DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik heb Aan Jou De Toestand Van Mijn Kerk Geopenbaard

29 april 2011

Uw luister kent geen gelijke, mijn God!

Ik Ben, luister! begunstigde-onder-velen-om-Mijn-Kerk-te-verheffen, kijk niet achterom. Mijn Geest is Degene die jou deze onlesbare dorst geeft om met Mij te zijn, bied dus geen weerstand aan Mijn Liefde;

mijn ziel klampt zich aan U vast…

ja! en dat moet ook; Ik ben je burcht; wijd Mij je liefde toe en Ik zal je beschermen tegen elke bekoring, kom, wees niet bang… rust in Mij en je zult je beschutting vinden in Mijn Hart… ga door op de weg die Ik je geleerd heb, maar verwaarloos ook nooit je huishouden;

nietig ben ik en veracht door mijn eigen Kerkelijke Gezagsdragers, zoals U weet;

heb je de grootheid van Mijn Liefde begrepen die Ik voor je heb, ziel? Ik zou op elk moment Mijn Leven opnieuw geven als dat nodig zou zijn, alleen voor jou, dierbare ziel! ijver voor Mijn Huis verteert Mij en Ik was bereid, en Ik ben nog steeds bereid, om de minste van Mijn kudde te sturen als een offer; vanaf het begin hebben Mijn Vader en Ik jou gekozen om in Onze Aanwezigheid te zijn en je de woorden van Wijsheid te onderrichten in Onze Hemelse Hoven… We wisten en hebben je gezegd dat het rijk van de boze je zal opjagen om je te ontmoedigen, om onze banden te verbreken en chaos om je heen te creëren; hij zou verdrukkers doen opstaan en je zonder mededogen belasteren; maar Ik had je ook beloofd dat Ik je Beschermer zou zijn, je Schild en zelfs wanneer de boze en de slechten op jou hun vergif zouden spugen, dan zou je niet wankelen of vallen, noch zou je achteruitgaan, want Mijn Kracht zou je ondersteunen; Ik, de Heer, heb een plechtige eed gezworen: om je veilig te houden, om je op te richten [1], te vormen [2] om met Mij te wandelen, en je te doen vooruitgaan; Ik heb aan jou de toestand van Mijn Kerk geopenbaard en je doen begrijpen dat zij haar glans heeft verloren, dat zij versterkt moet worden!

daarom, voor Mijn eigen doelen, heb Ik je geroepen, niet dat je geschikt was voor de taak maar dat waren Mijn leerlingen ook niet toen Ik hen riep; zo zijn  Mijn methoden; Ik overstijg verre elke Macht en elke Heerschappij, gezag of Denominatie, of elke andere naam; Ik ben Mijzelf genoeg; nu ben jij ook geroepen en tot Mijn verrukking geloofde je…

Ik heb je over de wereld gezonden precies voor dit doel: om Mijn Kerk te versterken en te verenigen… dus ga door in dit patroon; Ik heb je geest van schroom weggenomen en je de Geest gegeven van Sterkte, moed en ijver voor Mijn Huis;

Vassula, Ik zeg je plechtig, een ieder die jou onrecht aandoet, doet Mij onrecht aan; een ieder die jou verdrijft uit Mijn Huis om te getuigen, verdrijft Mijn Woord dat Ik je gegeven heb; jij bent in Mijn dienst en een ieder die jou genadeloos te schande maakt zal delen in hetzelfde lijden van degenen die Mijn Woorden blokkeerden die doorgegeven moesten worden aan de gelovigen…  Ik kom niet met het zwaard maar met tederheid, om te verenigen, met woorden van vrede, hen Mijn Hart aanbiedend; je bent een open boek geworden, geïnspireerd door Mijn Heilige Geest; nu, wanneer zij die jou beschuldigen je onrechtvaardig beschuldigen, dan is dat omdat ze Mij niet gekend hebben, noch hebben ze over Mij nagedacht;

Ik had hen Mijn Hart aangeboden, maar ze gingen de andere kant op om het te zoeken… hoe veel meer moet Ik dan nog verdragen om te zien dat Mijn herders onbezonnen beslissingen nemen over Mijn Werk? Dit is de ziekte die hen weerhoudt, dit is de geloofsafval;

Heer, om hen te vertellen dat ik een gesprek voer met God, is zoiets als hen vertellen dat ik met vleugels naar de maan vloog!

bedaar de toorn van Mijn Vader en bid voor hen; wees als de psalmist en vraag Hem om tijd te geven aan de hemelen om de deuren nog niet te openen en vuur naar beneden te laten regenen! om tijd te geven aan de winden en de zeeën dat zij niet krachtig woeden en overstromingen veroorzaken en de woede van Mijn Vader doen oplaaien, en hele naties onder water zetten; gewassen en velden zullen veranderen in een woestenij, priesters zullen van hoge plaatsen vallen, kerkhoven zullen in aantal toenemen en graven zullen zich openen, vliegen zullen zich vermenigvuldigen met uitbraken van epidemieën en een  groot lijden zal over deze generatie komen; functionarissen van de Kerk zullen zich op de borst slaan wanneer zij zich zullen realiseren dat Ik gelijk had; de aarde zal zich openen en hen levend verzwelgen; Mijn Vader in woede ontstoken door alles wat Hij ziet, wanneer het Bloed en het Offer van Zijn Zoon is vergeten en vertrapt; geloof Mij, de trots van deze generatie heeft de trots overtroffen van hen die de toren van  Babel bouwden; hoe veel meer, hoe langer nog zullen spotters plezier hebben in hun bespotten van Mijn Offer? zulke mensen zullen machteloos zijn wanneer Mijn Dag van brandend vuur komt;

en wat jou betreft, blijf dicht bij Mij, blijf in Mij, en schijn helder als een lamp in de duisternis! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! [3] 

heb Mijn Vrede; kom, aanbid Mij en wees als een balsem op Mij; Ik, Jezus, bemin je, geliefde ziel; ic


[1] mij aan te nemen

[2] mij op te voeden en te onderrichten

[3] Grieks: vrees niemand! Ik ben met je!

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message