Stichting Het Ware Leven in God

BEDEVAART NAAR BANNEUX

 

Zoals aangekondigd in onze laatste Nieuwsbrief organiseert de Stichting voor zaterdag 12 mei a.s. een busreis naar Banneux waar Maria in 1933 acht keer verschenen is, van 15 januari tot 2 maart 1933 aan het toen elfjarig meisje Mariette Beco. (Mariette is op 2 december 2011 overleden). De Boodschap die Onze Lieve Vrouw gaf is actueel! Ziekte, lijden en zorgen zijn van alle tijden.

 

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux om hun armoede, hun lijden en zorgen aan Onze Lieve Vrouw toe te vertrouwen.

Zoals Zij deed voor Mariette, zo leidt de Maagd der Armen ook vandaag elke bedevaarder op zijn levensweg. Zij vraagt ons “de handen in het water te steken” in de Bron van het ware leven: Jezus!

Op 19 januari vroeg Mariette de Dame: “Wie bent U, mooie Dame?” Maria antwoordde: “Ik ben de Maagd der Armen”. Daarop leidde Maria het kind langs de weg naar de bron. O.L. Vrouw zei: “Deze bron is voorbehouden voor alle naties … voor de zieken …”

 

“Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk de hemelen” Mt. 5: 3

Bij zijn bezoek aan Banneux op 21 mei 1985 zei Paus Johannes Paulus II: “De armen van vandaag – en men kan op velerlei wijze arm zijn – voelen zich thuis in Banneux. Zij komen naar hier om sterkte, moed, hoop en ontmoeting met God te zoeken in hun beproevingen. Ik moedig de pelgrims aan die hier, zoals altijd en overal in de Kerk, komen bidden tot Haar die de weerspiegeling is van Gods goedheid!”

 

Het reisprogramma is als volgt:

07.30 uur vertrek uit Utrecht: opstapplaats Catharijnesingel/Moreelsepark

08.30 uur  vertrek uit Den Bosch: NS-station Oost vóórzijde, Bruistensingel 8

09.15 uur vertrek uit Eindhoven CS: halte Touringcars aan de Stationsweg

10.00 uur vertrek uit Weert, NS station: Stationsplein 21en vandaar naar Banneux, België.

Tot 17.00 uur bezoek aan het Heiligdom in Banneux.

 

Programma te Banneux:
12.30 uur: Heilige Eucharistieviering

Afhankelijk van de tijdstip dat we aankomen bezoeken wij:

De Bron – de Verschijningskapel – de Aanbiddingskapel van Sint Michaël
In de namiddag: Lof en genezingsdienst en ziekenzegening

 

Terugreis: 17.15 uur

18.45 uur aankomst in Weert

19.30 uur aankomst in Eindhoven

20.15 uur aankomst in Den Bosch

21.15 uur aankomst in Utrecht

 

De prijs bedraagt t/m 30 deelnemers E 28,00.

Bij meer deelnemers bedraagt de prijs E 23,00.

 

Opgave voor deelname s.v.p. tot en met 15 april a.s. bij:

Mieke van der Burg

Tel 010- 52 161 20 - e-mail : miekevanderburg@planet.nl

of per post: Rottekade 123 - 2661 JS Bergschenhoek