HOME MESSAGES

Tavasz az Egyházban“... olvasd el ezt, meg ezt a Bibliából”

 


(…)

Jézus 1997. decemberében lépett be életembe. Volt kolléganőmtől (aki azóta is az angyal szerepét tölti be életemben, mindig megjelenik, amikor mélypontra kerülök, és hozza az újabb mentőövet, melyet az Ég rajta keresztül juttat el hozzám) hallottam arról, hogy van valaki, aki folyamatosan üzeneteket kap Jézustól. Akkoriban már élt bennem a vágy, sok-sok “lépcsőfok” előzte meg ennek a vágynak a kialakulását, hogy Jézus, vagy Mária szájából halhassam életüket. Két kézzel kaptam a Vassula Rydennek adott “Igaz élet Istenben” üzenetek után. Teljesen elvarázsolt. Egy új világ tárult fel előttem. Végtelen béke, öröm árasztott el, miközben olvastam. Azóta is alig van olyan nap, hogy ne kérnék ezeken az írásokon (tizenhárom kötete van) keresztül tanácsot, vezetést, vagy vigasztalást. Jézus azt kéri, hogy az üzenetekben helyettesítsük be Vassula nevét a sajátunkkal, mert ezek személyre szóló levelek, melyet Ő ír az általa végtelenül szeretett gyermekeinek. Ezekben az üzenetekben felajánlja, hogyha elfogadjuk, mert szabad akaratunkat nem sérti meg, egyedüli vezetőnk, tanítónk lesz. Kértem vezetését, és hogy mennyire megadja nekünk, példa rá életem.

Az üzeneteken keresztül tanultam meg a Biblia forgatását, sőt, azért vettem saját Bibliát, mert Ő felszólított: “olvasd el ezt, meg ezt a Bibliából” . Nem akartam, hogy édesanyám miattam ne forgathassa a Bibliát, mert kezdetben az övét kértem el.

Azért lettem napi áldozó, mert Jézus szólított fel, hogy vegyem a Testét és igyam a Vérét amilyen gyakran csak tudom. Ezért kerestem az alkalmat, hogy meggyónhassak, mert arra már megtanított, hogy gyónás nélkül nem vehetem magamhoz, mert azzal szenvedést okozok Neki. Bár először nagyon felháborodtam, hogy papokhoz akar küldeni, amikor én olyan boldog voltam az üzenetek olvasásakor. Úgy éreztem teljes az örömöm, hisz Jézus velem van, de háromszor is - amikor üzenetet kértem a különböző kötetekből - erre szólított fel, három egymás utáni alkalommal. Amint már korábban említettem, erre Medjugorjéban került sor sok-sok vívódás után. Az Ég rendelését látom abban is, hogy pont a Kemenes Gábor atyához vezérelt, aki, mint később a Vassulának az 1995. évi magyarországi látogatásáról rögzített felvételen láttam, ott volt a Szentmisén résztvevő papok között.

A rózsafüzért is azért kezdtem imádkozni, mert arra tanított, hogy a sátánt ezzel lehet megkötözni, s szeretteim köré védelmi gyűrűt is ezzel vonhatok.

A Törvényekkel is azóta nem ellenkezem, amióta volt egy olyan élményem, még az üzenetek olvasásának kezdetén, hogy nem tudtam elfogadni Jézus azon kijelentését, hogy márpedig reinkarnáció nincs. Én akkor még hittem benne. Nagyon felháborodtam, vádaskodtam, panaszkodtam, hogy mondhatott ilyet. Mindent elraktam, rózsafüzért, könyveket, Bibliát, én ezt tovább nem olvasom, stb. stb. Becsapottnak éreztem magam, végtelenül szomorú voltam. Eltartott ez az állapot három napig. Harmadik nap reggelén ima helyett folytattam panaszkodásomat Jézus felé, mert akkor már teljesen betöltötte gondolataimat, hirtelen becsukott szemhéjam elé bevetült a keresztet hordozó, Jézus képe. Erre végtelen fájdalom öntött el, és feljajdultam: “Jézusom, nem akarom; hogy miattam szenvedj!” Erre leült a kereszttel. Mindezek csak pillanatnyi látomások voltak, de azóta nem ellenkezem Vele. Elfogadom amit mond, akkor is, ha értelmemmel még nem tudom követni. Ha Ő akarja, megvilágosítja számomra.

Azóta igyekszem megtenni amire hívást kapok, és Ő oly csodálatos módon vezet, tanít. Olyan kincsekkel halmoz el, mint a Gobbi atya féle Mária üzenetek, a Valtorta Máriának adott látomások és tanítások, a Mária Juliannának adott üzenetek, az Erzsébet asszonynak adott Szeretetláng, a Natália nővérnek adott Világ Győzedelmes Királynője látomások, tanítások, stb. stb.. Különböző csatornákon keresztül szólnak hozzánk, de mindegyikből a Szentháromság és Mária, égi Édesanyánk gyermekeik iránti szeretete és szépsége árad. Fel akarnak rázni fásultságunkból, lelki halottságunkból, meg akarnak menteni minket. Megtérésre, bűnbánatra, engesztelésre szólítanak fel. És az sem véletlen, milyen időrendben kerültek kezembe. Ha Vassula előtt kapom meg Mária Julianna lelki naplóját, Jézus biztosan nem tudott volna magához vonni, mert már megtért koromban is először úgy éreztem, ez nem az én világom. Ő mindig nagyon szerette a Szűzanyát és a Szentháromságot. Bennem a bűntudat miatt kezdetben elutasító érzést keltett, nem akartam olvasni. Vassula lelki fejlődésével, tisztulásával rokon érzések keltek bennem, tudtam érzelmileg azonosulni a leírtakkal, valóban úgy éreztem, hogy számomra íródott, mert Vasaulához hasonlóan én sem gyakoroltam vallásomat, bár voltam elsőáldozó, és bérmálkoztam is.

Azt is az üzeneteken keresztül tanultam meg, hogy nem haragudhatok senkire, nem hagyhatok el senkit, mondván ő más mint én, mert Jézus arra tanít, hogy mindnyájunk mellett ott áll Szívével kezében és bebocsátást kér. Ha embertársamat megtagadom, elítélem, Őt bántom meg, mert Neki az a másik függetlenül származásától, vallásától, bőre színétől ugyanolyan gyermeke, mint én.

Én személy szerint úgy érzem, hogy azt a távoli Istent, akit korábban ismertem, még meg lehetett bántani, tagadni. De Ezt, Aki ilyen közel jött, Őt már nem lehet, hisz egyre mélységesebben szeretem. Fokozatosan mélyít el szeretetében, ismerteti meg velemistenségét és emberségét. A Valtorta Mária “Jézus, az Istenember” című könyvön keresztül szinte kézzel foghatóan kibontakozik szemünk előtt élete, szenvedése. Nap, mint nap szól hozzám különböző “szócsövein” , lelki testvéreken, a Biblián, papjain keresztül - és milyen megrendítő megtapasztalni, hogy valóban él, és velem (is) van, mert mindig arra válaszol, ami épp a gondom, fájdalmam, problémám.

Idén januárban elvezérelt egy karizmatikus imaközösségbe, a közösség neve Két Szív. (Vasaula írásait a KÉT SZÍV Kiadó jelenteti meg.) Úgy érzem, ezzel még intenzívebbé tette lelki fejlődésemet. Lelki testvéreket adott, akikkel hasonlóképpen érzünk, gondolkodunk. Meg tudjuk osztani egymássál lelki élményeinket. Nem kell magyarázkodnom, védekeznem, hisz tudják miről beszélek, mert ők is hasonló dolgokat élnek meg. Összejöveteleinken hetenként felváltva tartunk cönákulumot és Szentségimádást. Bekapcsolódtunk az Egyház egységéért felajánlott imaláncba, melyet Vassulán keresztül kért tőlünk az Úr. Legújabban folyamatosan mindig más és más tagja közösségünknek kilencedet végez a Szűzanya által kért Normafa melletti Engesztelő kápolna felépüléséért, hogy a Világ Győzedelmes Királynője a nekünk magyaroknak szánt kegyelmi ajándékokkal közénk jöhessen.

A Szeretetlánggal Mária Juliannán keresztül kerültem kapcsolatba. Idén februárban lelki naplójából azt az üzenetet kaptam, hogy szentmisémet és szentáldozásomat ajánljam fel a Szeretetláng kiáradásáért, elterjedéséért, és a Szeretetláng rend megalakulásáért. Azóta minden szentmisémet erre a célra is felajánlom. Hónapokkal később kaptam meg egyik lelki testvéremtől Erzsébet asszony lelki naplóját. Még el sem kezdtem olvasni, de a könyv elején és végén lévő képek erős érzelmi hatással voltak rám, könnyekre indítottak. Találtam benne egy kis imalapot, aminek elején a Szűzanya képe volt, benne pedig a Szeretetláng rózsafüzér, és litánia. El sem kezdtem olvasni a könyvet, hanem nekiláttam sokszorosítani, hogy tudjak adni belőle ismerőseimnek: Annyit már tudtam róla Mária Julianna lelki naplójából, hogy a Megtestesülés óta ez a második legnagyobb kegyelmi ajándék. Amikor először imádkoztam el mély áhítattal a Szeretetláng rózsafüzért, volt egy olyan élményem, hogy éjszaka álmomban úgy éreztem, hogy lelkemet kiemelik testemből. Először megriadtam, de aztán úgy éreztem, a Szűzanya emelt karjaiba.

És most befejezem tanúságtételemet, és remélem sikerült legalább egy töredékét felvillantanom Jézusnak és a Szűzanyának irántam való végtelen szeretetéből (így szeretnek mindnyájunkat) és egy töredékét az én feléjük irányuló végtelen hálámnak és napról napra növekvőszeretetemnek.

Sok viharral és fájdalommal is járt ez az átalakulás, mert a sátán nehezen nyugodott bele, hogy biztos zsákmányát elveszítette. De imádkozom minden nap, hogy a hozzám hasonló lelki halottak, vagy közömbösek életében is felragyogjon az Égi fény, mert csak Jézus békéje és szeretete ad igazi értelmet a földi életnek. Az öröm Vele mélyebbé, a fájdalom, szenvedés elviselhetővé válik, és a szenvedést azáltal, hogy a Két Szív szándékára felajánljuk értelmet is nyer.

Dicsőség Istennek, a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Vác, 2002 november 4.

Örök hálával egy feltámasztott lélek.


Margitvissza a honlapra