DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Geest Zal Als Een Zon Vele Zielen Raken,

25 november 2014 

-Ik haastte mij om te horen waarvoor onze Heer mij riep…

Vrede, Ik Ben, Mijn geliefde en Mijn verlangen gaat uit naar jou, dierbare ziel; Ik heb je Mijn Wijngaarden [1] toevertrouwd en toen de morgen kwam zag ik dat ze ontluiken en dat hun bloesem zich opent; ze zijn allemaal uniek en van Mij, daarom heb Ik de intentie om ieder afzonderlijk naar volmaaktheid te leiden;

Mijn enige verlangen sinds je nog in de moederschoot verbleef, was Mijn verlangen om je te slingeren naar alle naties, naar alle volkeren, om hen te herinneren aan hun Vredesvorst en hen op te roepen terug te keren, terug te keren naar Mij, terug te keren naar de hoven van Jahweh waar zij thuishoren! Haast je dus, Mijn geliefde, en samen zullen jij en Ik waken over onze Wijngaarden, als een wachter op een toren, en de vossen vangen die ’s nachts komen rondzwerven om Mijn Wijngaarden te verwoesten.

zie je hoe Ik kom? Ik kom tot jullie allen als een Fontein die de Wijngaarden vruchtbaar maakt, als een Bron-van-Levend-Water met stromen van Zuiver Water die uit dit Hart [2] vloeien; wie van dit Water drinkt zal nooit meer dorst krijgen want het zal veranderen in een bron binnen in hem, die opwelt tot eeuwig leven;

herinner Mijn volk opnieuw dat Ik de Schriften Ben, want Ik kom van boven en Mijn Woord is Eeuwig; daarom, Vassula, wacht niet op een menselijke goedkeuring, dat betekent niets voor Mij, jij moet ook niet afhankelijk zijn van menselijke goedkeuring; Ik had vele getuigen vóór jou aangesteld; je bent niet de eerste en je zult ook niet de laatste zijn; Ik heb boodschappers gezonden die hun getuigenis hebben gegeven van de Waarheid, in Mijn Naam; zij kwamen allen als een brandende en schijnende lamp in de duisternis van de ziel van de mensen, dus wees hierover niet verbaasd wanneer ze je afwijzen in hun ongeloof; velen van de zogenaamde rechtvaardigen bestuderen de Schriften, en toch wanneer Ik voor hen schijn herkennen ze Mij niet; als ze weigeren te geloven wat Ik in jullie Tijden heb geschreven, hoe kunnen ze dan geloven in de Schriften?

Ik heb gezegd dat voor de grote Dag des Heren aanbreekt, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen dromen zien, zelfs over de geringsten zal Ik Mijn Geest uitstorten; en Ik zal voortekenen tonen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. 

Dank U, Heer, want U, die mij geroepen hebt, hebt mij niet verlaten maar bent met mij;

ja, tot aan het einde dat het begin zal zijn; Ik leef in jou zoals jij in Mij leeft, laat Mijn Naamgekend zijn aan de wereld en ga door met getuigen zodat de wereld de grootheid van de Liefde leert kennen die Ik voor hen heb; de Geest van Waarheid zal doorgaan jou en vele anderen te leiden naar de komende dingen; Hij zal je pad verlichten met saffieren, en mensen zullen vragen: “Wie komt daar op als een schitterende Zon?” En zij zullen Mijn Geest herkennen; “trek me uit het net” zullen sommigen uitschreeuwen, “Jahweh, Mijn God, help me en genees mij” zullen anderen smeken; dan zal Ik hen allen oproepen om de vruchten te eten van Mijn Wijngaarden; daar zullen ze leren dat Ik hun Fort ben, hun Rots en hun Verlosser, het Woord, hun God, de Ene en Enige die het kwaad zal overwinnen; 

Mijn Geest zal als een Zon vele zielen raken, aan hen hun schuld openbaren, en hoe hun zonden in hun ellendigheid hun ziel misvormden en hoe onwaardig zij werden in de Ogen van God; Hij zal de diepten van hun ziel openen en al hun slechte neigingen tot aan de wortel verbranden; dan, wanneer Mijn Geest hen zal hebben gezuiverd, zal Mijn Liefde aan hen geopenbaard worden; en Ik zal hen mystieke Wijsheid schenken, gezalfde genaden, en Ik zal hen verenigen met Ons;

Ik zeg je plechtig, als een mens mij dient dan moet hij niet omkijken, hij moet Mij volgen, waar Ik ook ben en waar Ik ook zal gaan en hem zal leiden; hij die Mij afwijst, Mijn Woorden ontkent, of Mij verlaat vanwege ontberingen, zal zijn deel krijgen; leef in vrede, dochter, jij bent het die Ik wil; ja, Ik heb dit onlangs gezegd, maar Ik ben nu gereed om tot je te komen; maar de Liefde van Mijn Wijsheid zal het heel terecht met jou uithouden om in Mijn dienst te blijven; Ik heb je alles gegeven, Wijsheid en inzicht, om te leven voor de Liefde en vrijheid te brengen door Mijn Woord aan allen die gewillig Mijn Stem horen; laat degenen die ver weg waren van Mij, en die toch Mijn Boodschappen hoorden, gezegend zijn; Ik zeg je: vrede aan jullie die ver weg waren, en vrede voor hen die dichtbij waren;[3] 

Ik zegen je, dochter, ic


[1] De gebedsgroepen van het Ware Leven in God

[2] Jezus wees met Zijn Vinger naar Zijn Hart

[3] Jes. 57:19

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message