DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Poort Van Hoop

22 mei 2012 

Ik geef je Mijn Vrede, Mijn kind; Ik heb je geroepen en gevormd om met macht Mijn Woord te verkondigen en deze generatie er aan te herinneren dat ze zonder Mij, doelwit zijn voor Satan; van hem is bekend dat hij ijdel en bedrieglijk is, en toch volgen velen van hen hem blindelings! 

Vassula, Ik ben geheel en al Hart! geef Mijn Woorden door aan deze hele generatie en treur niet wanneer degenen die niet willen luisteren in hun ongelovigheid hun rug naar je keren… wees vurig en blijf in Mijn Vrede;

kind van Mijn Hart, verheug je altijd in Mijn Aanwezigheid en geef Mij eer en glorie; 

[1]Ik ben de Poort van Hoop waar wanhoop is; van Vreugde waar lijden is, van Troost waar verdriet is; Ik ben de Poort van het Leven waar de dood is. Ik zal tot hun hart spreken en hen uit hun wildernis leiden en met grote tederheid zal Ik zorgen voor Mijn schapen; Ik zal niet hard voor hen zijn en Ik zal luisteren naar de nederigen wanneer ze om vergeving zullen vragen; 

velen van jullie hebben inderdaad Mijn leer vergeten, en zijn Mij vergeten, en toch heb Ik jullie nooit vergeten, hoewel, ahh, zo velen van jullie tegen Mij hebben gezondigd… kom tot Mij en leer dat Ik de Goede Herder ben; Ik ben jullie machtige bescherming, jullie sterke steun die jullie geest doet herleven en jullie ogen verlicht; Ik geef genezing, leven en zegeningen; Ik ben Alles; 

kom tot Mij en spreek tot Mij vanuit je hart en Ik zal luisteren; verander je leven in een onophoudelijk gebed en verheug Mij; bid, bid, bid en maak je wegen recht; maak jezelf schoon door berouw en verspil je dagen niet meer met aardse zaken die voorbijgaan, keer in plaats daarvan je ogen naar Mijn Rijkdom die leven geeft; doe alles wat je kunt om heilig te leven en in vrede met iedereen; wees volmaakt zoals je Vader in de Hemel volmaakt is en jullie zonden zullen niet langer jullie leven beheersen; leef door genade een Waar Leven in Mij, jullie God, en Ik zal jullie dorst lessen; Ik, Jezus Christus, zegen ieder van jullie; ic” 

houd Mij, Vassula, veilig in je hart en maak Mijn Huis mooi; doe het herleven en verenig het; sta Me toe je te leiden op dit pad voor Mijn Glorie; Ik Ben altijd met je, dochter; ic


[1] boodschap voor Cyprus

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message