DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Hart Doet Pijn Te Zien Dat Deze Generatie Ineenstort

28 november 2009

Heer, hier is Uw dienares; zuiver mij van mijn fouten, want U alleen kan mijn tekorten ontdekken; 

Mijn kind, vrede zij met je; laat Mij, je God, nu tot je spreken; - leun op Mij; wanneer Ik spreek dan roep Ik de aarde op, jouw vrienden zijn Mijn vrienden die zich aan dit dienstwerk toewijden; vandaag hernieuw Ik wederom Mijn oproep aan hen allen; Ik herinner hen eraan dat hun Meester en God aan hun deur staat, wachtend; 

wat vandaag nodig is, is een vurige geest, een hart van een ambassadeur, iemand die op geen enkele manier iemand krenkt, iemand die een zachtmoedig hart heeft, veel verdraagzaamheid toont in roerige tijden, fijngevoelig voor de ellendige, een verrijking voor de agnostici; Ik heb de tong nodig van een discipel en Ik zal Mijn Geest in hen leggen en hen een nieuw hart geven; dan zal Ik de vruchten van deze Wijngaard vermenigvuldigen; ja? 

zoals U weet, Heer, hebben we tegenstand;
ons werk wordt voortdurend aangevallen;
we worden voortdurend belasterd;
zie mijn vijanden;
want zij blijven zich in aantal vermenigvuldigen;
sommigen haten mij werkelijk met een onrechtvaardige haat; 

de onschuldigen en de rechtvaardigen
hebben Uw richtlijnen opgevolgd;
ja, er zijn er die ambassadeur zijn geworden
omdat ze in Uw Oproep geloofden; 

Heer, U hebt in het verleden velen van hun onderdrukkers gered;
hoe lang zullen we wachten?
U hebt mij en anderen beproefd,
U hebt ons getest met vuur en we wandelden allen in geloof; 

wij staan tot Uw dienst, altijd bereid
om Uw Stem te horen en
het wonderbaarlijke Logos [1]
door te geven 

Vassula, Mijn kind, raakt je geduld op? 

ik weet het niet; misschien… 

Vassula, Mijn tabernakel, vertrouw Me, geen vijand zal ooit over jou triomferen; 

ik denk dat ik nooit heb toegegeven
en ik zelf heb mij gedragen tegenover mijn vervolgers
alsof zij mijn vrienden waren;
ik vraag geen beloning of eer,
maar ik vraag U, Heer, om versterking;
 

Mijn harp, tijdens je ellende maak Ik je mooi; Ik breng je vervolgers in verwarring terwijl Ik hun toon demp; 

laat hen dus in hun verbijstering blijven;
laten ze verward zijn; 

je zult versterking krijgen; Ik zal Mijn Engel sturen om hen te achtervolgen; hoor Me; Ik zal je met Mijn Hand steunen; Ik zal doorgaan Mijn Woorden in je mond te leggen; en wat jou betreft, bid voor hen; vraag Me om hen licht te geven en Mijn Waarheid; dus nu, dochter, neig je oor, luister naar Mijn Hartslag; Ik ben bedroefd om Mijn volk [2] die Kerstmis weer zal vieren zonder Mijn Heilige Naam; velen hebben zich afgekeerd, ze zijn allemaal bevlekt; hebben ze niet gelezen, ‘God verstrooit de beenderen van de afvallige, ze zijn in ongenade gevallen, want God verwerpt hen’ [3]; de wereld heeft niets te bieden; hun liefde is gebaseerd op leugen, het is gebaseerd op eigenliefde, lust, sensuele liefde, liefde voor de Mammon, liefde voor het bevorderen van een verkeerde moraal; hooghartige blikken! hun graf zal hun eeuwige thuis zijn; hun eeuwigdurende verblijf, en toch, Mijn Hart doet pijn te zien dat deze generatie ineenstort en wegteert; en altijd probeert nieuwe plannen van rebellie te bedenken, en voortdurend de Heilige Geest afwijzen; 

op de Dag des Oordeel zal Ik hen oproepen die Mijn Woorden aan jou hebben omgevormd tot een bespotting, en ze verkeerd interpreteerden, terwijl Ik met jou communiceerde; Ik heb Mijn Woorden van Leven aan jou toevertrouwd om ze over te geven aan Mijn Kerken; op hun beurt weigerden zij naar Mij te luisteren; ze spotten met je en bedreigden je dat ze je aan de kant zouden zetten; 

Ik vraag Mijn Kerken: hebben jullie enige profeet gekend die jullie voorvaderen nooit vervolgden? Ik heb voor jullie een zwak instrument aangesteld en Mijn Huis toevertrouwd, een instrument uit Egypte om Mijn Belangen te behartigen, komende uit de woestijn als een teken van de woestenij in Mijn Kerk van vandaag, om Mijn Koninkrijk te verkondigen en Mijn volk rond één Altaar te brengen; 

in de ogen van veel mensen heb Ik Mijn Macht en Mijn handelingen bewezen; Ik heb naties aangespoord zoals Ik je had voorzegt en hen verzameld onder Mijn Naam, van het Oosten tot het Westen, van het Noorden tot het Zuiden, tot op vandaag; 

gelukkig de man die zichzelf heeft vernederd en zijn armoede van geest heeft bewezen; zij hebben de veelvuldigheid van Mijn Barmhartigheden begrepen en de voorraad geestelijk voedsel dat Ik in overvloed heb gegeven aan deze uitgehongerde generatie; 

- Vassula, richt je op deze wijze tot Mij:

‘Liefdevolle Vader,
gesel dit geslacht niet met Uw toorn,
waardoor het volledig vernietigd zou worden,
gesel Uw kudde niet met tegenspoed en angst;
want de wateren zullen droog vallen
en de natuur zal verdorren,
Uw toorn zal alles verwoesten
zonder een spoor achter te laten,
de hitte van Uw Adem
zal de aarde doen ontvlammen
en tot een woestenij maken!
aan de horizon zal een ster te zien zijn;
de nacht zal vernietigd worden
en er zal as vallen als sneeuw in de winter
die Uw volk zal bedekken als spoken;
wees ons genadig, God
en verzacht Uw oordeel over ons;
denk aan de harten die zich in U
verheugen en waarin U zich verheugt!
denk aan hen die in U geloven en
laat Uw hand ons niet met kracht slaan,
maar, verhef ons daarentegen
in Uw Barmhartigheid
en plaats Uw geboden in ieder hart; Amen’ 

wanneer Ik deze generatie berisp, dan zal Mijn woede branden op de afvalligen; Ik kan hun overtredingen en hun zonden vergeven maar er zal toch nog een groot eerherstel moeten worden gebracht; nu heeft de Allerhoogste nog eens Zijn Woorden verkondigd en het Vonnis dat zal worden uitgesproken zal afhangen van jullie gebeden, generatie, jullie werken van barmhartigheid, jullie liefde, en jullie delen; 

kom, Vassula, leg het voor Mij uit; de Liefde bemint je; ic


[1] Het Woord van God

[2] De Christenen

[3] Psalm 53:5 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message