DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ze Lezen De Schriften Met Ogen Die Niet Zien

23 september 2005

Uw liefde voor de mens is volledige dwaasheid, Uw diepe welwillendheid voor ons die bevuild zijn met zonde, is onverklaarbaar; hoe kan iemand beweren dat hij Uw goedheid ten volle begrijpt? Het is alsof zij met hun handen de mist wilden vastpakken, of het licht die niet tastbaar zijn…

In het begin toen U mijn ziel aan mij openbaarde, mijn echte ik, die zich verschuilde in de struiken zoals een melaatse, verweet U mij niets, maar U smeekte mij in plaats daarvan om mijn vriendschap; U probeerde mijn afschuwelijkheid te rechtvaardigen door te zeggen:

“komt het omdat er niemand in de buurt was om je te onderrichten?” [1]

Uw Barmhartigheid bedekte mijn ellendigheid; mijn verarmde en naakte ziel trok Uw sympathie en Uw vergeving aan, Heilige, mijn verlangen om gered te worden verscheurde U, en U zei:

Ik kan het niet verdragen om Mijn bloem zo te zien!”

Uw barmhartige woorden vielen op mijn naakte ziel als morgendauw;

Ik zal je naar berouw leiden en naar een onsterfelijk leven in Mij als jij dat ook verlangt…”

dit waren de woorden die U in mijn oor fluisterde en zo begon het allemaal…

en je hebt je eigen wil verzaakt voor de Mijne en dit redde je… als iemand zichzelf heeft verankerd in de wereld en niet in Mij, dan zal hij Mij nooit vinden… doe afstand van je wil en van de hartstochten van de wereld, en kom om Mij te bezitten, door Mij te bezitten zullen we een verbond sluiten van vrede dat tot in eeuwigheid zal duren; Ik verscheen aan jou, Mijn Vassula, en genas je;

Ik stond je toe om over saffieren te lopen die je naar Mijn Koninkrijk leiden; Ik roep iedereen tot Mij, voordat Mijn vergelding over deze wereld komt; de dagen naderen, want Ik kan deze geloofsafval niet langer tolereren [2]; wanneer de aarde zal schudden, weet dat dit slechts het begin is van wat over deze slechte generatie zal komen; Ik ben nedergedaald in dit grote kerkhof, wandelend tussen graven, om jullie te doen verrijzen; Ik riep tot de graven om zich te openen en dat deden zij; - om Mijn zonen en dochters te doen opstaan en te vernieuwen was het geschenk van Mijn Liefde; ontvlamd door het verlangen hen te doen verrijzen, wierp Mijn verlangen Mij naar beneden in de graven en voor jullie het wisten deed Ik de doden opstaan uit hun graven en omhelsde hen: “dit is Mijn geschenk aan jullie dat voort zou moeten duren; degenen die toegewijd blijven zullen Mijn zegening ontvangen als beloning; ga nu en verkondig Mijn Liefde bij de morgenstond…”

dochter, Ik heb nooit Mijn Wet of Mijn Aanwezigheid aan iemand opgedrongen; Ik ben gekomen als een waarschuwing om orde te brengen in deze wanorde; en toch ondanks al Mijn zichtbare wonderen en tekenen, ondanks Mijn herhaalde oproepen, ondanks overduidelijke genaden en gaven die Mijn  Heilige Geest uitdeelde aan heel de mensheid, ondanks al Mijn Odes aan jullie, generatie, ondanks Mijn Barmhartige benadering, was het antwoord dat Ik kreeg onverschilligheid, vervolging en ongeloof, door sommigen, bespotting en opzettelijke afwijzing van Mijn Oproepen tot berouw; spugen op Mijn zegeningen; met banvloeken overladen worden de opstandingen die ze zien, die Ik voor hun ogen bewerkte, ontvangen met minachting, of ze worden op z’n minst genegeerd: ze lezen de Schriften met ogen die niet zien;

dochter,  Ik had ze gewaarschuwd lang voor de tijd van de rampen die over deze aarde zouden komen vanwege hun zonden, rampen en verwoesting, die bewaarheid werden en nog steeds aarzelen zij in ongeloof dat dit alles door hen wordt aangetrokken en niet door de natuur… toen Ik had gezegd dat de aarde zou schudden en uit zijn as zou geraken [3] en dat de eilanden zich zouden verplaatsen, geloofde niemand Mij; niemand luisterde; ze wilden geen raad van Mij aannemen; zij wezen al Mijn waarschuwingen af; als Ik je vandaag vertel dat vanwege de verdorvenheid en de geloofsafval van deze generatie de kosmos in gevaar is, zullen ze nog niet geloven; wanneer ze de aarde die Ik heb geschapen,  gespleten en aan stukken gescheurd zullen zien, dan zal angst deze hardnekkige zielen grijpen; de Zondvloed [4] zal niets zijn in vergelijking met de vernietiging die Mijn Vuur met deze wereld zal doen; vanuit de ingewanden en spleten van de aarde zal Vuur worden gespuwd, gevuld met vloeibaar Vuur, zullen zich rivieren vormen, rivieren van Vuur die worden uitgebraakt en die zich verspreiden naar elke stad en die de aarde in brand zetten; de banvloeken die jullie over Mijn afgezanten hebben afgeroepen zullen op jullie eigen hoofd neerkomen; Ik voeg je Mijn Zegening toe, Mijn Vassula, de zegening die hij [5] je weigerde te geven; ic


[1] Jezus pakte plotseling mijn hand om Zelf dit deel te schrijven

[2] Op dat moment hoorde ik het woord “verdragen”

[3] De eerste tsunami in Indonesië

[4] Gedurende de tijd van Noach

[5] Patriarch Bartholomeus in Constantinopel toen ik daar heen ging om hem mijn toespraak te geven van Eenheid van Farfa, Italië, die ik gegeven had aan Mgr. Fortino, Kardinaal Kasper en Kardinaal Cassidy die interesse toonden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message