DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Mijn Glorie Tonen Door Het Huis Van Het Oosten

8 april 2014 

Ik Ben; Mijn plan in jou om Mijn Koninkrijk en de Eenheid van de Kerk te verspreiden zal doorgaan met zegeningen; zegeningen die je zullen versterken, Mijn kind; als de mensen geweigerd hebben Mijn waarschuwingen te horen, geweigerd te luisteren, dan zullen zij hun straf niet ontlopen; sommigen van hen kleineren Mijn Boodschappen en kleineren jou en de rijkdommen van licht die voortkomen uit Onze eenheid en de goddelijke transformatie die plaatsvond in jouw ziel; 

Mijn Kerk heeft het nodig vernieuwd te worden; als iemand vraagt: ‘op welke manier kan het vernieuwd worden?’ is Mijn antwoord: het moet opnieuw vernieuwd worden door contemplatieve onderrichtingen die de ziel de goddelijke rijkdommen leert van mystieke kennis; die ten volle Mijn Goddelijkheid beschouwen; de ziel zal dan geleid worden in de Bruidskamer, waar Ik, de Bruidegom, gesluierd, Mijn Goddelijkheid en Majesteit verhullend, zal wachten; Ik zal een zuivere ziel toestaan de luisterrijke sluier op te lichten en Mijn Majesteit en Mijn Goddelijkheid te ontdekken; 

als vandaag de Kerk is opgehouden met te onderwijzen hoe een ziel een transformerende eenheid met Mij, je God, kan bereiken zal het voor iedereen moeilijk zijn om Mij te bezitten en Mij te leren kennen; Mijn kind, kan een ziel zich vestigen zonder met Mij verenigd te zijn? nee; daarom, Mijn leerling, geven Mijn Boodschappen leven, en dit is een van de redenen dat Satan, verstoord, velen misleidt om bang voor je te zijn en je te veroordelen; zeg hen dat Mijn Geest vlucht van een liegende tong, van handen die onnodig bloed vergieten, een hart dat slechte plannen beraamt, die die drang voelen om kwaad te doen, een valse getuige die liegt bij elke ademhaling, een man die verdeeldheid zaait onder broeders; en Ik zou er aan toe willen voegen, diegenen die genoegen scheppen in kwaad doen; 

hervorming en vernieuwing van Mijn Kerk gaan in tegen de Boze, die Mijn Kerk wil reduceren tot een woestijn! en wat je priesters betreft[1] die heel hoog nodig hervormd moeten worden, wat maakt het Mij uit als ze Mijn iconen bewieroken, terwijl Ik wierook van hun hart nodig heb! ze dragen Mijn Naam, maar ze hebben geen kennis van Mij als een levende God; Ik heb hen tekenen gegeven om hun sluier des doods op te lichten, maar, Mijn zuster, niemand heeft berouw; Ik zal doorgaan hen[2] te zuiveren om hen te leren Mij te erkennen door hun beproevingen; 

seksuele immoraliteit is een zonde tegen jullie lichaam die de tempel is van de Heilige Geest; maar vandaag is jouw natie, samen met andere naties, de verblijfplaats geworden van prostituees; Ik heb priesters die bang zijn om deze zonde te benoemen en die in plaats daarvan compromissen gebruiken; dit is het uur van Satan; Mijn Boodschappen verkondigen de Waarheid over onthechting, die gepraktiseerd moet worden; 

Mijn Kruis aanvaarden is voor sommigen moeilijk, daarom geven ze toe aan compromissen; hoe zullen deze[3] veranderen na de dood? hoe kan Ik Mijn Liefde in hen intensiveren als hun harten verhard zijn? hoe kan het dat hun harten ver zijn van de Wijsheid van God die erom bekend staat wonderen te verrichten en die zich kan manifesteren in iedereen die God kiest, Die hun ziel kan veranderen en omvormen om ijverig te zijn in het wegcijferen van zichzelf, koninklijk in hun armoede, een doordringende blik in hun zachtheid? 

heeft niemand opgemerkt dat door het sterven aan jullie zelf Mijn Liefde jullie heeft verhoogd tot Mijn drager, die oren evangeliseert en onderwijst die bereid zijn te horen? en zoals Mijn Aanwezigheid met jullie is, zo is Mijn Licht over jullie die jullie en jullie omgeving bedekt; Mijn zuivere Licht stroomt uit, breidt zich uit, onderwijst en bekeert; 

velen van hen horen van Mijn Liefde wanneer je Mijn Boodschappen voor hen leest, velen worden gewaar dat Mijn Woorden een Levengevende Bron zijn; er vindt dus een opwekking plaats die hen doet dorsten naar meer kennis van Mijn sublieme Mysteries en van Mijn Goddelijke Liefde en van Mijn Zoetheid die allemaal in Mijn diepten liggen verborgen; wat heeft men ervan begrepen als vandaag Mijn Kerk deze mysteries heeft geïntellectualiseerd? mysteries die Ik bereid ben in jullie dagen in eenvoudige termen te openbaren en met helderheid, door dit instrument dat Ik heb gekozen? 

verschrikkingen van de dood komen dichterbij en Mijn Engelen beven van angst en wachten wanneer de Almachtige Zijn Hand in Zijn woede zal laten neerkomen op deze slechte generatie; 

Ik huil tranen van Bloed wanneer Ik zie, dat ondanks Mijn duidelijke tekenen die aan jullie allen zijn gegeven, Mijn herders nog steeds degenen die Ik zend achtervolgen en hoe zij met arrogantie de Werken van Mijn Handen met verachting bespotten; ze blijven doof voor Mijn Oproepen, doof voor Mijn roepen, maar spoedig, ja, jullie spoedig, zal de aarde in brand worden gestoken, zoals in de tijden van Sodom en Gomorra die Mijn Vader omverwierp, dan zal Ik mijn Glorie tonen door het Huis van het Oosten;[4] 

vandaag heb Ik dat Huis voorzien van een Beschermende Aartsengel[5], om dat Huis te leiden om een voorbeeld te zijn van Mijn Heiligheid; eens, in het verleden, was dat Huis als verloren schapen; hun herders waren onteerd, beschuldigd en velen werden ter dood gebracht; een immense vernietiging vulde dat Huis en zijn bewoners; Ik heb deze natie uitgekozen om Mij te verheerlijken; door Mij gezalfd zal Mijn Hand voortdurend met hen zijn; en iedereen zal hen duchten als zij Mijn Licht zullen reflecteren; Duisternis zal Mijn Helderheid vrezen; o ja, want Ik heb deze natie gezegend opdat het niet opnieuw valt en slaaf wordt van onethische hartstochten die van demonen komen; Ik zal dit Huis behoeden voor het imiteren van de slechte gebruiken van de naties; 

met rechtschapenheid en deugd zal Ik hen leiden om met Mij te wandelen; om het leven te respecteren, o ja! Ik zal dit Huis leiden op het pad van Mijn Geboden en nee, Ik zal je[6] niet toestaan van Mijn Geboden af te dwalen; blijf Mijn beloften koesteren in je hart, houd je blik gericht op de Hemel, want Ik, God, ben je waarborg; heb Mijn vrede, Mijn Vassula, en houd je aan Mij vast; heb Mij als eerste; Ik zegen je, kind; ic


[1] Grieks Orthodoxe priesters

[2] geheel Griekenland?

[3] deze mensen

[4] de Russische Kerk

[5] Sint Michael de Aartsengel

[6] de Kerk van Rusland

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message