DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vertrouw Me, Wees Standvastig En Hoop Op Mij; Je Bent Niet Alleen

27 december 2011

Heer, bevrijd ons van het kwaad dit komende jaar en laat Uw Koninkrijk komen en Uw Heerschappij ons omvatten; 

O Vassula! Mijn Vrede geef Ik je; Ik sta erom bekend grote dingen te hebben gedaan, dus vertrouw Me; laat nooit na alles uit te spreken dat Ik je gegeven heb; wees geduldig met je vervolgers en ah! wat Ik toen gezegd had tot Mijn Vader in de Hemel is net zo relevant voor jullie tijden; Ik had de steden waarin Ik zo veel wonderen had verricht verweten dat ze er niet toe te bewegen waren zich te bekeren; je vraagt je af waarom de geestelijkheid je wantrouwt en niet kunnen zien dat deze boodschappen Mijn Werk van Barmhartigheid zijn, en waarvan sommigen er zelfs plezier in scheppen je te veroordelen zonder een gerechtelijk onderzoek? je vraagt je af waarom aan hen niet de genade om te geloven gegeven wordt, wel, wat Ik toen zei, zeg Ik ook vandaag: “Ik zegen U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verborgen hebt gehouden voor geleerden en wijzen en ze hebt geopenbaard aan louter kinderen; ja, Vader, want zo heeft het U behaagd;” 

de jakhalzen zelf geven de borst en zogen hun jongen: maar de dochters van Mijn volk zijn wreed geworden, zoals de struisvogels in de woestijn[1]; en wat de jonge mannen betreft, hun gezichten zijn zwart van zonde; 

Vassula, luister en schrijf: zij spanden samen tegen jou, en joegen je op, maar elke verdorven actie, elke laster die ze tegen je gebruikten, zal op hun eigen hoofd neerkomen; vertrouw Me, wees standvastig en hoop op Mij; je bent niet alleen, Ik Ben met je! 

Ik heb je onder velen begunstigd, om in Mijn Naam te spreken; goedheid is met je en Ik omcirkelde je hoofd met een krans van moed, van hoop en trouw; zie, Ik maakte je tot een getuige voor deze slechte generatie, en Cyprus zal groeien in Mijn Naam en de wind zal Mijn Woorden heinde en ver dragen; verzamel naties, volkeren van allerlei soort en laat ze Mijn boodschappen horen; veel meer zullen bijeenkomen en komen om Mijn boodschappen te horen; zie je? 

Mijn Vassula, Ik zal doorgaan met Mijn kudde te verzamelen en wat jou betreft: de Liefde bemint je, sta in Mijn Licht, en stel je hoop op Mij; ic


[1] Klaagliederen 4:3

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message