DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Kruis Dragen Is Een Zegen

6 januari 2006 

Heer Jezus Christus
U bent de vreugde van mijn leven, 

herinner je, Mijn kind, Mijn Kruis en het losgeld dat werd betaald om je te verlossen en te bevrijden om van het Eeuwig Leven te genieten; hoewel je zelfs geen woorden hebt om je volledige vreugde en liefde voor Mij uit te drukken, geeft je hart Mij elke keer lof wanneer je bij Mij komt in armoede; Vassula, Ik heb je eens verteld dat wanneer je Mij omhelst, je tegelijk Mijn Kruis omhelst; kom dichter bij Mij en deel een beetje in Mijn lijden; Mijn Kruis dragen is een zegen; jij en anderen lijken niet volledig te begrijpen dat dit het symbool is dat Ik, God, op jullie plaats; zie je wat een voorrecht dit is? de Godheid die op zijn schepselen rust? blijf in de vurige omhelzing van je Schepper en Bruidegom en zet al je zorgen, beproevingen, mislukkingen en kwalen, pijnen en angsten aan de kant en val in gelukzaligheid en vergetelheid, val in de rust en concentreer je op Mij, je God en Alles; Ik ben Alles; in Mijn omhelzing zal je ziel Mijn verborgen mysteries ervaren; 

Ik verblijd Mij in je niets, Ik verblijd Mij in kinderen; blijf in Mij en laat nooit los; en wanneer mensen zich tegen je verzetten en allerlei immorele dingen zeggen, je tegenspreken, je kwellen, je hun gif toedienen, herinner je dan Mij, herinner je Mijn Passie, herinner je wat de Heilige Schrift zegt over de Wijnstok en de ranken; de ranken die werden afgesneden, werden afgesneden omdat ze niet in Mij bleven; degenen die van Mij werden afgesneden in hun dorheid hebben niet de Waarheid begrepen, noch Mijn Rijkdom; in deze geestelijke dood en in hun leegte onderdrukken zij iedereen die Mij aanroept en die Ik heb begunstigd; zie je, Ik heb je geleid om het eeuwenoude pad te volgen van Mijn profeten, tot jou gesproken in een mystieke taal, jou gekroond met gaven om Mijn Woorden uit te drukken in Liefdes hymnen; je geleid door beschouwende methodes, je de aansporing en de ijver gegeven voor het goede en het verlangen om Mij te behagen; Ik heb je iets gegeven dat het begrip van ieders geest overstijgt en dat is: met Mij te spreken met zo’n directheid wanneer je dat maar verlangt; daarom zullen je tegenstanders die je met vijandigheid behandelen en die Mij uitdagen, streng door Mij worden geoordeeld; deze dingen overstijgen hen in hun dorheid; op gelijke wijze zoals die ranken die in het vuur gegooid moeten worden; doordat ze het rijke sap waarin de Wijnstok zelf voorzag, hebben geweigerd, zijn ze verwelkt en kunnen niets doen; ja, ze zullen worden verzameld door Mijn Engelen en in het vuur geworpen om te worden verbrand; 

en jij, dochter, Ik zal op heel rechtvaardige wijze degenen straffen die jou verwonden en Ik zal je belonen voor het accepteren van onrecht en vervolging ter wille van Mij; weet dat Ik Mijn Naam volledig over jou heb geschreven, zodat je zult doorgaan om met kracht en waardigheid de geseling te weerstaan die je wordt toegediend door je vervolgers, die in werkelijkheid Mijn vervolgers zijn van Mijn Kruis;

Ik zegen je en geef je Mijn Vrede; ic

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message