DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Verkondig Een Verrezen Christus

9 september 1997 

(Rhodos – Griekenland.)  

Mijn hoop is alleen op U gesteld,
mijn leven ligt uitsluitend in Uw Handen,
alstublieft, buig U over mij,
kom en bestuur mijn ziel, Heer! 

Ik Ben;

bloem, verzadig je dorst met Mijn Tegenwoordigheid; met heel Mijn Hart, ja, met heel Mijn Hart zeg Ik je: bemin Degene die jou het meest bemint en die je nooit in de steek laat; eer Mijn Liefde en eer Mij; groei in Mijn Liefde en in Onze Eenheid;

Vassula, Ik zal je later roepen om Mijn Zuchten op te schrijven, deze Zuchten die uit het diepst van Mijn Hart komen elke minuut van de dag; ieder die Mij verwondt, verwondt zijn eigen ziel; Ik wil niemand van jullie verliezen; daarom zucht Mijn Ziel van verdriet, treurt zij in een mate die het menselijk begrip te boven gaat; bij Mij zijn rijkdommen en blijvende overvloed, en Ik verlang zo vurig ze met jullie te delen; o, maar zo velen van jullie zijn opgesloten in dezelfde slaap, een apathische slaap! 

vraag Mij jullie je vroegere kwade wil te vergeven, en je verkeerde daden en Ik zal jullie een zuil van licht geven om jullie verschrikkelijke nacht te verlichten; en jij, Mijn Vassula, blijf bij Mij en sta de vijand niet toe je tot moedeloosheid te verleiden, maar ga door als een echo te zijn van Mijn Stem, weerkaatsend uit de kloven in de bergen;

nu je Mijn Brood[1] hebt geproefd, zal je ziel Het altijd verlangen; Mijn dierbaarste ziel, doe elke inspanning om goed te doen in je zending; noch opoffering noch nachtwaken noch lichamelijke werken noch enige prijzens-waardige daad tot Mijn eer verheugen Mij zozeer als een ziel die met haar hart in haar hand komt en het Mij aanbiedt en haar liefde voor Mij verkondigt, zelfs als het klinkt als babbelen …

wie Mij vindt vindt leven, gelukkig de mens die Mij ontdekt en Mij leert kennen; Ik heb jullie nu het Brood van Leven gegeven, opdat jullie op de dag waarop jullie voor Mijn Troon staan, jullie met jullie handen vol goede vruchten zullen komen en jullie offergave aan Ons[2] aanbieden;

maak Ons bekend aan de wereld en herinner hen eraan dat het Woord van God leeft en actief is; verkondig een Verrezen Christus, verheven op elke wijze en boven alles, en dat Hij komt in jullie dagen om jullie te herinneren aan de Hoop en de Belofte;[3]  verkondig een opgestane Christus, altijd aanwezig en onder jullie, maar ook altijd in jullie; een opgestane Christus, rijk aan genade en meer geacht dan scepters en tronen, en dat in Zijn Godheid een Kracht te vinden is, uniek in zuiverheid en vlekkeloosheid, almachtig en allerbeminnelijkst voor de mens; onderricht hun de mysteries die in Mij liggen, maar hoe Ik ze heb onthuld aan de armen van geest en aan hen die Mij met zuiverheid van hart naderen; alles wat Ik zal openbaren, zal worden geopenbaard door Mijn Heilige Geest en dan zullen zij Ons leren kennen als driewerf Heilig in de Heilige Geest;

dierbaarste ziel, bevorder alles wat Ik zeg en volg Mij; Ik, Jezus Christus, heb je lief en zegen je; 


[1] Terwijl ik hoorde “Mijn Brood” hoorde ik tegelijkertijd “Mij”.

[2] De Heilige Drie-eenheid.

[3] De vernieuwing van de Kerk door de Heilige Geest.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message