DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Christos Annesti! Alithos Annesti!

12 april 1997 

Ik geef je mijn vrede, Vassula; kom en hoor je Heilige Moeder: het Woord van de Almachtige is inderdaad tot jou gericht; kom nu, jij aan wie Gods Boodschap is toevertrouwd; kom en schrijf dit: 

“Christos Annesti!” Alithos Annesti![1] 

ja, Christus is verrezen, en dit is wat God wil dat je tot iedereen zegt; verklaar aan deze stervende wereld dat Mijn Zoon inderdaad verrezen is; predik een Verrezen Christus, Mijn engel, want velen van jullie generatie erkennen deze waarheid niet vanwege hun rationalisme; heb je niet gelezen: “deze zelfde mensen scheppen op over hun wereldse prestaties, denkend dat ze alles hebben wat ze willen en dat ze in de gelukzaligheid zijn terwijl ze de wereldse koninkrijken bezitten;” ze zijn vervuld van hun eigen belangrijkheid in plaats van de Volheid van de drie-enige God;

daarom is de wereld in verwarring en wordt er zoveel onschuldig bloed vergoten; maar dit zijn ook de tekenen van de tijden; Satan en zijn duistere heerschappij braken hun braaksel uit over de aarde en brengen onheil in de families en ook verdeeldheid; zij doen overal ter wereld valse profeten opstaan die ook tekenen en voortekenen produceren, maar dit gebeurt opdat de uitverkorenen ook in hun verraad zouden vallen; die valse profeten worden als regen over jullie uitgestort en brengen zoveel schade toe en zoveel verwarring, Mijn arme kinderen … woorden en valse eden vullen hun mond en hun profetieën zijn als giftig onkruid dat nu gedijt in de voren van de akkers van de Heer; hun wortels breiden zich uit om nieuw giftig onkruid voort te brengen;

de gevaarlijke signalen echoën in jullie oren, Mijn kinderen, maar jullie lijken deze signalen niet te begrijpen of te onderscheiden; zij zoeken naar de wind die hun stemmen hoger zal dragen dan die van Koning Salomo, de profeet Elia of Mozes, en ze verklaren zichzelf reusachtig veel groter[2] door zichzelf te kronen en zich af te vragen: “is het niet prachtig om zoveel macht te hebben?” wees gewaarschuwd, opdat je niet wordt bedrogen en moge God jullie harten onderscheidingsvermogen schenken, zodat Zijn Heerlijkheid voor jullie ogen gegeven, jullie tot de Waarheid brengt;


[1] Grieks voor: “Christus is verrezen”. En het antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”. Begroeting die gewoonlijk wordt gebruikt gedurende 40 dagen na het vieren van de Verrijzenis, de dag van Pasen.

[2] Onze Heilige Moeder geeft ons een waarschuwing tegen diegenen die zichzelf groter verklaren dan Salomo, of degenen die rondgaan en beweren dat ze Elia of Mozes, of Henoch zijn.  Dan zijn er andere zielen die in totale illusie velen ertoe overhalen hun illusies te lezen en hen te volgen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 



Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message