DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Gegeven Woorden Zijn Een Weerspiegeling Van De Schriften

28 februari 2006 

Jahweh heeft Zich op Zijn vorstelijke wijze
helemaal neergebogen om ons te bereiken;
op Zijn Majestueuze manier bracht Hij ons Zijn Woord
zoals breed vloeiende rivieren op droog land; 

Hij is onze Rechter en Wetgever,
de ogen die Hem herkenden
en Hem zagen in dit Liefdeslied
zullen niet langer gesloten zijn;
de oren van diegenen die Zijn Woord hoorden
zullen waakzaam blijven;
en het milde hart dat Hem berouwvol aanvaardde
zal rechtschapenheid leren om Hem te eren; 

Hem zij alle glorie, voor altijd en eeuwig… 

twee Vorstelijke Boodschappers vanuit de hoogste rangen van de Hemel
kwamen tot mij, eerst om mij te benaderen
onder de namen van Daniël en Uriël; 

als ambassadeurs van vrede kwamen zij tot mij,
de totaal onwaardige,
om van deze bevuilde en droge aarde [1]
een veld van lelies en narcissen te maken
om geschikt te zijn het Woord van God te ontvangen… 

gelukkig het land dat Mij ontving! [2] want in het ontvangen van  Mijn Woord verloofde Ik me met jou en in Mijn Zoetheid en Tederheid verbond jouw hart zich aan het Mijne in goddelijke vereniging zodat jij Mij noemt: ‘mijn Bruidegom…’ je Schepper zal doorgaan je te leiden met leidsels van vriendelijkheid, met teugels van liefde, je dicht bij Mijn Hart houdend, hetzelfde Hart waar Mijn Zoon Jezus het meest nabij is; Ik, samen met Mijn Zoon en de Heilige Geest, heb jouw generatie kennis gegeven van redding; Ik heb jou aan hen gegeven om te profiteren van alles wat Wij jou geleerd hebben; er staat geschreven dat Mijn Woorden zoeter zijn dan honing, zelfs dan honing dat van de raat druipt; [3] zo vorm Ik degenen die Ik gekozen heb; Ik wil dat je niets ontziend alles onderwijst dat Ik je gegeven heb; dit zijn de dingen die Ik wil dat je zegt; 

de Grieks Orthodoxe priester twijfelt aan Uw Zoetheid, Heer; ze beschuldigen mij ervan dat ik Uw taal noem: erotische taal; 

diegenen die weigeren Mijn taal te aanvaarden en jou beschuldigen, Mijn beminde, hebben Mijn Majesteit noch Mijn vriendschap gezien, noch hebben ze Mijn gezag in Mijn Woorden erkend; zij verachten profetie en beledigen de Geest van Genade; in deze tijden waarin rebellie heerst, zou Ik niet tussenbeide komen? boordevol medelijden, zou Ik stil blijven? een ieder die de Geest van Genade en Mijn Barmhartigheid lastert zal veroordeeld worden door een streng oordeel… Mijn gegeven Woorden zijn een weerspiegeling van de Schriften; maar velen verlangen niet om Mij te vinden zoals Ik ben, in Mijn Zoetheid en Mijn Schoonheid; deze zelfde personen zijn ver van vergoddelijking en omvorming; een ieder die Mij niet heeft beschouwd, hoe zou hij Mij kennen? hoe zou hij Mijn Zoetheid kennen als hij die nooit heeft geproefd? uiterlijk lijken zij heilig en wijs, maar van binnen is het allemaal modder en boosaardigheid; zij gaan onbeschaamd en met vooroordeel rond en heersen met trots en verdorvenheid, diegenen bestokend die genade hebben ontvangen, en door genade, Licht en Leven; het zijn de eenvoudigen van hart, de zachtmoedige en oprechte kudde die de Heilige Geest bezit, deze zullen Mij verheerlijken door hun volharding, hun goede werken en samen met Mij zullen zij velen aantrekken tot de universele Kerk; steden en hele dorpen zullen bekeerd worden door de offers van degenen die Ik heb gekozen; samen zullen we de onrechtvaardige gruwelen ontwortelen om hun hart op Mij te richten; ga door met het onderrichten van alle naties en bouw bruggen waar er geen zijn; de race is nog niet voorbij maar Ik ben met je; Ik ben je steun en aan je zijde; laat diegenen aan Mij over die Mijn grote Liefde niet hebben gewaardeerd; bid voor je priesters want Mijn Zoon weent bitter over hen en vermijd het over hen te oordelen; pleit voor hun zaak, zodat ook zij op een dag een zoete geur zullen afgeven als wierook en Mij parfumeren; wees sterk, Mijn kind en hoop op Mij; Ik zegen je door de Adem van Mijn Mond op je voorhoofd achter te laten;

AlphaOmega


[1] mijn ziel

[2] de Vader spreekt

[3] Psalm 19:10

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message