DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Hart Weeklaagt Als Het Geluid Van Een Fluit

9 mei 2011

Mijn Vassula, verenig je hart met het Mijne en hoor Me: herinner je je hoe ik wonderen verrichtte in het verleden? erger je dus niet, Ik zal Mijn wonderen verrichten want Ik ben de Auteur van dit wonderbaarlijke Werk; blijf de armen van geest geven wat Ik heb opgeschreven zodat de hemel hun lofprijzing hoort; houd niet op, Mijn dochter, glimlach en ga door, jouw hand in Mijn Hand laat je hoofd rusten op Mijn Hart en luister naar Mijn Hartslag… wat hoor je, dochter? een weeklacht?

ja, een weeklacht, een snik…

Mijn Hart weeklaagt als het geluid van een fluit, snikkend om jouw bedorven samenleving en hoe, als zij niet zullen veranderen en berouwvol naar Mij terugkeren, de vlammen hen zullen oplikken tot menselijke toortsen; aahh! van prinsen tot bedelaars, ze zijn bestemd te sterven zoals de huidige lucht en aarde bestemd zijn voor het vuur; zelfs een stomme ezel zou hebben geluisterd, begrepen en snel daarnaar hebben gehandeld wanneer Ik herhaaldelijke waarschuwingen had gegeven dat, tenzij deze generatie berouw heeft, uit het hart bidt, zich tot Mij keert en haar leven reguleert volgens Mijn Wet, Mijn voorschriften, Mijn Geboden en de leer van de Kerk, zich verenigt en in vrede leeft met elkaar, Mijn Vader hen zal kastijden; Zijn vlam zal zich verbreiden en hele naties verslinden en ze volledig van de kaart verwijderen; Ik zeg je, de hemel zal zich oprollen en oplossen en worden als een zee van vuur;

het veroordelen van Mijn waarschuwingen zal niet helpen hun [1] innerlijke problemen op te lossen; hier ben Ik om deze generatie te voorzien van geestelijk voedsel en leg Mijn Woorden helemaal tot aan hun voeten neer om hen te adviseren en hoop te geven, en toch keren zij zich onverschillig af;

toen je voorvaderen Mij uitdaagden en provoceerden, wat deed Ik toen?

geen van hen bereikte zijn plaats van rust…

hun doofheid en hun ongehoorzaamheid hebben hen ontwricht om Mijn wegen te begrijpen en naar Mij te luisteren; Ik ben hun Hogepriester en zij zouden moeten weten dat een ieder die Mij gehoorzaamt eeuwig zal leven; Ik ben de Bron van Redding, het Begin en het Einde; velen zijn van Mijn Wegen afgevallen, van de man die op de troon zit tot de arme stakker en degenen die ontmoedigd zijn; van de man in linnen gekleed tot de man die blootsvoets is en in lompen gehuld; hun daden liggen voor Mij; maar niet allen zijn ontrouw geweest door hun ogen te bedekken;

je moet tegen hen zeggen: keer terug ieder van jullie, keer terug van je kwade wegen; dien God en niet de Mammon; dien God en niet de mens; aan een ieder die heeft zal meer gegeven worden; maar van degene die niets heeft zal nog het weinige dat hij heeft ontnomen worden (Luc. 19: 26); moeilijkheden liggen in het verschiet in Mijn Kerk [2]; harten zullen worden gebroken, en zij zullen elkaar verdringen en zich neerwerpen aan de voeten van Satan; deportaties zullen hun schaduwen vooruit werpen; aan hen was een geschenk aangeboden maar er werd geen genegenheid of respect teruggegeven; - zij luisteren niet, en hebben nooit naar Mijn Stem geluisterd; dochter, huil om je generatie; zie hoe zij wegkwijnt in wanhoop;

kom, Ik bemin je;

AlphaOmega


[1] de hiërarchieën

[2] we ervoeren hier iets van in maart 2013 toen Paus Benedictus XVI terugtrad na de gestolen documenten

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message