DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jezus Nodigt Je Hartelijk Uit Om Deel Te Nemen Aan Zijn Lichaam

9 april 1998 

(Onze Lieve Vrouw spreekt:) 

Mijn Vassula, Mijn Tegenwoordigheid is Vrede en Vreugde; ja, want Ik ben je Moeder, vóór je aardse moeder;

Ik deel, zoals een moeder deelt met haar kinderen, in je vreugden, je lijden en alles wat je verduurt; het geeft Mij grote vreugde Mijn kinderen het leven van waarheid te zien leiden zoals hun door de Eeuwige Vader is geboden vanaf het begin;

vandaag Mijn Vassula, zijn er veel bedriegers, maar het is gezegd dat, zoals er in het verleden bedriegers[1] waren, zo zullen ook jullie valse profeten hebben; in het begin zullen ze proberen je om te kopen voor henzelf,[2] dan zullen ze zich zeer snel tegen je keren als ze eenmaal beseffen dat hun kwaadwilligheid aan jou onthuld is in het Licht van de waarheid door de Geest; ach, Mijn kind, Ik heb je omhuld in Mijn Onbevlekt Hart, dit is de manier waarop ik Mijn kinderen bescherm;

in Mijn onuitputtelijke Liefde die Ik voor jullie allen koester, zal Ik, als een moeder, altijd jullie genadige Beschermster en Verdedigster zijn; waarom, heb je niet gehoord hoe Ik als een leeuwin word die haar welpen verdedigt als verontreinigde handen zich uitstrekken om hen aan te raken? niemand zal in staat zijn je van Mij weg te nemen; jij bent, Mijn Vassula, aan Mij toegewijd, en je hebt je toewijding aan Mij getekend met je eigen bloed[3], en hiermee heeft God je bevestigd, gesterkt en je ondersteund, want Zijn genade en Zijn macht duren altijd en eeuwig;

Mijn Zoon, Jezus Christus, is altijd dicht bij je en houdt je hand in de Zijne geklemd zodat je nooit van Hem wordt gescheiden; Mijn beminde Zoon is aangenaam getroffen wanneer jij en anderen die goedgunstig Zijn Barmhartige Oproep door Zijn edel thema hebben erkend, alles opofferen wat jullie hebben voor de redding van de zielen;

en God, de Vader, die de beminnelijkste is van alle vaders, die je onder duizenden heeft begunstigd door je dit onschatbare geschenk te geven en je met Wijsheid te onderrichten, en je geest en die van anderen vult met alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat goed is en zuiver; in Zijn onweerstaanbare Liefde die Hij voor al Zijn schepselen koestert, heeft de Schepper je driemaal gezegend vanaf Zijn Troon; in Zijn koninklijke hoven richtte Hij je[4] op met de nectar van Zijn Mond, en van Zijn Majesteitelijke Troon bereikte God je om je te troosten, en door jou miljoenen anderen die in wanhopige nood om troost verkeerden; ach! wat zou Hij niet voor jullie allen willen doen in Zijn goddelijke Goedheid! dit is iets wat jullie filosofen van jullie tijden nooit zullen begrijpen, want het is iets wat niet in hun manier van denken past;

verheug je buitengewoon, dochter, want je hebt meer genaden ontvangen dan je ooit zou kunnen verdienen; prijs ook de Heilige Geest van God, die van boven zacht en vriendelijk over je neerdaalde, om een Vriend voor je te zijn, je te zalven en je de Weg te leren; verheerlijk dus de Voorbode die je overspoelde met Zijn Liefde en je Zijn intieme Zoetheid deed proeven, je op Zijn Vleugels tilde om met Hem hoog langs de hemelen te zweven; wees dus niet bang … zolang je op Mijn Onbevlekt Hart bent geënt, wees niet bang …

bid, Mijn Vassula, voor hen die Onze Goddelijke Boodschappen verkeerd uitleggen, wees barmhartig voor hen, want ze weten niet wat ze doen … heb medelijden met hun woestenij en laat je tong hen niet veroordelen, laat de Enige Rechter hen oordelen; wil je dit voor Mij doen?     

Ik zal het proberen, ik zal proberen eraan te denken. 

probeer het … wees eeuwig goed, Mijn Vassula, en wees geduldig; laat geen verleidingen van deze soort je overvallen en je ziel misvormen; laat Degene die de Hoogste is Zich in je verheugen; doe in hun plaats boete, en telkens wanneer je zult uitboeten, zal de Goede Heer je voor je gebaar zalven met de zalving van Zijn Goddelijke Liefde, en Zijn Gelaat zal op je schijnen en Hij zal Zijn Zegeningen over de mensheid ten uitvoer brengen; handel zoals God wil dat je handelt;

bevrijd Mij van de pijnen waaronder Mijn Hart dagelijks bezwijkt van diegenen die de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Eucharistie ontkennen; Jezus nodigt je hartelijk uit om deel te nemen aan Zijn Lichaam; weet dat Hij naar jou verlangt met heel Zijn Hart en dat elk edelmoedig gebaar van jouw kant, Zijn Hart doet smelten in Rivieren van Barmhartigheid en Goedheid die over veel verharde harten vloeien … 

[5]O Koninklijke Maagd,
onafscheidelijk verenigd met het Hart van Jezus,
ik offer U op alle zondaars van de wereld
die Uw Zoon beledigen in het Heilig Sacrament;
mogen zij die Hem slaan, bij God vergeving vinden
door Uw Onschuld, Uw Heiligheid en Uw Zoet Hart
dat het Heiligste Tabernakel van God werd;
amen; 

amen;

vertrouw op God, Mijn Vassula, want Hij heeft de Macht en de Wijsheid om de schuldigen te benaderen en hun pad te effenen ¼ wees bereid voor de Heer om Hem lof en glorie te geven; Hij zal je Zijn intenties onthullen;[6]

blijf in Gods Vrede; Ik zegen je;


[1] Onze Lieve Vrouw bedoelt valse profeten.

[2] Door een stroom van vleiende boodschappen voor jou persoonlijk.

[3] Ik had in mijn vinger geprikt en dan met mijn bloed de toewijding getekend om de slavin van onze gezegende Moeder te worden.

[4] Plotseling, terwijl ik deze woorden hoorde, begreep ik een oud visioen dat ik ontvangen had toen ik in de geest in het Huis van onze Vader gebracht was  met veel kamers waar een Banket voor ons was toebereid. In het visioen werd ik geleid om naar een kamer te gaan, met een veranda. Wat opvallend was in mijn visioen was de grote vrede overal. Nadat ik de kamer had verlaten, hoorde ik het gebabbel van een kind uit de nabij gelegen kamer, want de deur stond een beetje open. Ik hoefde de kamer niet binnen te gaan om te zien, maar ik zag in het visioen, met de ogen van mijn ziel, wie er in die andere kamer was. Ik zag een dame, zittend op een houten bank, naar het babbelende kind kijkend dat op de grond aan de voeten van deze dame zat. Op het moment van het visioen begreep ik niet wie deze twee waren, daar God mij hun identiteit niet onthulde. Maar nu, met de woorden van onze Heilige Moeder, is dit mysterie voor mij onthuld. De dame was onze Heilige Moeder, en het kind was ik. Ik keek naar mijzelf. Ik was in de hoven van mijn Vader die mij waarlijk oprichtte met nectar, en mijn Moeder waakte over mij, terwijl alles wat men kon horen, in die verbazingwekkende stilte, het gebabbel van een kind was. (Visioen van 22 november 1986.)

[5] Mijn ziel, plotseling vervuld van de Geest, riep uit.

[6] De onderwerpen voor onderrichting die ik moest voorbereiden voor de internationale bijeenkomst van Waar Leven in God.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message