DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Spirituele Eenheid

10 december 2001 

O Heer, richt mij op
wanneer ik het meest bang ben te worden bedrogen;
toon mij dat ik wandel
in Uw Tegenwoordigheid, in Uw schitterend Licht;
laat mij het gefladder horen van de vleugels van Uw engelen;
en de lier van de heiligen; nee, ik wil niet betrokken worden bij
grote zaken, of wonderen of symbolen van deze wereld,
al deze dingen interesseren mij niet;
het is voor mij voldoende U te dienen, mijn Heer;
te dienen in Uw Huis
en in Uw Hoven een wandelingetje te mogen maken
en de geur in te ademen van Uw gewaden
die aan elke ziel worden aangeboden;
om Uw Handen en Vingers gade te slaan die druipen van pure mirre
wanneer U op het punt staat een ziel te zalven,
en het genoegen dat U daarin vindt;
Uw goedheid jegens ons is oneindig
en in genade verheft U ons om Uw Glorie te zien; 

Mijn Vassula, vertrouw op Mij; Ik ben meer dan een waker over je ziel; draag Mijn Eucharistie[1] in je hart en parfumeer Mij op jouw beurt!

Ik ben de Auteur van dit grote werk; verlicht Mijn Hart want Ik ben vervuld van verdriet en teleurstelling; evangeliseer en spreek en zeg de woorden die Ik je gegeven heb; maak Mijn Kerk mooi en vul de harten en de geest van Mijn kinderen met alles wat Ik Ben; vergeet je angst te worden bedrogen; dat wordt je niet; Ik ben je Vader[2] en Ik ben om je bekommerd; misschien, dochter, zou je vaker tot Mij moeten komen en schrijven? zal dat je genoegen doen? (…) o, nee, Ik zal de tijd voor jou vinden; 

En U? Wilt U dat, mijn Heer? Ik zal Uw antwoord omhelzen; 

dochter; Ik heb nog veel blanco bladzijden voor Mij die gevuld moeten worden door ze te zalven met Mijn edel thema;

Mijn werk is als een borduurwerk; Ik heb alle details op de stof getekend; hiervoor moest Ik een blanco stuk stof vinden waarop Ik met Mijn Eigen Hand het decoratieve patroon van rozen zou tekenen dat Ik in gedachten had; met een gouden draad borduurde Ik jou, de rozen stimulerend hun zoete geur te verspreiden en heel de kosmos te parfumeren;

jij bent ook als een luid boek; ook daar, zijn nog een paar bladzijden die moeten worden ingevuld; jij bent het werk van Mijn Handen en Ik moet Mijn Werk voltooien; heb je gehoord? “ijver voor Mijn Huis verteert Mij?” [3] 

Ja, mijn Heer, ik heb het gelezen in Uw Woord …

Ik ben de Bewaker van Mijn Huis en van Mijn huishouding; het kwelt Mij te zien hoe Mijn Huis wordt gespleten; heb je gelezen? “door verwaarlozing verzakken de balken en het huis wordt lek door achterstallig onderhoud;”[4] Mijn Huis is verwaarloosd; elk huis is door iemand betaald; Ik heb Mijn Huis gekocht met Mijn Eigen Bloed; waarom heeft niemand geluisterd naar Mijn smeekbede terwijl Ik bad tot de Vader dat jullie één mogen zijn? vandaag, als jullie zouden hebben geantwoord op Mijn oproep door gehoorzaamheid te tonen, zouden jullie één Beker rond één altaar delen; 

ach Heer, maar hoe velen geloven echt
dat U tot mij spreekt,
dat U ons vertelt dat Uw grootste verlangen eenheid is?
Eenheid en het delen van één Beker
allen verzameld rond één Altaar? 

zij moeten hun hart openen en zij zullen geloven … 

O Christus,
hoeveel meer moet Uw Kostbaar Lichaam
worden doorboord, doorstoken en verscheurd
voordat wij beseffen dat wij mogelijk Uw Lichaam hebben verdeeld
als instrumenten van de “verdeler” zelf;
we hebben het ongewild en onopzettelijk gedaan;
help ons die rest te vinden en te bewaren zo heilig Uw Kerk genoemd;
help ons haar weer samen te voegen; 

als de kerken in staat zijn de negatieve obstakels te overwinnen die hen beletten zich te verenigen, obstakels die volgens de Schrift tegen de vervulling van de eenheid van geloof, liefde en aanbidding zijn, zal Ik trouw zijn aan Mijn belofte om een tijd van vrede te geven voor de gehele wereld; deze vrede zal elk wezen in Mijn Mystieke Lichaam trekken en Mijn Woorden vervullen die Ik jullie allen heb gegeven in Mijn gebed tot God de Vader, toen Ik smeekte:     “mogen zij één zijn in Ons, zoals U bent in Mij en Ik in U, opdat de wereld mag geloven dat U Mij hebt gezonden’;[5] deze smeekbede door Mijn goddelijke Lippen geuit, weergalmt nog steeds elke seconde uit de hemel; Mijn aangeheven Woorden waren bedoeld om de hele schepping te betrekken in een geestelijke eenheid en niet een eenheid door een getekend verdrag; om Mijn Woorden te vervullen moeten de kerken eerst nederigheid en liefde nastreven, genaden die kunnen worden verkregen door de Heilige Geest en door een groot berouw;

wees niet verbaasd over Mijn ondernemingen; degene die door genade is geroepen wordt één met de Drie-ene God en is niet langer alleen omdat Wij in hem leven; Wij bewonen hem; door zo Onze woning te hebben gemaakt in hem, bezitten Wij hem en hij bezit Ons; en zo hebben Wij jou geroepen, dochter, tot Onze lofprijzing en tot Onze eer, om Ons te dienen, niet voor een uur of twee, maar opdat je de gehele dag, zonder onderbreking met Ons zou zijn, en om voortdurend op zoek te zijn naar het welzijn van Mijn Kerk; moge je arbeid vrede brengen en de Kerk voordeel hebben van al Mijn uitspraken en dat ze door zo te doen zichzelf vult met Mijn zegen;

dat jij mag groeien in Mijn goddelijke liefde, dochter, en dat Mijn kus voor jou je lichaam en je ziel verkwikt;

wees niet verbijsterd of weer bezorgd wanneer je onderdrukkers je vervolgen, wees als een lelie, vrij van zorgen; laat Mijn Vaderlijke kus je hart troosten, je tegenslagen wegnemen en alle verbijsterende gedachten die niet van Mij komen;

ontvang met blijdschap al Mijn troostende woorden en begrijp hoe dicht[6] Ik bij je ben … 


[1] Hier bedoelt Christus Zichzelf.

[2] (Jes. 9:5) Jezus hield ervan Zichzelf “Vader” te noemen zoals het Hem op andere tijden genoegen deed het te zeggen. Hierdoor werd ik er ten onrechte van beschuldigd de Drie-eenheid te verwarren …!

[3] Ps. 119:139. Ps. 69:10

[4] Pred. 10:18.

[5] Joh. 17:21.

[6] Nabij

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message