HOME MESSAGES

A kézírás


bulit2.gif  Rövid film a kézírásról

bulit2.gif  A kézírás írásszakértői elemzése itt olvasható

bulit2.gif  Rev. Christian Curty OFM pap és exorcista elemzése, aki egyben írás szakértő is

bulit2.gif  Vassula René Laurentin atyának beszél a kézírásról

bulit2.gif  Közelkép a kézírásról

bulit2.gif  Jézus Üzenete rákerül a falra hatalmas betükkelAz üzeneteket Vassula úgy kapja, hogy leiratja vele az Úr
természetfölötti vezetéssel, fenséges kézírással - amely különbözik a sajátjától.

wrtngb.html

Sokan, köztük Vassula is, kérdezték már, hogy vajon ez Jézus kézírása? Jézus azt felelte, hogy nem az övé, akkor ugyanis tökéletes lenne. Az írás előtt Ő mindig szól Vassulának ily módon: "Vassula engedd meg Nekem, hogy használjam a kezed", vagy esetleg így: "figyelj és írj......". Mint sok szent misztérium esetében, ezt nem könnyű teljesen megérteni, de esetleg sokaknak segít, ha áttekintjük azokat a megfigyeléseket, amelyeket Vassula és O'Carroll atya tett különböző alkalmakkor.

Vassula két különböző módon szokta az Úr üzeneteit kapni. Az egyik, amikor hallja és leírja pontosan a szavakat. A másik, amikor az Úr egyfajta "világosságot" vagy megértést ad azzal kapcsolatban, amit közölni akar. Ezt aztán ő megpróbálja szavakba önteni legjobb tudása szerint.

Mindkét esetben, írás közben a kezét vezeti az Úr lassan és méltóságteljesen, ahogy azt Jézus szereti. Vassula megmutatta az Úrnak, hogy ő gyorsan is le tudja írni az üzeneteket a saját kézírásával, de Jézus ezt a módot szereti, amelyben kétségbevonhatatlan az Ő jelenléte. Így Ő közvetlenül is benne van az írásban amellett, hogy Ő a Szerzője.

Ezzel kapcsolatban Father O'Carroll atya a következő megállapítást teszi:... "Mások, mint Maria Conception de Armida, Adrienne von Speyr és, Svédoszági Szent Birgitta is írtak az Úr diktálása nyomán. Vassula esete abban egyedi, hogy a keze közvetlenül vezetve van. Ilymódon szinte felvétel készül Jézus Krisztus személyes megtapasztalásáról, azzal, hogy Ő is bele van vonva az írás fizikai folyamatába. Vassula így írja le ezt a jelenséget: a keze elragadtatásba esik, ahhoz hasonlóan mint amikor egy látnok a teljes testi elragadtatás vagy eksztázis állapotában van. A személy tudatánál van, de érdektelen számára a közvetlen környezete, mert teljes figyelme Isten vagy Áldott Édesanyánk szent jelenlétére irányul. Vassula hiszi, hogy az ő írását megszenteli az Úr jelenlététe, és amikor megérint minket Isten szentsége, akkor minden magasabb szintre emelkedik bennünk, mint amire saját erőnkből képesek volnánk. Ezen a módon Jézus egy további vizuális segítséget ad nekünk a Tanítás mellé, nevezetesen azt, hogy valahányszor megengedjük neki, hogy használjon minket, és próbáljuk megérezni a jelenlétét, az eredmények messze felülmúlják azt, amire a saját szerény erőnkből képesek lennénk. Az Úr azt mondja nekünk: "Én vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők.".

Vassula kézírásának vizsgálata J.A. Munier SGF. GGOF.
a párizsi fellebviteli bíróság írásszakértője által.


Rene Laurentin atya terjesztette Vassula üzeneteit J. A. Munier, hírneves hatósági grafológus elé. Semmit nem mondott neki az ügyről, kivéve a számára ismeretlen hölgy korát (47) és a keresztnevét.

A vizsgálat, amelynek eredményét alább közöljük, mind a nagy (Jézusé) mind a kis (Vassula normális írása) kézírásra kiterjedt.

Alábbi vizsgálatának a következő címet adta: Grafológiai vélemény előzetes tájékoztatás nélkül (a szöveg értelmezése nélkül, angol nyelvismeret hiányában).Vélemény a nagybetűs írásról, amelyet Jézus diktált:» Rendkívüli tellurikus (földi) erő.

» Mértéktartó lelkesedés örömérzéssel, ami valószínűleg egyfajta jó közérzet forrása.

» Olyan erő hatja át, amely felülmúlja szokásos önmagát.

» Láthatatlan erő tölti be, amelyre egyfajta ősi egyszerűséggel válaszol, míg más területeken viszont
   kifinomult elemek is találhatók.

» Meggyőzte őt ez a láthatatlan erő, amelyet intenzíven érzékel.

» Olyan közvetítő, mint valamely átadó és erősítő központ.

» A misztikusok hitét birtokolja.

» Egyfajta nyugodt lelkesedést, egyfajta teljességet tapasztal.

» Egy elpusztíthatatlannak látszó, láthatatlan erő növeli és táplálja.

» Megszokott nézőpontból mindenesetre kissé idegenszerűnek tűnik az írás.

» Igen kitartó, szorgalmas tanítvány.

» Olyan különleges állapotban van, ami közömbössé teszi a külső világgal szemben.

» Igen jól érzékel láthatatlan világokat a médiumokhoz hasonlóan.

» Igen nagy összpontosított ereje van, mélyre hatóan elmélkedik.

» Nem kötődik saját akaratához.

» Bizonyos határozottsága van.

» Nagy az önkontrollja, valószínűleg magatartásában is.

» Méltóságteljes.Kiegészítő vélemény a sorok közt található,
kisebb betűkkel írt kézírásról:
» Olyan személy, aki saját világában él.

» Lelkileg nem beteg.

» Intelligenciája meghaladja az átlagost.

» Saját logikáját követi.

» Képes bizonyos egység részévé válni.

» Finom, kedves, gyöngéd.

» Van célja és ennek szenteli magát.

» Magas szintről eredő sugallatot érzékel.

» Életét valamely ideál lelkesíti.

» Számára ezenkívül valójában nem fontos semmi más.


 


J. A. Munier úr újabb véleménye
Vassula szokásos kézírásáról, amelyen
Vassula aláírása is szerepelt: 1990. március 3.» Nyilvánvaló egyszerűség. Egyfajta természetes komolyság, túlzások nélkül. Rendkívüli őszinteség, mesterkéltség nélkül.

» Kiegyensúlyozott vérmérséklet. Úgy tűnik, hogy személyisége igen jól uralkodik fizikai állapota felett. Érzelmi egyensúlya kitűnőnek látszik.

» Intelligencia szintje jó. Világosan gondolkodik, komoly, és van érzéke az alapvető értékek iránt. Ítélőképessége kiegyensúlyozott és gondolkodásában pontosságra törekszik. Észreveszi a részleteket és mentes a zavaroktól. Képes a komoly bírálatra: igyekszik a tárgyilagosságra, nehogy becsapja saját magát. Ügyel arra, hogy gondolkodása világos legyen és mentes az ábrándoktól. Pozitív értelemben vett szellemi kíváncsisága átlagon felüli.

» Társaságban nem látványos a személyisége, egyszerű és tiszta, komolyan kell venni őt, bár olyannak látszik mint bárki más. Komolysága feszültségmentes, egyfajta nyugodt szigorral. Nem hatnak rá könnyen az események, de magasszintű fogékonysága van. Talán időnként megérinti a játékosság, vagy a derűs képzelőerő kikapcsolódásként.

» Erkölcsi szintje kiváló. Szilárdan meg van győződve arról, amiben hisz. Akarata nyugodt és elég állhatatos ahhoz, hogy gyengeségén uralkodjék. Méltóságteljes és igen figyelemreméltóan jóakaratú.

» Egyéb számottevő tulajdonságai: bizonyos tartózkodás azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, amelyek hatással vannak rá és lelkiállapotaira. Sokkal több áll rendelkezésére, mint csupán egy gazdag tudatalatti. Képes jelen lenni egyidejűleg a valóságos és a természetfeletti világban. Kiegyensúlyozottságának köszönhetően minden a helyén van, érzelmei, értelme, saját maga és mások is.

.


Következik egy részlet Rene Laurentin atya
és Vassula közötti beszélgetésből 1989-ből:


A teljes interjú itt olvasható ...


Laurentin:  … Ez már nem is az ön kézírása, ez másvalakié. És bár az ön keze írta, a grafológus mégse merné azt mondani, hogy ugyanaz a személy írta mindkettőt (lásd a grafológus, J.A. Munier elemzését.)

Vassula: Igen, de Jézus megmondta, és világosan meg is mutatta, hogy ez a kézírás nem automatikus írás, aminek sokan tartják. Egy nap azt mondta:

"Ma saját kézírásoddal írod az üzenetet, azért, hogy azok, akik nem értették meg igazán ezt a kegyelmet, amelyet neked adok, megértsék, és tudomásul vegyék, hogy ezenfelül azt a kegyelmet is megadtam, hogy meghalld hangomat. Engedd meg nekem, hogy ma csak diktáljak neked. Figyelj, és írj!"


Ekkor Vassula megmutatta jegyzetfüzetét ott, ahol a kézírás megváltozik a többi üzenetéhez képest. Az ő saját, kicsi betűs, finom írása így kezdődik: "Vassula, a napok meg vannak számlálva. ... "

Ez az üzenet két oldalon keresztül Vassula szokásos, saját kézírásával folytatódik, és így fejeződik be:

" ... Ezt mindazokért tettem, akik azt hiszik, hogy miközben mozgatom kezedet, te nem hallod és nem érted, hogy én, az Úr ihletlek téged írásra. Most pedig folytassuk, Vassulám, olyan módon, ahogy én szeretem."

És újra megjelenik a nagyalakú kézírás:

"Fogadd békémet, légy éber!"

Nem, Vassula nincs robotszerű, mechanikus függő viszonyban. Ő nem irányított, hanem ihletett. Teljes közvetlenséggel fejezi ki magát. Szabad, nyugodt és boldog. Több benne a befogadás, mint a függőség. Nincs szó semmiféle kényszerről, sokkal inkább a szeretet elfogadásáról. Megkértem, hogy magyarázza ezt meg nekem.


L:  Az üzenetek esetében az ön keze az, ami mozog, vagy hallás utáni diktálás történik?

V: Diktálást kapok.

L:  De ön azt mondta, hogy a kezét bizonyos módon mozgatták!

V: Igen, egyidejűleg mindkettő. Eleinte Jézus diktálás nélkül vezette kezemet. Egy napon azután így szólt hozzám: "Szeretném, ha megtanulnál hangomra figyelni, a belső hangra." És hat hét alatt megtanultam meghallani hangját. Szóról szóra diktált. Időnként előfordulnak olyan szavak is, amelyeket nem ismerek. Ezeket meg kell keresnem a szótárban.

L: Vannak még az angol nyelvben is olyan szavak, amelyek nehézséget okoznak önnek?

V: Igen, van néhány szó, amelyet nem ismerek. Más alkalommal Jézus egy egész bekezdést mond nekem egyszerre, és sietnem kell, hogy leírjam, mielőtt elfelejteném. De ha mégis elfelejtem, emlékezetembe idézi azt a szót, amelyet kihagytam. Egy napon felszólított, hogy gyónjak meg. Ellene voltam. Ki akartam radírozni a megkezdett mondatot, de Ő megállította kezemet. Mintha ceruzám leragadt volna egy ponthoz. Másik kezemmel akartam segíteni, azzal, amelyik szabadabb volt. Ekkor a ceruza kifejezetten megfordult a kezemben, ugrott egyet, kezemet pedig mintha visszadobták volna.A kézírások különbözősége jól látható. Amikor diktálásra ír Vassula, akkor nagyobb betűkkel ír, igen hosszú betűkkel. Amikor magának jegyez fel, kiemel, vagy megmagyaráz valamit, olyankor saját kicsi, finom, törékeny betűivel ír. Emellett mindent kétszer ír le. Először gyorsan lejegyzi, azután elhagyva minden személyes vonatkozást, újra leírja az egészet, sokkal gondosabban.V: Amikor újra leírom, Jézus kijavít engem.

L: A szavak közé ön időnként szíveket rajzol, sok szívet.

V: Ezek a Szent Szívet jelentik.

L: Ezt is sugallatra teszi?

V: Igen. Más alkalommal halat rajzoltam (Krisztus szimbólumát.)

L: Ön az imént azt mondta, hogy Isten egyszerre természetfeletti és közeli, imádandó és közvetlen. Hogyan egyezteti össze ezt a kettőt?

V: Kezdetben ülve írtam. Most úgy írok, hogy egy kis asztal előtt térdelek szobámban, ahol sok ikon van. Kezdetben nem térdeltem le, amikor azonban igazán megértettem az üzenetet, tudatára ébredtem Krisztus nagyságának is. Így szólt hozzám: "Nem érdemlek én ennél többet?" Azóta térdelek.

L: És mennyi ideig?

V: Négy, vagy néha hat órán át. Négy órát reggel és kettőt délután.

L: Azt akarja mondani, hogy ezalatt csak ír? Vagy imádkozik és kérdez Tőle valamit?

V: Igen, mindenről beszélek Vele. Azt mondta, ne tegyek egyetlen lépést sem anélkül, hogy megkérdezném Őt: "Jöjj hozzám, kérd tanácsomat, és felelek neked."

 

vissza a honlapra