DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Achtergrond » Het Handschrift » Een Inleiding op het Handschrift »

Een Inleiding op het Handschrift

De boodschappen die aan Vassula zijn gegeven, worden door haar neergeschreven in een statig handschrift - onderscheidend van haar eigen - terwijl ze toelaat dat haar hand bovennatuurlijk wordt geleid.

HandwritingVeel volwassenen, met inbegrip van Vassula zelf, hebben gevraagd of dit werkelijk het handschrift van Jezus is. Jezus' antwoord was dat het niet Zijn handschrift was, anders zou het perfect zijn. Maar Hij zegt altijd: "Vassula, sta Mij toe je hand te gebruiken," of "luister en schrijf ...." Net als veel andere heilige mysteriën, is het niet gemakkelijk om dit volledig te begrijpen, maar het kan voor velen een hulp zijn wanneer we een aantal van de waarnemingen delen die door Vassula en Fr. O'Carroll bij verschillende gelegenheden zijn gedaan.

Vassula schrijft de boodschap van de Heer op zoals deze tot haar komt, op twee verschillende manieren. De ene manier is dat zij Zijn exacte woorden hoort en neerschrijft. Op andere momenten geeft Hij haar een 'licht' of een begrijpen van een gedachte die Hij wil overbrengen. Dit schrijft ze neer zo goed als zij zich kan uitdrukken.

In beide gevallen wordt haar hand geleid om langzaam en majestueus te schrijven, zoals Jezus verkiest. Ze zegt dat aan haar is getoond dat ze de boodschappen in haar eigen handschrift heel snel zou kunnen neerschrijven, maar dat Jezus de voorkeur aan deze manier waarin Zijn aanwezigheid wordt gemanifesteerd. Naast de Auteur zijn van de boodschap is Hij direct betrokken bij het schrijven ervan.

Vader O'Carroll maakt deze opmerking: ... "Anderen, zoals Maria Conception de Armida, Adrienne von Speyr en de H. Birgitta van Zweden, hebben dictaat opgetekend van de Heer. De zaak van Vassula is er echter uniek in dat het handschrift rechtstreeks wordt beheerst. Wij hebben de transcriptie van een intens persoonlijke ervaring van Jezus Christus, met de zekerheid dat Hij betrokken was bij het fysieke element van het neerschrijven van de woorden op papier." Vassula beschrijft het ook als dat haar hand in “vervoering” is, op een manier zoals een visionair met het hele lichaam een staat vervoering of extase ondergaat. De persoon is zich ervan bewust, maar niet geïnteresseerd in de directe omgeving omdat de gehele focus ligt op de heilige aanwezigheid van God of de Heilige Moeder. Vassula is van mening dat net zoals haar handschrift onder het dictaat van de Heer wordt beïnvloed door Zijn aanwezigheid - op een gelijke manier, wanneer we in en bewust zijn van Gods heiligheid - wordt alles om ons heen opgetild naar een hoger plan, dan dat wij zelf hadden kunnen bereiken. Op deze manier geeft Jezus ons nog een visueel hulpmiddel over Zijn leer, dat steeds wanneer we Hem toestaan ​​om ons te gebruiken en wij Zijn aanwezigheid tot uiting brengen, dat de resultaten veel groter zullen zijn dan door onze eigen armzalige krachten. Hij vertelt tegen ons: "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken."

Bekijk een korte video van Vassula die een boodschap van Jezus neerschrijft

 
Achtergrond
De Oproep en het Instrument
De Toenadering van Mijn Engel
Een Inleiding op de Boodschappen
Multimedia Galerij
Het Handschrift
    Een Onderzoek door Eerwaarde Christian Curty OFM
    Een Analyse door J.A. Munier SGF
    Fr. René Laurentin Interviewt Vassula
    Een Inleiding op het Handschrift

De Oproep en het Instrument
Een samenvatting van wie Vassula is en wat 'Waar Leven in God' is
 

De Toenadering van Mijn Engel
Vassula beschrijft hoe haar Beschermengel haar in het allereerste begin naderde
 

Een Inleiding op de Boodschappen
Een Inleiding op de Boodschappen door Vassula
 

Multimedia Galerij
Kijk, Luister en Zie Afbeeldingengalerij, Audio Clips, Video Clips
 

Het Handschrift
Informatie en foto's van het speciale schrift waarin de boodschappen geschreven worden
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Mijn Boodschappen Zijn Mijn Geschenk Aan Jullie Allen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Allen Die Tegen Mijn Godheid Rebelleren Gaan Worden Vernietigd
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message