DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Verbergen Van Mijn Stem Is Een Doodzonde - Mijn Dienaren Zijn Gevormd Door Mijn Woorden

28 september 2000 

Vanuit Uw Tempel, mijn Heer,
hoor mijn stem en laat mij de Uwe horen;
laat deze generatie hun oren openen
om Uw Woorden te horen die zoeter zijn dan honing,
zelfs zoeter dan de honing die uit de honingraat druipt;
David zei: “Uw dienaren zijn gevormd door Uw Woorden …”[1] 

en dat zijn zij, want kijk! wat hebben jullie allen gezien? wat hebben jullie gehoord? een elite die wandelt te midden van de elite? een filosoof of een hooggeplaatst lid van een theologische academie? hebben jullie iemand gezien, gekleed in koninklijk purper, en welstand, die wereldse kennis verwerft? nee? wat heb je dan gehoord, jij die bent uitgegaan om te horen? een autoriteit die door mensen is gegeven? o nee, want zij die zichzelf daar plaatsen en jullie regeren, zijn niet gezalfd met de olie van profetie; wat hebben jullie dan al deze jaren gehoord?

een hart? ja! dat is het wat jullie kwamen zien en horen; een hart gevormd door Mijn Woorden, dat de kwade krachten en het domein van de Boze trotseert, maar dat Mijn Naam verheft in lof en glorie en dat de ontmoedigden en de bedroefden troost en de uitgehongerden voedt met Mijn Woorden, jullie zijn gekomen om een mild hart te horen dat door Mij en door Mijn Woorden is gevormd; ja, Mijn dienaren zijn gevormd door Mijn Woorden, en tot op de dag van vandaag, zit Ik op Mijn Troon en beveel die stad, en nodig alle voorbijgangers uit:

“wie heeft besloten Mij te leren gehoorzamen in zijn leven? wie heeft het besluit genomen te worden gecorrigeerd en in Mij te komen  verblijven? wee de laffe harten, wee het lusteloze hart, wee het trotse en koppige hart, hun gewicht aan zonde zal hen omlaagtrekken naar de hel! vandaag kom Ik weer tot je, generatie, om je te vormen door Mijn Reddende Woorden, en je te zalven om het goede te doen; blijf niet als een verdorde boom, kom tot Mij en Ik zal je doen bloeien, en je vrucht zal goed zijn; kom tot Mij, en wanneer Ik je lippen zal aanraken, zullen je lippen druipen van vriendelijkheid  en zul je bevrijd zijn van de dood;” 

Jahweh leidt onze stappen,
hoe kun je anders in je eentje zien waar je loopt?
de Troon van Jahweh kan alleen worden bestegen door vriendelijkheid,
de Schrift zegt het; 

en zo is het … zeg dus niet, “met wiens autoriteit is zij[2] tot ons komen spreken?” Ik ben haar Autoriteit en deze Autoriteit kwam om de spotters[3] te zeggen, “Ik zal jullie verdrijven van jullie zetels maar Ik zal de geringen verheffen om hen uit te zenden en het ontkerstende volk te evangeliseren;” Ik haalde diep adem, en zuchtte, terwijl Ik deze spotters passeerde; hun geest is volledig overwoekerd door brandnetels; toen Ik naar de Wijngaard[4] keek, die Mijn Zoon Jezus hen[5] had nagelaten ademde Ik weer diep; “waar is het feestmaal van fijne wijnen? van rijk en sappig voedsel, van fijn geperste wijnen? is dit de plaats waar duizenden wijnstokken waren?”

ach, generatie, wat heb Ik een medelijden met je! armoede overvalt je, als een zwerver gebrek;[6] “eet honing,[7] daar het goed is; honing die van de honingraat druipt is zoet van smaak en zal je redden!” zeg Ik; maar niemand luistert echt, slechts een rest verlangt te luisteren;

een Huis was gebouwd door Wijsheid, gekocht met Kostbaar Bloed; plotseling kwam de wraak van Satan om Het te vernietigen; “wie zal ik zenden om dit werk van vernieling te doen? waarom, ik zal het Beest en zijn volgelingen zenden om neer te halen en te verdelen, te ontwijden en te vernietigen wat Allerheiligst is …”

toen rampspoed kwam, kwam Ik om te redden, maar niemand van de functionarissen van de Kerk luisterde werkelijk; “het is slechts een privé- openbaring, je hoeft er niet naar te luisteren;” zouden ze zeggen;

het verbergen van Mijn Stem is een doodzonde; om Mij door en door te ziften en Mij te onderzoeken is een weerzinwekkende zonde in Mijn Ogen; zal jullie ongelovigheid op zekere dag zeggen: “maar kijk, we wisten het niet; wij wisten niet dat wij Uw Barmhartigheid beledigden;” jullie hebben inderdaad Mijn Barmhartigheid beledigd; jullie hebben niet alleen Mijn Barmhartigheid beledigd, maar jullie hebben de kwade krachten toegestaan terrein te winnen door jullie ongelovigheid en het Huis te plunderen dat Mijn Zoon heeft gekocht met Zijn Kostbaar Bloed, en hoe! hoe vindingrijk ontwijken jullie Mijn Woorden ten einde  jullie ongelovigheid te rechtvaardigen!

beseffen jullie niet dat jullie Mijn Zetel hebben ingenomen? beseffen jullie dat jullie de vijand worden van heel het menselijk ras? daar jullie Mijn Woorden  belemmeren en de waarde van Mijn Woorden via Mijn profeten afzwakken, belemmeren jullie hen om Mijn Wil aan Mijn volk te verkondigen en het Huis van Mijn Zoon bijeen te brengen en te verenigen?

hebben jullie niet gehoord: “waar geen visioen is, daar verwildert het volk; gezegend zijn zij die het Voorschrift onderhouden;”[8] 

Ik bid voor degene die tot U uitriep: “Ik ben tot wanhoop gekomen door alle uitputtende inspanningen die ik heb gedaan onder de zon …” 

en Ik zeg hem: “je hebt niet tevergeefs gezwoegd; Ik schep geen genoegen in deze verdeeldheid die een zware zonde is, maar eenheid ligt niet buiten je bereik”; veel verdraaide woorden zullen uit veel harten komen, maar roep Ik intussen niet? als je de moed verliest, keer je tot Mij …

“Mijn dienaren zijn gevormd door Mijn Woorden”, zei Mijn Geest tot David; en je zult ze herkennen aan hun taal en aan wat zij zeggen; deze generatie kwijnt weg, zal Ik dan niet tussenbeide komen bij een dergelijke geloofsafval? de verwoester verwoest Onze Wijngaarden, en plundert de Schrift, en jullie weten het; zal Ik niet tussenbeide komen? kijk! Mijn Abels weeklagen in de woestijn; Mijn ambassadeurs van vrede schreien bittere tranen om de hardheid van jullie hart, zoals Mijn Zoon bittere tranen heeft vergoten om de hardheid van hart van Jeruzalem, dat alle profeten vervolgde …  

Tot wanneer, Heer? 

totdat zij leren hoe zij moeten uitroepen: 

“gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer!”[9] 

en wat jou betreft, Vassula, zeg Ik je: Ik vind Mijn vreugde in jou als je waarneemt en Mijn Woorden niet vergeet die je hebben gevormd en door jou anderen hebben gevormd; houd je ogen open en beschouw Mijn onschatbare schatten en Mijn wonderen van Mijn Woorden; Ik heb gezegd, Mijn Vassula, dat het beschouwen van het licht van Mijn Glorie boven alle theologie gaat; waarom, is er in de wereld iets groter dan het binnengaan in je God en jezelf te verheugen in Zijn Tegenwoordigheid? wat is groter in de wereld dan Mij te zien, de Godheid? Degene die gekleed is in Majesteit en Macht spreekt tot je; Ik ga de hoogten te boven en heers in de hoogten van Glorie, dus daar zouden je ogen voortdurend naar opgeslagen moeten zijn, en je zult gered zijn;

dit is wat je aan deze generatie zou moeten blijven leren; ga en citeer Mijn daden, zodat deze generatie haar hart opent voor Mij en opdat Ik, op Mijn beurt, de poorten van deugd voor haar open; roep het uit naar de herders die waken over de Kerk en vraag hen: “heeft iemand daarbuiten de zoetheid en de goedheid van onze Heer geproefd? is daarbinnen iemand die uitblinkt in kennis van God?”

als je ‘ja’ zegt op de eerste vraag en ‘nee’ op Mijn tweede vraag, waarom vervolgen jullie Mij dan? Ik smeekte en jullie veroordeelden; Ik bezocht jullie, en liet Mijn welwillendheid over jullie schijnen, maar jullie boden Mij arrogantie en vijandigheid aan; Ik klopte op jullie deur, maar jullie deden Mij niet open en jullie zorgden ervoor dat jullie ramen ook gesloten waren; jullie maakten geen plaats voor jullie Heer; moet Ik jullie overleg en jullie woordenvloed nu prijzen die jullie aan Mij wijden in Mijn Bijeenkomsten? aangezien al deze woorden leeg van leegheid zijn; welk doel dienen jullie? verneder jezelf voordat jullie ziek worden; laat Mijn Woorden jullie opvoeder zijn, jullie raadgever en jullie vreugde; en jullie zullen leven … 


[1] Ps. 19:11.

[2] God bedoelt blijkbaar mij.

[3] God deed mij begrijpen dat Hij de herders bedoelt die zich gedragen als ‘Kaïn’ en de kudde niet weiden die hen is toevertrouwd. Zij zijn degenen die zijn als wolven in schaapskleren; sommigen van hen hebben hoge posities en vervolgen de ‘Abels’, de goede en trouwe herders, en al Zijn Goede Werken.

[4] Symbolische naam voor Kerk.

[5] De hoeders, wat betekent de priesters.

[6] Spreuken 24:34.

[7] Symbolisch voor Gods Woord.

[8] Spreuken 29:18. “Visioen” is ongetwijfeld een profetische gave; “het Voorschrift” kan de onderrichting van de profeet zijn of anders de Wet …

[9] Mt. 23:39.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message