HOME MESSAGES

Tavasz az EgyházbanTANÚSÁGTÉTELEK

 
Dr. V. N. Klára, Fehérgyarmat 2002. január 21.Igaz élet Istenben bízó Testvéreim!(…) Válaszolnék röviden a kérdéseikre – hogyan változott meg az életem a kötetek (üzenetek) olvasása által. Sokat segítettek az üzenetek, többször úgy éreztem, hogy Jézus – amikor üzenetet diktált Vassulának – talán nekem is üzent. Biztos, hogy Jézusnál nincsenek véletlenek. Nagyon örülök, hogy újra élek Isten kegyelméből, mert hosszú időn keresztül Tőle távol éltem, így sokat szenvedtem.

Engem a jó Isten egy nagy betegség által vett gondviselő szeretetébe. Boldog vagyok és örök hála és dicsőség Istennek, megváltó Jézusomnak, égi édesanyámnak, Máriának, hála a szenteknek, angyaloknak, és az értem imádkozóknak.

Én hiszek Isten üzeneteiben - a mi katolikus egyházunk által elfogadottakban. Nagyon szeretem Fausztina Kowalskát: az ő naplója is – az Isteni Irgalmasság üzeneteivel - birtokomban van. Sajnos, nem minden pap tartja ezeket az égi jeleket fontosnak¸ nem megbántásként írom, de több ilyen megnyilvánulást tapasztaltam már. (…)

Találkozójukra jó lenne majd eljutni, hogy Vassulát személyesen megismerhessem. Innen a nagy távolból elég nehéz, de Istennél semmi sem lehetetlen.

“Szólítsatok Atyámnak, legyetek irántam bizalommal és szeretettel, s akkor mindent megkaptok Tőlem szeretetem és irgalmam által.” (“A Mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez” – Eugénia Elisabetta nővérnek adott üzenetek).

Tehát mindegyik üzenet csak Isten szeretetét közli velünk – ezt kell elfogadni, és áldani, imádni Őt.

Sok szeretettel kívánok minden jót, hittestvérük

V. N. Klára


Sz. Lászlóné, Debrecen 2002Kedves Igaz élet Istenben mindnyájan Testvérek!(…) Szeretném elmondani, hogy rendelkezem mind a 12 kötettel, melyeket már többször is kiolvastam. Sőt, a mindennapi életben is útmutatásul szolgálnak ezek az írások.

Boldog vagyok, hogy 1995 januárjában - amikor Vassula Magyarországon járt – ott lehettem a városmajori templomban, ahol elnyertem az imádság kegyelmét.

Nagyon szeretném, ha ezeket az üzeneteket, melyeket az Úr Jézus szíve egész szeretetével küld és ad nekünk, minél több ember elhinné, és nem kételkednének, amikor beszélünk ezekről. Ehhez kérem a Mennyei Atya kegyelmét; hogy megnyíljanak a szívek az Ő végtelen szeretetének a befogadására.

Kívánom, hogy a Hittani Kongregáció felismerje ebben a hallatlan értékű üzenetben, amelyet Isten az egész emberiség megmentése érdekében ad, az Ő végtelen szeretetét.

A Húsvét dátumának egyeztetéséért folyó imahadjáratba bekapcsolódom, annál is inkább, mivel amióta először találkoztam az erre szóló felhívással, azóta imádkozom ennek létrejöttéért.


(…) Kérem mindnyájukra Isten áldását, kegyelmét, az Úr Jézus irgalmas szívének szeretetét, és hogy Szűz Mária az Ő védőpalástját soha ne vegye le rólunk.

Sz. Lászlóné


Cs. Andrásné, Pécs 2002. január 23.Kedves Igaz élet Istenben Kistestvér!(…) Kérdésükre, hogy milyen gyümölcsöket létesített bennem könyvük (Igaz élet Istenben üzenetek), azt mondhatom, hogy boldog vagyok, amikor napközben minden cselekedetemben együtt érzem Isten jelenlétét. Ha vendéget kínálok, Neki adom az ételt. Ha lemondok egy sütiről, csokiról, Jézust kínálom meg vele. Vele dolgozom, Vele szenvedek, mialatt (minden nap) elmondok egy rózsafüzért és egy irgalmasság rózsafüzért. Ezentúl az Egységért is fogok imádkozni.

Igaz élet Istenben közösség nincs nálunk. Nem is ismerek senkit, aki a könyveket örömmel olvasná.

Hálás köszönettel: Cs.-né
Sz. J.-né, Bátonyterenye 2002. február. 6.Tisztelt ismeretlen Testvér!Levelemmel való felkeresésem oka a következő:

Amióta január 18-án megkaptam Öntől a Vassula által közölt égi üzenetet, egymagam végzem a kért imákat. Sajnos, most olyan nagy a megosztottság, hogy nálunk alig ismerik ezeket az égi próféciákat. Én minden nap végzem, azok helyett is, akik nem mindig tudják elvégezni. Örömmel teszem, máskor is fogadnék ilyen kérést. (…)

Szeretettel

Margit testvér


R. S.-né, Ozora 2002. február 1.Kedves D.!Nagyon nagy örömömre szolgál ez a hírlevél, amit Önöktől kaptam az Egyházak egyesítésével kapcsolatban. Amióta Vassula könyveit olvasom, sokszor tettem fölajánlásokat az egységért, de most még többet imádkozom és böjtölök érte.

Sokkal erősebb lett a hitem Istenben, amióta Vassula könyveit (az Igaz élet Istenben üzeneteket) olvasom.
Már tizenkét kötet van nálam, és mindig várom a következőt. (…) és örömmel várom, hogy valóban igaz életünk legyen Istenben.

Tisztelettel

R. S.-né


H. Ferencné, DunakesziKedves Testvérünk!(…) Megvan minden kötetünk (Igaz élet Istenben üzenetek), örömmel olvassuk, és hisszük, Vassula üzenetei igazak (…).

Maradok testvéri szeretettel: H.-né, Ilona

K. Gy.-né, Bágyaszováti 2002. februárTisztelt Szerkesztőség!Megkaptam az Igaz élet Istenben hírlevelet. Köszönöm, és imádkozom a hit egységéért. Kérném, küldjék el a további hírleveleket is.

Szeretettel: K. Gy.-né
G. Lászlóné, Keszthely 2002. január 23.Nagyon örülök, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek, az Igaz élet Istenben közösségének!

Szeretettel Ági néni


vissza a honlapra