DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Gods Welwillendheid Zal Nu Spoedig Worden Getoond

2 juni 2015

Boodschap van Jezus aan Vassula Ryden van 2 juni 2015, voorgelezen tijdens de pelgrimage in oktober 2015 te Rome 

vrede zij met je; het staat in de Schriften geschreven dat Mijn Vader alle dingen onder Mijn Voeten heeft gelegd en Mij de Heerser van alles heeft gemaakt; je hebt geleerd dat Ik het Hoofd ben van Mijn Kerk; nu, Mijn Vassula, heeft Mijn Geest van Waarheid al deze jaren aan jullie allen Zijn Macht laten zien om Mijn Woorden te oefenen en in praktijk te brengen, die luiden: ‘mogen zij allen één zijn; mogen zij één zijn in Ons zoals U in Mij bent en Ik in U…’

- maar Heer, zoals U weet, zelfs nu wanneer U spreekt geloven veel van Uw hoogwaardigheidsbekleders van de Kerk niet dat U dat doet, zelfs wanneer U in het verleden wilde dat wij één zijn en verenigd, heeft niemand Uw Woorden uitgevoerd; jaar na jaar gaat voorbij en er gebeurt niets; het blad van de lans ligt nog steeds in Uw Hart…

Ik zeg je plechtig, blijf alles onderrichten wat Ik je heb gegeven en vrees niets, want Mijn Geest houdt je veilig en legt zowel het willen als het werken in jou om mijn herders te verzamelen, om hen er aan te herinneren dat er één Brood is en dat jullie allen, hoewel jullie met velen zijn, slechts één enkel lichaam zijn; jullie zijn (hier) verzameld vanuit verschillende naties en verschillende Kerken, om te bidden om Barmhartigheid, om de verdeeldheden onder jullie te genezen en vrede aan de wereld te brengen en eenheid onder alle Christenen;

dus Ik vraag jullie naar waarheid: zijn jullie niet aan Mij toegewijd door jullie gemeenschappelijke doopsel? zie, Ik ben bereid jullie de gave van de eenheid te schenken, om Mijn Kerk te verheffen als een teken voor elke natie om Mijn Glorie te zien, maar ik heb jullie volledige medewerking nodig en jullie bereidheid om in nederigheid en liefde te buigen – en jullie te verenigen rond één altaar en om Mijn Lichaam te delen moeten jullie leren te beminnen, want jullie weten allemaal dat er één Lichaam is, één Geest, één Heer, één Geloof, één Doopsel, één God, Vader van allen en door allen, en Die in jullie allen woont – en wetende dat dit nageleefd moet worden, blijven jullie verstrooid en onwillig om in Mijn Sacramenten en in het Mysterie van de Eucharistie te delen, en bedroeven jullie Mijn Geest; waarom vragen jullie dan om Mijn Geest over jullie uit te storten om de verdeeldheid onder jullie te verwijderen wanneer jullie hart geregeerd wordt door jullie vooroordelen? bedroef Mijn Geest niet langer door verdeeld te blijven door onderscheid te maken onder elkaar;

want hoe veel keer heb Ik gezegd dat Ik Eén ben? Ik vraag jullie opnieuw: geloven jullie dat Mijn Lichaam een enkel baken van licht is, onverdeeld, dat schijnt over de hele wereld? vandaag kom Ik tot jullie als de Hogepriester om jullie er aan te herinneren op een manier die jullie roeping waardig is te leven, om te getuigen van de Waarheid en iedereen te verzamelen in de eenheid van het Geloof en dat het offer dat jullie dagelijks aan Mij opdragen de reden mag zijn om jullie allemaal te brengen tot het delen in dit Mysterie van de Eucharistie; vraag Mij om jullie lome geest te doen herleven; vraag Mij om jullie op de juiste weg te leiden! jullie geloven toch in Mijn Goedheid en Zachtaardigheid en dat Ik in staat ben om jullie een nieuw hart te geven? dus waarom blijven jullie kreunen over jullie verdeeldheid? vraag Mij om jullie in Geloof te sterken en jullie harten te openen voor de Waarheid en draag door de kracht van de Eucharistie jullie leven op voor de Eenheid; ga vooruit, vol in de Geest van Liefde om die Eenheid een realiteit te maken in Mijn Kerk! geef Mij jullie zorgen en in Mijn glorieuze Licht zal ik ze omvormen om jullie vrede in jullie harten te geven; gezegenden van Mijn Ziel, wees één van geest zodat jullie samen instemmen met een overeenkomst die Mijn Lichaam, dat de Kerk is, zal verheerlijken; laat geen enkele leegte in jullie hart toe zodat de vijand die om jullie heen dwaalt, deze leegte vult; acht jullie zelf gezegend want de Hemelse Vader zal wonderen verrichten en die overwinning zal voor jullie allen worden weggelegd die de Eenheid zoeken, waar zo lang op is gewacht;

jullie verdeeldheid is een steile rots geworden, onbuigzame ijzeren staven, met menselijke wetten en decreten, maar het resultaat van jullie vele gebeden is dat Gods welwillendheid nu spoedig zal worden getoond; van het Huis van het Oosten en van het Westen heb Ik groot eerherstel nodig en Ik ben bereid hun fouten te vergeven; Ik verlang dat alle hoogmoed stopt, Ik verlang dat alle trots ophoudt; sta dan allen op want Ik heb overwinnende strijders nodig, strijders van geloof, en niets minder; ontvang Mijn Zegeningen voor het delen met elkaar; Ik, Jezus Christus bemin jullie allen; 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message