DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Iedereen Die In Mij Leeft Heeft Deel Aan Mijn Kerk

8 februari 2007 

Mijn Vassula, vrede zij met je; bied Mij vaker je hand aan om Mijn Boodschappen op te schrijven; terwijl je Mij je hand aanbiedt zal Ik je kracht doen herleven en tegelijkertijd worden Mijn Zegeningen over je uitgestort als een zalvende olie! je zult nooit verzwakken als je Mijn Oproepen beantwoordt; olie zal altijd over Mijn beminde worden uitgestort om je te parfumeren en door jou diegenen die je benaderen; Mijn Naam is als een geparfumeerde olie die is uitgestort over degene met wie Ik verkies te converseren; openlijk en gezegend met zoete ontmoetingen en verschijningen van Mijn Aanwezigheid, heb Ik je nu als Mijn Eigen gebied in Mijn Armen gesloten; - dit is wat de Heilige Schrift zegt door Mijn beminde leerling Johannes: 

“Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed als een bruid, die voor haar man getooid is;”[1]

ja! dit is Mijn Kerk, iedereen die in Mij leeft, heeft deel aan Mijn Kerk; iedereen die liefde laat zien is Mijn Bruid; iedereen die een heilig en waar leven in Mij leeft zal Mij terecht hun Bruidegom noemen, en zichzelf Mijn Eigen bruid want Ik zal hun God zijn en zij Mijn zonen en dochters; we zullen bloedverwanten zijn… er is geen grotere Liefde dan Mijn Liefde voor jullie allen; de Liefde in Mijn Hart is niet te doorgronden, generatie; 

de reden, Vassula, dat Ik je dit buitengewone charisma heb gegeven om je te onderrichten in Mijn Hoven en je te vormen met Mijn Eigen Handen en je te gebruiken als Mijn schrijftafel waarop Ik Mijn goddelijke Boodschappen, aangestoken met Vuur, graveer, was dat je Mijn bode van Eenheid zou worden en Mijn Echo voor Mijn hele schepping om hen uit hun slaperigheid wakker te schudden, om als een donderslag op hen neer te slaan die doof zijn voor Mijn Barmhartige Oproepen; om zonder vrees verder te gaan in Mijn Kerk en in Mijn Naam te spreken en vrede te schenken waar onrust is, leven waar dood is,[2] hoop waar wanhoop is, liefde waar haat is en rivaliteit, troost waar droefenis en smart is, genezing waar de pest is; ah, Vassula, Vuur waar goddeloosheid is; - verzacht de toorn van de Vader, Mijn kind, en verkondig aan de wereld Mijn Heilige Naam en welk een Wonderbare Raadsman, Machtige God, Vredevorst en Eeuwige Vader Ik Ben; neem het Kruis van de Eenheid op dat Ik je met vertrouwen aanbood vanuit Mijn Eeuwige Liefde en volg Me; bemin Me zoals Ik jou bemin; ic


[1] Apoc. 21:2

[2] dit is metaforisch

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message