DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Was En Ben Nog Steeds Je Leraar

5 januari 2006 

Ik heb nu, na al die jaren die zijn voorbij gegaan
geen twijfel dat Uw Woord O Heer tot mij is gekomen; 

ja, Heer, door een zwak schepsel
die, door Uw Macht en Gezag
er in slaagde om Uw Woord door te geven aan anderen… 

U hebt, op zo’n onuitsprekelijke wijze,
aan mij Uw Heiligheid en Uw Wil geopenbaard; 

U hebt mij Uw Woord toevertrouwd
om de naties te herinneren aan hun plichten jegens U,
en om aan elk wezen over te brengen
dat U hen allen roept
om zich met U en met hun broeders te verzoenen;
U hebt mij gezonden om naties terug te brengen
naar gehoorzaamheid en liefde, 

U hebt mij gezonden naar Uw herders
om de kerken tot berouw te brengen over de zonde van de verdeeldheid
en zich met elkaar te verzoenen en zich te verenigen;
een uiterst moeilijke taak, boven menselijke capaciteit;
want alleen al deze Boodschap
neemt de vorm aan van een reeks bedreigingen; 

wie van hen aanvaardde nederig Uw verwijten?
wie, zeg me Heer, van deze regerende machten
hebben zich klein gemaakt en geluisterd?
weeg Uw volk, Heer…
beoordeel hen… wie staat tot nu toe aan Uw kant?
Ik word veracht door de mijnen [1]
wanneer ik Uw Woord over Eenheid overbreng; 

ja, Mijn Vassula, de duivel houdt hen gescheiden; wees echter in vrede en wees geduldig… profeteer aan Mijn volk en raak nooit ontmoedigd; maak Mij niet verdrietig; je weet nu dat Ik grote dingen kan doen! wees opgewekt! herinner je eraan dat Ik je Leraar was en nog steeds ben en dat Ik je zalfde; de zalving die Ik je gaf opende het oog van je ziel en onderwees je alles wat je moest leren; je bent gezalfd met de Waarheid en zoals het jou geleerd is, zo zal het ook aan anderen worden geleerd; Ik sta er om bekend machtige koningen te hebben neergeslagen, beroemde koningen; Ik zal Mijn bloem altijd weggrissen van je onderdrukkers; en Ik zal je voorzien van een Geest van Sterkte; blijf dus in Mij waar je het leven verkrijgt in Mij; de Hemel is zo onuitsprekelijk in schoonheid, Mijn kind; je zult in de Hemel in Mij leven; in volheid… 

… en God zal om mij heen zijn, in mij en geheel over mij,
binnen mij en buiten mij; 

de Hemel is licht te zijn en te leven in het Licht
en één te zijn met het Licht… 

geabsorbeerd en opgelost in het Licht…
en bestaan, zijn… 

alles in het Licht, alle wereldse zaken,
alles van het verleden en het heden,
en alle gedachten in ons
zijn vergeten, uitgewist, niet bestaand,
en zijn in plaats daarvan vervangen door
onuitsprekelijke fascinerende zoetheid van God
en een immense vreugde van de ziel,
een vrijheid van geest,
een dorst om voortdurend te blijven genieten
van deze vertroostingen en gunsten die God alleen
en enkel God in Zijn Goddelijke omhelzing
aan een ziel kan geven; 

geen wonder dat degenen die een ervaring hadden
van buiten hun lichaam te zijn en God hebben gezien,
zelfs Hem voor slechts een fractie van een seconde hebben aanschouwd,
niet terug wilden naar de aarde! 

nu weet ik dat ik U bezit zoals U mij bezit
en al deze heerlijkheden die ik ervaar in Uw Aanwezigheid
door U worden gegeven, Minnaar van de mensheid!
dit is een leven te leven voorbij het zijn,
een leven in eeuwigheid,
een leven dat
de rest van de wereld verlicht;

alles dat Ik je in overvloed heb geleerd, is gegeven om niet; dit alleen is voor jou voldoende… Ik heb je Byzantijnse onderrichtingen geleerd op een vaderlijke manier om je in Mij op te nemen; Ik heb je levendige beelden gegeven [2] van het verleden en de toekomst; Ik heb je door genade Mijn Hart geopenbaard en toegestaan dat je haar slagen telde; Ik heb een einde gesteld aan je opstandigheid en je in Mijn Hart gebracht om daarin te vertoeven; slachtoffer van Mijn Ziel, beweeg in Mij, adem in Mij, leef in Mij; het Woord woont nu in je hart en dit overweldigt Mij met vreugde! jij bent tenslotte het werk van Mijn Handen en Ik heb je gevormd zonder enige inspanning; Ik liet je reizen langs glooiende wegen, maar dit is de manier waarop Ik,[3] ja, Mijn vrienden behandel; wees Mijn harp en verruk Mij met je uitdrukkingen; gezegende van Mijn Ziel, uitdrukkingen die je van Mij hebt geleerd; onthoud Mij je hand en je tijd niet; Ik, de Heer zegen je… ic


[1] de meerderheid van de Grieks-Orthodoxe clerus

[2] visioenen

[3] hier wist ik wat Hij zou gaan zeggen…

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message