DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Achtergrond » De Toenadering van Mijn Engel »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

De Toenadering van Mijn Engel (vervolg)

Wil Je Mij Dienen?

Het volgende wat mij opviel was dat Jezus steeds meer de plaats van mijn engel innam. Hij kwam als het Heilig Hart. Op een dag overviel Hij mij met Zijn vraag. Hij vroeg mij of ik Hem wilde dienen (voor deze zending). Vrees overviel mij en ik aarzelde. Ik liet niet toe dat dit werd opgeschreven, zoals de andere dingen. Ik was bang dat Hij tegen mij zou zeggen dat ik mijn biezen moest pakken om mijn huis te verlaten om in een klooster in te treden en non te worden. Ik was hierop niet voorbereid en wenste het ook niet te doen. Mijn wantrouwen stelde Hem teleur en Zijn droefheid ontging mij niet, omdat die duidelijk doorklonk in Zijn stem toen Hij deze woorden zei, "Ik kan in jou verblijven ondanks je ontzagwekkende zwakheid." Ik was erg ongelukkig, omdat ik Hem had teleurgesteld; aan de andere kant was ik bang voor het onbekende. Dit zijn de precieze woorden:

"als je Mij zou dienen, zou Ik niets dan passie in je openbaren;" Ik herhaalde, "passie", zonder te begrijpen, en Hij zei: "ja, passie; wil..." Ik tilde mijn hand op om het niet op te schrijven, maar ik hoorde alles.

De hele nacht dacht ik hierover na; toen besloot ik mij in het onbekende te storten en mij aan Zijn Wil over te geven. Dus kwam ik met Zijn vraag bij Hem terug. Ik vroeg Hem, "Wilt U dat ik U dien?"

Ik voelde onmiddellijk Zijn vreugde en Hij zei:

"ja, dat wil Ik, dat wil Ik erg graag; Vassula, kom; Ik zal je laten zien hoe en waar je Mij kunt dienen... werk en dien Mij zoals nu; wees jezelf; Ik heb dienaren nodig die Mij kunnen dienen waar liefde het meest nodig is; werk dus hard, want waar jij bent, ben je te midden van het kwaad, tussen ongelovigen, je verblijft in de walgelijke diepten van de zonde; je gaat je God dienen waar duisternis overheerst; je zult geen rust hebben; je zult Mij dienen waar al het goede misvormd is tot kwaad, ja; dien Mij te midden van ellende, te midden van slechtheid en de ongerechtigheden van de wereld; dien Mij te midden van Goddeloze mensen, te midden van hen die Mij bespotten, te midden van hen die Mijn Hart doorboren; dien Mij te midden van mensen die Mij geselen, die Mij verwerpen; dien Mij te midden van degenen die Mij opnieuw kruisigen en op Mij spuwen; O Vassula, hoe lijd Ik! kom en troost Mij;... zij die Mij beminnen strijden en lijden met Mij; zij delen Mijn Kruis..." (24 mei 1987)

De onderrichtingen van God gingen door en dagelijks communiceerde Hij met mij en tot op de dag van vandaag schrijf ik het op, gaan het door, want Hij heeft gezegd dat Zijn charisma bij mij zal blijven tot op mijn laatste dag op aarde.

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 
Achtergrond
De Oproep en het Instrument
De Toenadering van Mijn Engel
Een Inleiding op de Boodschappen
Multimedia Galerij
Het Handschrift

De Oproep en het Instrument
Een samenvatting van wie Vassula is en wat 'Waar Leven in God' is
 

De Toenadering van Mijn Engel
Vassula beschrijft hoe haar Beschermengel haar in het allereerste begin naderde
 

Een Inleiding op de Boodschappen
Een Inleiding op de Boodschappen door Vassula
 

Multimedia Galerij
Kijk, Luister en Zie Afbeeldingengalerij, Audio Clips, Video Clips
 

Het Handschrift
Informatie en foto's van het speciale schrift waarin de boodschappen geschreven worden
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Offer, Mediteer En Vast
 
EERDERE BOODSCHAP:

Mijn Profeten
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 24 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message