DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Je Bent Door Mij Gemachtigd Om In Mijn Naam Te Spreken

3 januari 2006

vrede zij met jou; kijk naar Me; Mijn vriendin en Mijn metgezellin kijk naar je Koning en wees standvastig in je stappen… geef eerbetoon aan Mijn Heilige Naam daar Ik je heb toegestaan om aanwezig te zijn in Mijn Heilig Hart en in Mijn Hoven; Ik heb je hoofd gezalfd met olie om Mijn Woord en Mijn Glorie te verkondigen voor altijddurende tijden;

het is inderdaad Mijn vreugde om drinken te geven aan eenzame woestijnen en bomen te laten bloeien waar alles dood is; het is Mijn vreugde om leven te geven! Ik Ben soeverein in macht en genade; mediteer, dochter, over Mijn wonderen; je hebt over de hele wereld gereisd terwijl Ik je voorzag van toespraken; het is terecht om te zeggen dat bij elke ontmoeting we samen reisden; waarom had je dan de gedachte dat de Herder Zijn lam zal verlaten? je bent door Mij gemachtigd om in Mijn Naam te spreken, om Mijn Woorden te herhalen en om Mijn Wil aan Mijn volk bekend te maken, om hen te troosten en te bemoedigen, om Mijn Geest kwade geesten te doen binden; je hoeft slechts je  mond voor Mij te openen om het te vullen…

het is bekend dat de mond van de deugdzame een leven-schenkende fontein is; de lippen van de deugdzame ziel voeden een menigte; de revolutie van deze tijden is Mij niet te erkennen als de levende God; de machten van deze geesten der duisternis zijn verborgen bronnen op dezelfde grond waar jij op leeft; Ik sta hier boven en blijf verontwaardigd, want zij zijn uiteindelijk/tenslotte Mijn zonen en dochters![1] verblind door de zonde zijn hun fouten nooit in hun gedachten aanwezig; deze kwade machten creëren opstand, en het ontkennen van Mijn bestaan vult hun hedendaagse conversatie; maar Ik zeg je: vanuit het Oosten zal Mijn Heerlijkheid schijnen aangewakkerd door de Adem van Mijn Heilige Geest; het Oosten zal verrijzen; wacht en je zult het zien, Mijn kind;

om Mijn zonen en dochters die ver weg zijn naar Mij terug te laten vliegen, zal het kleinste geschenk zijn voor Mijn Kerk, want het grotere zal zijn wanneer Mijn Kerk zich zal verzoenen en zich verenigt; want nu is Mijn Kerk in beroering en wordt heen en weer geschud door de boze; er is wantrouwen onder herders wanneer de eenheid ter sprake komt; velen van hen spreken niet de waarheid; in het begin had Ik je geopenbaard hoe zij Mijn Lichaam verminken;

de Hemel rouwt en veel van Mijn herders realiseren zich niet hoe uit Mijn Ogen tranen van bloed stromen; tekens! wat maken zij daar uit op? wie onder hen probeert hun betekenis te begrijpen?

Ik heb je in deze strijd van jullie tijden geplaatst in het gevecht tegen de zonde, dus houd je hoofd omhoog, dochter, Ik maak het pad effen waarop je loopt terwijl jouw handen Mijn Boodschappen dragen die leven schenkt en wanneer de tegenstand tegen jou harder wordt, verdraag dan dit kruis omwille van Mij; Ik ben hier om je stappen te leiden, begrijp je? Ik zal Mijn Poorten voortdurend open houden voor degenen die tot Mij zullen terugkeren; verkondig Mijn Boodschap van berouw en ga door met de waarheden in herinnering te brengen die Ik je heb gegeven; leid Mijn volk om een Waar Leven in Mij te leven; heb vertrouwen want Ik ben aan je zijde ic

kom![2] aanbid onze Heer; ik ben Daniël, je engelbewaarder en de bewaker van de deur van Gerechtigheid; de Heer zal je kracht geven om je vervolgers te overwinnen; de Machtige en Glorierijke zal je leiden door banden van Liefde om over hen te triomferen en over diegenen die al Zijn Werken onderdrukken; Emanuel zal je voor eeuwig in Zijn Vurige Omhelzing houden terwijl jij zult doorgaan van Hem te leven; en ik zal doorgaan mij te verheugen door jou eeuwig gebonden te zien aan de Allerhoogste, en terwijl ik naar je kijk, vullen mijn ogen zich met tranen van vreugde, verheug je! want je hebt geen idee wat de Heer, God, jou heeft aangeboden op die heilige dag toen Hij jou trillend van emotie benaderde, terwijl Zijn Blik jou nooit los liet en Zijn Handen dropen van olie om je te zalven; en terwijl ik naar deze prachtige aanblik van de Redder keek, die Zijn geliefde naderde, Zijn Gelaat vol van genade, trilde ik ook van emotie bij deze ontzagwekkende aanblik; toen leunde de altijd zo vriendelijke Koning over naar jou en zalfde je, deed je herleven; -Hij deed je bloeien;-

O God, zo vol barmhartigheid en teder van hart! ik geef U glorie, Mijn Heer! elk Werk dat U doet is vol van Glorie en Majesteit en Uw Rechtvaardigheid kan nooit veranderen! gelukkig al degenen die beschutting zoeken in U! want U bewerkt wonderen voor degenen die U beminnen…

Vassiliki, ik ben ook je beschermer; als de goddelozen je hard aanvallen, zal ik je altijd troosten en zegenen… de oprechte gebeden van een gezalfde zijn zeer krachtig; bid dan met vertrouwen; ik, Daniël, breng je de Vrede van onze Heer; voel je door Hem bemind! Daniël-


[1] machten van de duisternis die ons voortdurend op de hielen zitten om ons te verleiden en ons te vernietigen: ‘uiteindelijk/tenslotte’ betekent hier: achter alles, allen opjagend, etc…

[2] Mijn Engel Daniël sprak

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message