DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wie In Het Licht Leeft Wordt Een Deel Van Het Licht

12-15 december 2003

voel je vrij om tot Mij te komen, Mijn beminde; hij[1] is roekeloos en blijft het vuur aanwakkeren; zou Ik altijd naar apathie kunnen kijken? zijn manieren doen Mij walgen… schenk Mij nu je tijd dochter, zorg voor Mijn belangen en eer Mij; bemin Mij en blijf in mijn Licht! We zijn dichtbij je om je te heiligen en te zegenen; We zijn dichtbij je en met je om je te leiden;

Ik ben het Licht, en wie in het Licht leeft, wordt een deel van het Licht… in Mij is geen spoor van duisternis noch enige schaduw; genade maakt tot een deel van Mij en is ook licht; als de genade is verminderd in iemand die Mij voortdurend beledigt, dan vermindert het licht dat hem gegeven is en verdwijnt geleidelijk… als iemand in mijn genade blijft, blijft hij in mijn Licht, dat zijn kennis verruimd in spirituele realiteiten en rijkdommen, omdat er in Mijn Licht een machtige transformatie plaatsvindt, die hem leidt naar hogere regionen, dieper in Mij, je God, die zijn ziel doet vooruitgaan, hem nieuw leven inblaast, hem in vuur en vlam zet, en zoals stro, dat door vuur opstijgt, zo verhef Ik hem naar een hoger niveau van heiligheid; maar degenen die de genade verliezen, vallen uit Mijn zicht, en wat een val is dat! ze vallen in diepe duisternis, in sluiers van duisternis…

jullie allen is toegestaan deel uit te maken van Mijn Licht en vlam te vatten; zoals genade Licht is, zo zijn de deugden, die in het Licht zijn; ze worden verkregen door hen die in Mij verblijven, in Mijn Licht, en door de intieme relatie met Mij; deze[2] zal jullie nieuw leven inblazen om licht te worden, om te groeien in barmhartigheid, echt op Mij te lijken, en jullie omvormen tot een god,[3] en jullie geest, ziel en hart omvormen om Mijn glorie te verspreiden, want Adel Zelf zal in jullie zijn,[4] Mijn Koninkrijk en Mijn Troon; en ieder die jou ziet, zal Mij waarnemen, niet jou; al met al zullen we één zijn; Mijn Licht, Mijn Genade en Mijn Deugden, verkregen door je weg te cijferen, zal in je stromen, je ziel zodanig overstromen, dat je geest zich van Mijn godheid bewust zal worden; precies zoals Ik het je ooit heb uitgelegd, zoals het de bruid die het bruidsvertrek is binnengegaan, was toegestaan de sluier van haar Bruidegom te lichten en zijn godheid te ontdekken achter de bruidssluier, zo is het wanneer Ik door je ziel in Mijn diepten van Licht trek, als Ik Mij heb vervaardigd je Mijn Heilig Aanschijn te laten aanschouwen, dat is een ontzagwekkende aanblik;

buiten de genade en uit Mijn Licht te vallen, brengt in een ziel een zodanige duisternis en onvermogen om goed en kwaad te onderscheiden teweeg, dat het een beletsel wordt voor de genade, en tenzij deze ziel geleid[5] wordt, zal ze in de duisternis blijven; om de genade en het Licht terug te krijgen, moet deze ziel onophoudelijk strijden; een moeilijke geestelijke opklimming, maar niet onmogelijk; Vassula, Ik en jij zullen doorgaan op deze wijze te werken voor het welzijn van Mijn Kerk; Mijn Ziel doet pijn door alles wat Ik om Mij heen zie;[6] doe je werk met Mij, Ik verblijd Mij in je nietigheid; onthoud, Ik ben een Oneindige Oceaan van Barmhartigheid; Ik Ben is met je; ic


[1] dit ging over een priester die onze Heer mishaagde sinds 1985, ondanks de barmhartige pogingen hem op te richten. We moesten ons van hem afscheiden…

[2] de deugden

[3] god door deelname; aangenomen zonen en dochters van de Allerhoogste

[4] God

[5] door een geestelijk leidsman

[6] Jezus Christus lijdt door de wereld, de toestand van de Kerk (mensen) en ook door het wangedrag en de ontrouw van bepaalde mensen in onze groepen

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message