DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Kruisiging

9 november 1986

vrede zij met je; Ik ben hier, Ik ben Jezus Christus; Ik sta vóór je, Ik ben je Leraar en Ik bemin je; het kwaad werd overwonnen door Mijzelf te offeren; slaap niet want Ik ben spoedig met je; Ik ben de Openbaring; Ik heb nieuws waarover gesproken zal worden; praat met Mij over Mijn Kruisiging, Vassula;

Wat zal ik zeggen? Zal ik aan U denken  vóór of  tijdens Uw Kruisiging?

ervóór;

(Jezus gaf mij een beeld van de geseling.)

nadat ze Mij gegeseld hadden, bespuwden ze Mij en gaven Mij verschillende harde slagen op Mijn hoofd; Ik duizelde; ze schopten Mij in Mijn maag, waardoor Ik buiten adem op de grond viel, kreunend van pijn; ze maakten er een sport van om Mij om de beurt te trappen; Ik was onherkenbaar; Mijn lichaam was gebroken en Mijn hart ook; Mijn vlees, dat was losgerukt, hing over Mijn  hele lichaam;

één van hen trok Mij omhoog en sleurde Mij omdat Mijn benen Mij niet langer konden dragen; daarna bekleedden ze Mij met één van hun gewaden; zij sleepten Mij naar voren, herhaalden hun slagen, sloegen Mij in Mijn gezicht, ze braken Mijn neusbeen[1] en treiterden Mij; Ik luisterde naar hun beledigingen; dochter, er klonk zoveel  haat en spot in hun stemmen, waardoor Mijn kelk voller werd; Ik hoorde hen zeggen, "waar is nu je vriendenschaar, terwijl zijn koning bij ons is; zijn alle Joden zo onbetrouwbaar als deze? zie hun koning!" en ze kroonden Mij met een gevlochten doornenkroon, dochter, "waar zijn je Joden om je toe te juichen; je bent koning, nietwaar? kun je er een nadoen? lach! huil niet, ben je koning of niet, gedraag je dan als een koning"; ze bonden Mijn voeten met touwen vast en bevalen Mij naar de plek te gaan waar Mijn kruis zich bevond;

dochter, Ik kon niet lopen omdat ze Mijn voeten hadden vastgebonden, dus wierpen ze Mij op de grond en sleurden Mij aan Mijn haren naar Mijn kruis; Mijn pijn was ondraaglijk, stukjes van Mijn vlees, die door de geseling  loshingen, werden afgerukt;

ze maakten de touwen van Mijn voeten los en schopten Mij om op te staan en Mijn last op mijn schouders te nemen; Ik kon niet zien waar Mijn kruis was, want Mijn ogen waren vol bloed dat over Mijn gezicht liep vanwege de doornen die in Mijn Hoofd waren gedrongen; dus tilden ze Mijn kruis op en legden het op Mijn schouders en dreven Mij voor zich uit naar de poorten; dochter, o wat was Mijn kruis zwaar dat Ik moest dragen! Ik zocht Mij tastend een weg naar de poort, voortgedreven door de zweep achter Mij; Ik probeerde Mijn weg te zien door het bloed heen, dat in Mijn ogen brandde;

toen voelde Ik iemand Mijn gezicht afwissen; vrouwen in doodsangst kwamen naar voren om Mijn gezwollen gezicht af te wassen; Ik hoorde ze huilen en weeklagen; Ik voelde ze; "wees gezegend”, bracht Ik uit, “Mijn Bloed zal alle zonden van de mensheid wegwassen; zie, dochters, de tijd van jullie verlossing is gekomen";

Ik richtte Mij op; de menigte werd wild; Ik kon geen enkele vriend om Mij heen zien; er was niemand om Mij te troosten; Mijn doods

trijd scheen toe te nemen en Ik viel op de grond; vrezend dat Ik vóór de kruisiging zou sterven, bevalen de soldaten een man, Simon genaamd, Mijn kruis te dragen; dochter, het was geen gebaar van goedheid of medelijden; het was om Mij te sparen  voor het kruis;

na aankomst op de Berg, wierpen ze Mij op de grond, rukten Mij Mijn kleren af en lieten Mij naakt voor ieders ogen; Mijn wonden gingen weer open en Mijn Bloed vloeide op de grond; de soldaten gaven Mij wijn, vermengd met gal; Ik weigerde het, want diep in Mij had Ik reeds de bitterheid, veroorzaakt door Mijn vijanden; eerst spijkerden ze snel Mijn polsgewrichten vast, en nadat de nagels in het kruis zaten, rekten ze Mijn gebroken lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn voeten; dochter, O dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn ziel! verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus, op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen; verloochend door de rest van Mijn vrienden; geheel alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden; Ik weende, want Mijn Ziel was vervuld van verdriet;

de soldaten richtten Mijn kruis op en plaatsten het in de groeve;

Ik staarde naar de menigte, maar Ik zag nauwelijks iets; door Mijn gezwollen ogen keek Ik naar de wereld; Ik zag geen vriend tussen degenen die Mij bespotten; er was niemand om Mij te troosten; "Mijn God! Mijn God! waarom hebt U Mij verlaten?"; verlaten door al degenen die Mij beminden;

Mijn starende blik viel op Mijn Moeder; Ik keek op Haar neer en onze harten spraken, “Ik geef u Mijn geliefde kinderen, opdat ze ook uw kinderen zijn; U moet hun Moeder zijn”;

alles liep ten einde, de verlossing was nabij; Ik zag de hemel open en elke engel stond rechtop, allen stonden in stilte; “Mijn Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest, nu ben Ik met U”;

Ik, Jezus Christus, heb je Mijn doodsstrijd gedicteerd;

draag[2] Mijn Kruis Vassula, draag het voor Mij, Mijn Kruis roept om Vrede en Liefde; Ik zal je de Weg wijzen, want Ik bemin je dochter;


[1] Noot van de uitgever: kraakbeen, niet het neusbeen was gebroken.  (Experts van de Lijkwade bevestigen dit.)

[2] De eerste maal dat Jezus over het dragen van Zijn Kruis sprak, was op 23 oktober 1986.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message