kussen; jij hebt Mijn Hoofd niet gezalfd met olie, maar zij heeft Mijn voeten gezalfd met zalf;’ 

-zeg Me, wat is religie? religie is wanneer je God hebt beloofd Hem toegewijd te zijn, trouw aan God, gevuld met vertrouwen en geloof tot het einde komt, maar nooit zonder liefde in jou; want liefde vergeeft je zonden; liefde is de constante oproep aan de mens; dus niemand zou verbaasd moeten zijn dat Ik samenwerk met degenen die Mij beminnen, met al degenen die Ik heb gezalfd en geroepen om Mijn profeten te zijn en voor elk ander doel; 

ah, er is nog iets; Ik hoorde dat je vriend je een vraag stelde waarop Ik zal antwoorden: ‘als God goed is, waarom is er dan zo veel lijden?’ 

door Mijn goddelijke macht heb Ik je alles gegeven wat je nodig hebt in het leven om gelukkig te zijn – maar hoe velen in deze wereld hebben Mij ware toewijding gegeven? het ontbreekt aan toewijding, en als er geen toewijding is, vervreemdt dit alleen al van dat men Mij kent en begrijpt;[1] Ik heb iedereen geroepen door Mijn eigen glorie en goedheid om goed te zijn; Ik ben nooit gestopt je gaven te schenken, gaven die je in staat stellen te delen in de goddelijke natuur en te ontsnappen aan de corruptie in deze wereld die vol is van bederf en ondeugden; maar de liefde ontbreekt in deze wereld en is vervangen door allerlei soorten ondeugden die zelfvernietigend zijn, niet alleen voor je eigen ziel maar ook voor je lichaam; jullie lijden door jullie eigen schuld en door jullie eigen hand… niet die van Mij; 

Ik ben jullie Toevlucht, jullie Redder en jullie Sterkte! wanneer iemand tot Mij roept, wees verzekerd, Ik Ben met hem… ic De Liefde bemint je...


[1] Met andere woorden, het is door onze geloofsafval dat we lijden en sterven, zoals de Heer in het verleden had gezegd. Wij zijn ons zelf aan het vernietigen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message