DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Weg, De Waarheid En Het Leven

1 oktober 1998 

Open mijn oor, O Heer,
wek mij uit mijn slaap,
steek Uw machtige Hand vanuit de hemel uit en verhef mij! 

ach, Vassula, heel de hemel verheugt zich als er van een eenvoudig schepsel een geluid  wordt gehoord in Onze Hemelse Hoven …

van een nutteloze heb Ik je veranderd in zilver en van zilver in het prachtigste juweel; Mijn kind, laat je ogen naar voren gericht zijn; wees als een bevallige guirlande voor Mijn Hoofd en vul Mijn Hart met vreugde door de moeilijkheden, omwille van Mij, in stilte te verdragen;

mensen zullen je dikwijls aanvallen, maar ze zullen je nooit overwinnen; je werken omwille van Mij zullen nooit tevergeefs zijn, maar zullen velden van  onderrichting oogsten, en vrucht afwerpen voor generaties; 

Moge mijn tong Uw Liefdeshymne reciteren,
mogen mijn lippen Uw Rechtvaardigheid verkondigen
en Uw grote daden van Liefde;

Mijn gunst rust op je en je hebt Mijn zegen;

ach, Mijn kind, woorden van haat vliegen om Mij heen, hoewel Ik geen aanleiding geef tot vijandigheid;[1] als antwoord op Mijn trouw veroordelen zij Mij; 

Maar wie weerstond de macht van Uw Arm? 

niemand … niemand weerstond de macht van Mijn Arm; heb Ik Mijn kracht dan niet getoond toen de mensen Mij mishandelden? het is van Mij bekend dat Ik de hoogmoedigen verbijster door Mijn absolute macht; bid voor hem[2] die vuur over zijn ziel uitademde …

moge deze natie[3] die Ik zozeer heb bemind, bloeien in rechtvaardigheid; blijf in Mijn Liefde en onderhoud Mijn Geboden; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; luister Israël, Hij die jullie heeft verstrooid, verzamelt jullie en Ik zal over je waken Israël[4] als over Mijn Oogappel;

Mijn zo dierbare zoon, Israël, je hebt Mij inderdaad aanvaard door de kracht van Mijn Heilige Geest, moge je gedijen in Mijn Godheid en in Mijn Liefde; bemin Mij zoals Ik jou bemin; Ik zeg je: Ik zal alle mensen tot Mij trekken want in Mij zijn Eeuwig Leven en Heerlijkheid; wees één in Mijn Naam en volg Mij in Mijn met Bloed bevlekte voetstappen; ic;

Vassula, Ik, Jezus, ben met je; je Schepper en Verlosser die je heeft gevormd, is met je en aan je zijde; sta Mij toe de rest van Mijn Liefdeshymne in je wezen te griffen; rust in Mij en Ik zal in jou rusten, Mijn zo beminde;

Ik, Jezus, zegen je; ic;


[1] Ik begreep dat Jezus bedoelde dat Zijn woorden in mij vijandigheid kunnen scheppen in de verharde harten.

[2] In Rhodos, Griekenland, nadat de orthodoxe vicaris ontdekte dat een jonge Jood, na het lezen van “Waar Leven in God,” om het doopsel vroeg en wilde toetreden tot de orthodoxe Kerk, weigerde hij hem de toestemming daartoe. Wij stuurden een bevriende advocaat om bij de vicaris te pleiten, maar het hart van de vicaris verhardde zich nog meer, en hij zei: “ik zal de toestemming tot dopen niet geven, zelfs wanneer dit er de oorzaak van zal zijn dat ik naar de hel ga.” Daarom vraagt Jezus ons te bidden voor de ziel van die vicaris die hij in zijn dwaasheid achteloos verloren zou laten gaan.

[3] Israël, maar ook al die Joden die de Waarheid ontdekken en gedoopt worden, en er zijn er vele.

[4] Voor de nieuw - gedoopten in het Christendom.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message