DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Weerspiegel Mijn Glorie Door Je Daden Van Liefde

5 oktober 2008

Mijn Vassula, wees niet bezorgd, je kent Mijn Hart zo weinig; laat je liefde toenemen in Mij; - dochter van Mijn keuze, verfraai Mijn Kerk; wees vervuld van een eeuwigdurende vrede en openbaar Mij in alle Kerken; toon hen de grootheid van Mijn Werken; vertel hen hoe Ik bereid ben hen te vergeven; laat hen elke morgen dit gebed tot Mij bidden en tot Mij roepen:

"Heer Jezus Christus,
zend Uw Licht over mij,
om mij te bevrijden van al mijn zonden;
toon mij Uw Weg,
het pad dat ik moet nemen;
hier ben ik als een kind
dat beschutting nodig heeft in de armen van zijn moeder;
leid mijn schreden naar de Waarheid;
U bent de Waarheid;
schenk mij Uw Zegeningen om te herstellen,
genees mij met Uw Liefde en Tederheid,
hoor mijn zuchten, O Heer en
vul mijn ziel door mijn ziel te leiden
naar de wateren van het Leven;" Amen 

- en Mijn antwoord zal zijn: 

"volg Mij want Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; volg Mij!"

maar wees verzoend met de Vader en verblijf in Mij; weerspiegel Mijn Glorie vandaag door je daden van liefde wanneer je je dag begint, beantwoord kwaad met liefde, verzoen je met degenen waar je nog een grief tegen hebt, maak vrede, draag je vrede over, zondig niet meer, bid altijd; aanvaard en breng in praktijk elk Woord dat in de Heilige Schrift is gegeven; wees een gids van de blinden en een licht voor hen, oordeel niemand; wees een patroon van Mijn Kennis en van Waarheid zoals die is belichaamd in Mijn Wet voor degenen die niet zijn onderwezen maar die zonder hardheid van hart zijn; aarzel niet om te allen tijde tot Mij te komen voor Raad; Liefde is altijd aan je zijde; ic

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message