DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Zie, Dit Is Het Hart Dat Bloedde Voor Jou En Voor Heel De Mensheid

3 augustus 2001 

vrede zij met je;
zeg, Mijn beminde, deze woorden tot Mij op Mijn Feest, 

“trek mij, mijn Beminde, in Uw Voetstappen
die een zoete geur van mirre uitademen; 

leid mij bij de hand Uw Kamer[1] binnen, mijn Koning,
waar ik in afzondering Uw Koninklijke Stem zal horen; 

klaar mijn gezicht op met Uw glimlach, O Minnaar van de mensheid;
laat Uw blik van tedere liefde,
een alles overtreffende blik, die elk zintuig te boven gaat,
op mij rusten; 

als ik ooit tegenover U tekortgeschoten ben
of U zelfs maar voor een moment Uw wenkbrauw liet optrekken
door mijn zwakheid,
smeek ik Uw Allerheiligst Hart medelijden met mij te hebben; 

U hebt de macht over leven en dood
en ik kom nu tot U
om mijn toevlucht te vinden in Uw Heilig Hart
waar men Leven vindt en eeuwigdurende rust;” 

zie, dit is het Hart dat bloedde voor jou en voor heel de mensheid; dit is het Hart van troost en van barmhartigheid; dit is het Hart dat jou begunstigde; wie dan ook dit Hart aanbidt zal worden gesluierd met de sluier van Wijsheid, je ziel verfraaiend om zo, getooid, de gelijkenis met Mijzelf binnen te gaan;

- kun jij Mij vertellen, dochter, waar je geboren bent? 

Ik ben geboren in Uw Heilig Hart;[2] 

ja! je bent geboren in Mijn Heilig Hart; allen die Mij toebehoren zijn geboren in Mijn Hart;

heb je niet gelezen: “hij zal tot Mij uitroepen: ‘U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn heil!’ dus zal Ik hem maken tot Mijn eerstgeborene, de machtigste onder de aardse koningen;” daar zijn adel zal komen van de Koning der koningen, en omdat hij zal leven in de hoogten met hen die Ik heb vergoddelijkt door Mijn Godheid; aardse koningen behoren tot aardse elementen, maar zij die geboren zijn uit Mij zullen een hoger domein in de hemel hebben; gewone mensen zijn slechts een zucht wind; belangrijke mensen een hersenschim, zet ze beiden samen op de weegschaal en ze zijn een zucht wind;[3] daarom, zeg tot jullie ziel, Mijn beminden: 

“rust in God alleen,
want Hij is de enige bron van je hoop;” 

laat je hart jubelen en je ziel vernieuwd worden want in deze tijden stort Ik Mijn genaden uit over de mensheid als nooit tevoren in de geschiedenis; ic;


[1] Heilig Hart.

[2] De Geest van de Heer gaf mij deze woorden.

[3] Psalm 62:10.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message