DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Praktiseer Barmhartigheid

8 september 2002 

schrijf: de Schrift zegt: 

“als  een mens boosheid koestert jegens een ander
kan hij dan medelijden verwachten van de Heer? 

“Als hij geen medelijden toont met een mens zoals hijzelf,
kan hij dan om vergiffenis smeken voor zijn eigen zonden?” [1] 

denk aan Mijn Wet van Liefde en blijf Haar toegewijd; laat alle haatdragende en gewelddadige gedachten achter je en keer je tot Mij … Vassula, zo velen in deze generatie zijn in deze zonde; de zonde van woede en wrok; slaven van jullie hartstochten en kampioenen als het gaat om het doen van kwaad …[2]

niemand is rechtschapen, en toch, Ik, Jezus Christus, openbaarde Mijn vriendelijkheid en Mijn uitbundige Liefde aan de mensheid en Ik was niet bekommerd noch op zoek naar enige goedheid of rechtschapenheid die jullie mogelijk zelf hadden betracht; Mijn medelijden met jullie was zo groot dat Ik Mijn Barmhartigheid dwong genadig te zijn voor jullie om jullie te redden, door middel van het reinigende water van de wedergeboorte en door jullie te vernieuwen met de Heilige Geest;

Ik heb een schat[3] voor je geplaatst, generatie, maar het lukt je ziel niet het te zien; je blijft er de meeste tijd aan voorbijgaan, en je ziet niets, en ach, hoe dikwijls heb Ik niet Mijn Hand uitgestrekt naar jou om je tot Mij te nemen en Mij te ontdekken; verberg Ik Mijn schat voor jou? Ik ben de Schat zelf; heeft niemand je ooit verteld dat Ik je Hemelse Bruidegom ben? Ik ben de stralende reinigende wateren van de Levengevende bron waarvan de wateren zuiveren, vernieuwen en Leven in je ademen;

Ik ben de Verrijzenis; aarzel dus niet langer maar open je ogen en ren naar Mij toe; houd op afstandelijk te zijn; heeft iemand je geleerd dat de allerhoogste akte van liefde het aanvaarden van Mijn Kruis is? Mijn Kruis, dat je verlossend Instrument is, met andere woorden de Boom die leven geeft; door je verlossend Instrument gaan je voeten van het dal van de dood over naar de Gelukzalige Aanschouwing;

Ik ben de Verrijzenis en door Mij heb Ik jullie allen tot zonen en dochters van de verrijzenis gemaakt; als je in zonde blijft en je naaste niet vergeeft, onbuigzaam in je hart, vervuld van wrok, zal de Godheid geweigerd worden aan je ogen; de al-Heilige Geest zal Zichzelf niet aan je tonen als je in zonde- schuld bent, want je zou bewust de daad van wroeging verwerpen, een daad van liefde …

als je in deze zonde blijft is dit hetzelfde alsof je tegen Mij zegt: “Meester, ik geef er de voorkeur aan in mijn graf te blijven; ik kies ervoor dood te blijven en onder de doden te leven;” je vlees is al aan het vergaan, je bent aan het verrotten, en je weigert nog het Leven? je zonde ontkennen is hetzelfde als Leven ontkennen; kom in plaats daarvan aan Mijn zijde en aan de zijde van de heiligen en van diegenen op aarde die de volmaaktheid naderen, die sereen zijn terwijl zij over Mij nadenken en die Ik verzadig  met onuitsprekelijke rijkdommen en hemelse mysteries; 

Heilige Consubstantiële Drie-eenheid,
de overtreding en de verwerping van God in onze dagen
hebben een deel van de Kerk van Christus vernietigd;
hoe kan het Lichaam van Christus herkenbaar zijn in ons,
in onze zo armzalige toestand? 

Als een levenloze materie zijn wij uiteengedreven Heer,
van elkaar gescheiden door ons ego en door een geest van hoogmoed; 

waar is in ons het onderscheidende teken van geloof
wat liefde is? 

Neigingen tot verzet zijn er altijd,
zelfs rancunes uit het verleden zijn nog levend,[4]
en er leeft in velen een niet - vergevende geest; 

ach, al-gezegende daad van vergeving, daad van naastenliefde, gezegend zijn zij die je hebben verwelkomd! je zult niet meer worden besmeurd maar je zult de Kus van je Verlosser op je voorhoofd ontvangen; zalig is hij die afstand doet van zijn zonde, hij zal Mij zien, de Schat, en hij zal in het pad van heiligheid binnengaan; zalig is hij die geestdriftig en hartstochtelijk Mijn Kruis omhelst, hij zal de Gelukzalige Aanschouwing binnengaan, en zijn ziel zal onuitsprekelijke vreugden kennen!

vandaag, generatie, overstelp Ik je met wonderen en met de klank van Mijn Stem; om je uit je schuld en uit het moeras van de zonde te trekken heb Ik het lied van de Hemel[5] voor je gezongen, heb Ik je de geheimen van de Bruidskamer  van Mijn Hart laten zien en om je vrij te stellen van alle kwaad ben Ik voortdurend in je nabijheid; en als je ogen je Bruidegom niet zien, is het omdat ze zijn verzegeld met korsten van zonde …

zoals Ik je heb gezegd, laat al je haatdragende gedachten achter je en geef Satan geen vaste voet door vast te houden aan je wrok tegen iemand, want de Vader in de Hemel zal je daar streng op afrekenen; wees niet als de slechte dienaar[6] die zonder medelijden zijn mededienaar in de gevangenis gooide voor wat die hem schuldig was;

blijf niet levenloos, maar denk aan Mijn onbeschrijfelijke Barmhartigheid die Ik voor jou heb, generatie; breng dus alles in praktijk wat Ik heb gezegd en ontvang de Heilige Geest van Genade;

wees één; 


[1] Sirach 28:3-4.

[2] De Heer sprak tot hen die in zware zonde leven …

[3] Staat voor rijke instructies.

[4] Hier ging mijn geest terug naar enkele incidenten uit het verleden, hoe sommige Orthodoxe geestelijken nog steeds rancune hebben tegen de Katholieke broeders na het schisma, om het zachtjes uit te drukken …

[5] Onze Heer bedoelt Zijn Boodschappen.

[6] Mt. 18:23-35.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message