HOME MESSAGES

TE VAGY AZ ÚJ JERUZSÁLEM

Vassula Ryden előadása Nagyváradon 2000. junius 19-én

( >>> Mi lehetünk Isten városa! <<< )

Jézus nevében sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Arról szeretnék beszélni, hogy nagyon fontos az Istennel való bensőséges kapcsolat. Mert ez az a kulcs, amivel megismerhetjük Isten mélységét.

Meglátogattak papok és szerzetesek is, akik bevallották, hogy még nem találkoztak Jézussal. Azt kérdezték, hogyan találkozhatnának Vele, hogyan érezhetnék mélyen a szívükben az Ő jelenlétét? Nagyon fontos tudnunk, hogyan közelítsük meg Őt.

Isten arra kér minket, hogy szóljunk Hozzá, szólítsuk meg Őt. Látjátok, hogy a családokban a gyerekek hogyan beszélnek a szüleikkel. Emlékezünk, hogy mi magunk hogyan beszéltünk az édesanyánkkal vagy az édesapánkkal. Nem úgy közelítettünk hozzájuk, mint valamiféle nagy kiválóságokhoz, nem protokolláris módon. Sokan úgy közelítenek a mennyei Atyához, mint valamilyen fontos protokoll személyiséghez. Sokan tudják, hogy Isten létezik, de intellektualizálják Őt, egyfajta absztrakt istenként képzelik el. Ez a legnagyobb akadály, ami mennyei Atyánk és közöttünk fennállhat. Az ilyen kapcsolat nagyon formális, nagyon szabályszerü lesz. Melyik gyermek az, aki ilyen formális módon beszél az édesapjához? Jézus sokszor beszél az apáról az Újszövetségben, hogy az emberek megtudják: Isten apa. Ő apa, apuka. Számoljátok csak meg, a Szentírásban hányszor emlékezik meg Jézus az Istenről, mint Atyáról. Abban az időben a farizeusok - úgy, ahogy ma is sokan az emberek közül - a törvény betűjét követték, nem pedig a törvény szívét. Abban a pillanatban, amikor a törvény betűjét kezdjük el követni, elveszítjük a törvény szívét.

Az emberek gyakran megszólítanak, és azt mondják nekem: "Hallom, hogy szól hozzád Jézus, de én nem hiszem el." Miért? Mert Jézus meghalt? Talán nem tud beszélni? Ezeknek az embereknek a számára Jézus még mindig a sírban van eltemetve, 2000 éve ott porosodik. Abban a pillanatban, amikor Jézus ki akarja nyilatkoztatni magát és beszélni akar, az ikon hirtelen kilép a keretéből és elkezd beszélni. Akkor pedig megijednek és azt mondják: "Jobb, ha ott van az az ikon és nem mozog." Krisztus azonban föltámadt és életünk minden napján bebizonyítja ezt! Neked így miért nem kell? Be kell fogadnunk ezt a feltámadt Krisztust, de nemcsak gondolatban, hanem a valóságban is!

Amikor Jézusról beszéltek, a szívetekből beszéljetek, úgy, ahogy a gyermekek szólítják meg apukájukat. Soha ne felejtsétek el azonban, hogy Ő szent. Ez azt jelenti, tisztelnünk, dicsőítenünk, imádnunk kell Őt, mert Ő Isten és Szent, és mi annyira tökéletlenek vagyunk, annyira nem vagyunk szentek az Ő jelenlétében. Ő azonban meg tud szentelni minket.

Akkor tud megszentelni bennünket, ha elhagyjuk önmagunkat, ha átadjuk önmagunkat Neki és ha meghalunk önmagunknak, az akaratunknak. Ha kiengesztelődünk Istennel, akkor tetszést nyerünk Nála, és így elmondhatjuk, hogy békét kötöttünk Istennel.

Amikor utam kezdetén az őrzőangyalom beszélni kezdett hozzám, azt mondta nekem: "Engesztelődj ki Istennel!" Én ezt nem értettem. Azt mondtam magamnak, soha nem emeltem fel semmiféle kardot Isten ellen, soha nem mondtam semmi rosszat Istennek, miért mondja ez az angyal, hogy engesztelődjek ki? Azt mondtam tehát az angyalnak: "Én nem háborúzom Istennel!" Akkor újra azt mondta nekem: "Engesztelődj ki Istennel" ...és akkor megértettem. Valójában az Isten elleni lázadás azt jelenti, hogy Isten törvényei ellen lázadunk. Amikor nem követjük Isten törvényeit, akkor valójában háborút üzenünk Istennek. Istennel kiengesztelődni tehát annyit jelent, hogy kiengesztelődünk Isten törvényeivel, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy szeressük Istent és szeressük felebarátainkat. Egy olyan életszakasz után, amikor nem éltünk Isten törvényei szerint, vissza kell térnünk Istenhez. Mindig háborúban állunk Istennel, amikor nem engedelmeskedünk parancsainak. Mondhatja-e valaki, hogy a szeretet főparancsát a maga tökéletességében képes teljesíteni? Mondhatja-e valaki, hogy teljes szívéből, teljes elméjével szereti Istent? Mondhatjuk-e, hogy úgy szeretjük felebarátunkat, mint önmagunkat? Nem. De ha ezt még nem értük el, kérhetjük Istent, hogy legyen a segítségünkre. Mit is jelent az, hogy elhagyjuk önmagunkat? Ha elhagyjuk önmagunkat, a Szentlélek csodát tud bennünk tenni. Megtalálja lelkünkben azt a teret, amire szüksége van. Új életet adó lelket, a feltámadás lelkületét leheli bele és életre kelt bennünket.

Sokan vannak, akik szellemileg halottak. Még ha azt hiszik is, hogy élnek, valójában halottak, ha a Szentlélek meg nem eleveníti őket a feltámadás lelkületével és föl nem emeli, be nem tölti őket egy olyan tüzes szeretettel Isten iránt, amely csak Istenre vágyakozik, amelynek célja csak Isten lehet és amely tanújává lesz Isten szeretetének. Ha mi nem vagyunk még ilyenek, akkor a lelki halál állapotában vagyunk. Kiáltsunk föl Jézushoz és kérjük Őt, küldje el a Szentlelket, hogy életre keltsen bennünket!

Hogy hogyan éljük meg a föltámadt Krisztust? Jézus nagyon egyszerű szavakkal beszél erről. Jézus mindig egyszerű szavakkal beszél. Így beszélt hozzám: "Használd ezeket a szavakat: mi ketten, mert soha nem vagy egyedül, Én mindig veled vagyok!" Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor majd elmész ebből a teremből, akkor azt mondhatod Jézusnak: "Gyere Jézus, menjünk!" Mondhatjuk azt is: "Jézus, fel kell szállnunk a buszra... Jézus, el kell mennünk az étterembe, hogy együnk valamit... Jézus beszélnünk kell ezzel vagy azzal az emberrel..." Mindig ketten, te és Jézus! Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű formája a meditációnak. Ez a meditáció arra késztet, hogy folyamatosan Jézushoz beszélj, így ez egy szünet nélküli imádsággá válhat. Ahogy Jézus is mondja: életünknek szünet nélkül való imádsággá kell változnia. De hát emberek vagyunk, megvan a munkahelyünk, a hivatal, ahova el kell mennünk, az asszonyok ellátják a háztartást, végeznek mindenféle házimunkát és azt mondják: "Most nem tudok imádkozni, most el kell végeznem a házimunkát, mert amikor imádkozom, az Jézussal való beszélgetés." Ilyen módon könnyedén elfelejtkezhetnénk Jézusról! De ha azt mondom Jézusnak: "Gyere Jézus, most kitakarítjuk a szobát!" - akkor az Úr ott van velem. Amikor kezdetben erről beszélt nekem Jézus, én valami ilyesmit mondtamNeki: "Most magadra kell hogy hagyjalak Jézus, mert el kell végeznem a házimunkát. Pedig jobb lenne, ha veled lehetnék, szívesebben hagynám ott a házimunkát, még a családnak való főzésről is szívesen megfeledkeznék, hogy Veled lehessek." Jézus azonban azt mondta: "Nem, Vassula! Te végezd el kötelességeidet, és ezek a kicsiny kötelességek naggyá válnak az Én szememben, ha Nekem csinálod őket, és szeretettel végzed azokat!"

Jézus számára nagyon fontos, hogy mi szolgáljuk a másik embert. A jótékonyság nagyon fontos! Hadd mondjak erre egy példát. Jézus beszélt hozzám és én írtam, amit mondott, amikor hirtelen megszólalt a telefon. Az Úr jelt adott, hogy vegyem fel. Abbahagyta a diktálást, én pedig felemeltem a telefonkagylót. Az édesanyám volt az, aki elmondta, hogy nagyon fáj a térde és nem tud kimenni vásárolni. Azt mondta nekem: "Vassula, menj el gyorsan az üzletbe, mert mindjárt bezár, és én nem tudtam kenyeret venni, pedig szükségem van kenyérre." Jézus intett nekem, hogy "igen", mert én azt akartam mondani anyámnak, hogy Jézus éppen most diktál nekem és nem tudok elmenni. De miután az Úr intett, azt mondtam, hogy rendben van, megyek. Jézus pedig így szólt hozzám: "Ha anyádat szolgálod, Engem szolgálsz!"

Mit csinált tehát Jézus? Fontosabb volt Neki az, hogy szolgáljon valaki felé általam, mint az, hogy folytassa a diktálást, olyan üzenetek lediktálását, amelyek az egész világot érintették. Ahogy Jézus mondta: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40) Ha jót tesztek a másik emberrel valójában Jézust szolgáljátok, Jézus magára veszi ezt! Viszont ha gonoszságot cselekszel a másik emberrel, ezzel átszúrod Jézus szívét, nemcsak felebarátodat sebesíted meg, hanem Jézust! Ha valakit megsértesz, Jézust sérted meg, ezt soha ne felejtsd el! Egyszer éppen meditáltam, amikor azt mondta Jézus: "Amikor azt mondjuk: "mi ketten", akkor eggyé válunk, egy szívvé válunk. Eggyé vált szívvé."

Vannak emberek, akik nem akarnak templomba járni. Meg vannak ugyan keresztelve, de nem hajlandók belépni egy templomba, vagy nem akarják magukhoz venni a szentségeket. Jézus azt mondja: "A hitehagyás a racionalizmusból származik." Ez valójában azt jelenti - ez egy teológiai irányzat is -, hogy valaki elszakad a személyes hittől. (Csak azokat a dogmákat fogadja el, amelyek észokokkal is megérthetők. - Szerk. megj.) Ez hamisság! Tudniillik Isten titka titok, és ezt el kell fogadni és tisztelni kell. Tehát mi az, ami itt hiányzik? Az alázat! Ezért, emiatt a racionalizmus miatt növekszik a hitehagyás.

Vannak más üzenetek is, amelyek a Szentlélekről szólnak. A Szentlélek a mi reménységünk. Amikor Isten beszél hozzánk, mindig ott van az, akiben reménykedhetünk. Annyira szeret minket, hogy elmondja azt is, amit mi rosszul csináltunk. Mindannyian, mindenki. Azt is elmondja, mit tehetünk azért, hogy helyrehozzuk azt, amit rosszul csináltunk, és hogy vissza tudjunk térni arra a helyes útra, amin jártunk.

Nagyon sok gonosz dolog történik mostanában a világban, mert a sátán működik. Sokan nem hisznek a létezésében. Ez az ördög legújabb trükkje, hogy megpróbálja elhitetni a világgal, ő nem is létezik. Hadd mondjak valamit. Például a megosztottság is az ördögtől származik. A "diabolo" görög szó azt jelenti: "az, aki megoszt", "aki két részre vág". Tehát a megosztottság soha nem Istentől van, ez bűn! Mit csinál az ördög? Legyetek nagyon óvatosak! Ha például úgy látjátok, hogy köztetek és más emberek között valami zűrzavar vagy megosztottság van, ez mindig egy nagyobb megosztottságnak a kezdete. Az ördög mindig azzal kezdi, hogy zűrzavart próbál támasztani, félreértéseket és elértéseket kelt. Akkor érezzétek, hogy az ördög közel van hozzátok. Amikor ezt érzitek, ne beszéljetek, fejezzétek be a beszélgetést menjetek be inkább a szobátokba és imádkozzatok. Akkor el megy az ördög. A zűrzavar mindig vitához vezet, mindig viták vannak a zűrzavar után. A viták után pedig - garantálom nektek - mindig megosztottság van, és akkor a gonosz győzött. Tehát ez az ördög három lépése: - zűrzavar, utána jön a vita, és végül a megosztottság.

Ahogy már mondtam, a mi reménységünk a Szentlélek! Mi történik most? Nem tudom, olvastátok-e az üzeneteket, de ezekben benne van, hogy most az idők végét éljük. Ez nem azt jelenti, hogy a világ végét éljük. Egy időszak végén vagyunk. Erről az időszakról beszél Dániel próféta. Amikor ő látott egy látomást, ez egy nagyon metaforikus, nagyon szimbolikus látomás volt, nem is értette egészen Dániel, ezért megkérdezte az angyalt: "Mikor fog ez bekövetkezni?" Azt mondta az angyal Dánielnek: "Dániel, most menj el" (Dán 12,13). Ez azt jelentette, hogy nem fogja neki megmagyarázni. Majd ezt mondta az angyal: "Légy nyugodt, amikor véget érnek a napok, te is fölkelsz..." (Dán 12,13). Jézus megmagyarázza ezt (Mt 24. fejezet), amikor arról beszél az apostoloknak, mi fog történni a világ végén, és milyen jelekről fogják felismerni az idők végét. Azt mondja Jézus: "Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt..." (Mt 24.14). Amikor látjátok a pusztító undokság megjelenését, amikor ezt felállítva látjátok Isten templomában és az állandó áldozatot megszüntetik, el lesz törölve, akkor tudjátok, hogy az idők végét éljük (vö. Dán 11,31). Ma az idők végét éljük és ez a pusztító undokság ott van Isten templomában.

Olvassátok el a Tesszalonikaiaknak írt második levél 2. fejezetét, ahol Szent Pál arról beszél, hogy az idők végét két jelről fogjuk megismerni: az egyik a hitehagyás, a másik pedig a lázadás lelke (vö. 2Tessz 2,3). Az a lélek, amely Istent játszik majd, utálja Istent és bitorolni akarja Isten trónját (vö. 2Tessz 2,4). Ez azt jelenti, hogy a lázadás lelke az antikrisztus lelke. Sok antikrisztusi lélek van, akik ellent mondanak Istennek a mi időnkben és a saját törvényeiket viszik véghez (például az abortuszt, ami teljesen ellentmond Isten törvényeinek). Istent elvetik és Őt akarják utánozni abban is, hogy uralkodni akarnak a világon.Az Ezekiel 28-ban szó van arról, hogy lesznek, akik Istent játszanak majd, és el akarják bitorolni az Ő trónját. Ma nagyon sok gonosz erő van, akik pusztítanak, pusztítják a hitünket. Agymosást végeznek Isten népénél, és azt állítják, Isten nem létezik, nem fontos.

Megmagyarázom Dániel próféciáját. Nem én, hanem Jézus magyarázta meg az üzeneteken keresztül. Mi ez az állandó áldozat? A szentmise! És mi az ördög célja, mire törekszik? Az ördög meg akarja semmisíteni Jézus istenségében és feltámadásában való hitet. Az állandó áldozat Krisztus istensége. Sokan tehát hamis teológiák, hamis teológusok befolyása alatt állnak. Rómában találkoztam szeminaristákkal, akik meglátogattak, olyanok is, akiknek nagyon kicsi volt a hite, és elmondták: "Azt tanították nekünk a teológián, hogy a feltámadást csak szimbolikus értelemben kell érteni." Ez lázadás! Nagyon sötét dolgok történnek, de ez nem jelenti azt, hogy csak sötét dolgok történnek! Ezek a dolgok mind megvannak már jövendölve. Az egész menny megrázkódik, megremeg... és az ég megnyilatkozik ma, hiszen hogyan nézhetné Isten tétlenül mindezeket a dolgokat, miközben a Sátán felemészti az Ő népét? Azt képzeljük, hogy Isten csöndben szemléli mindezt? Nem, a mi Atyánk soha nem tenne ilyet! Eljön újra, hogy kinyissa a szemünket, és hogy elmondja, mit fog tenni.

Más, jó dolgok is történnek. Amikor Jézus kezdetben hozzám beszélt, a papjait Káinokhoz és Ábelekhez hasonlította. Sokan hátat fordítottak, mint Káin, de sokan vannak közöttük Ábelek is. Kétféle van tehát. Ma szellemi harc folyik. Vannak, akik elhagyták a hitet, és vannak, akik tökéletesen próbálják megtartani Isten törvényét. Ezek a papok Krisztus igazi Ábelei. Mit csinál tehát Isten, amikor ennyire erőteljes a Sátán működése és megpróbálja tönkretenni az Egyházat? Isten elküldi a Szentlelket a maga teljes erejével, hogy megmentsen bennünket! Egy második pünkösdről beszél a mi időnkben. Kezdetben, amikor Jézus a második pünkösdről beszélt nekem, nem értettem, hogy hogyan fog ez majd megvalósulni. Amikor nem értek meg egy próféciát, egy jövendölést, akkor nem próbálom meg analizálni a saját értelmemmel. Várok addig, amíg Isten világosságot nem ad, hogy megértsem, vagy az ismeret szava által, vagy pedig úgy, hogy egy megvilágosodás által megláthassam, mit is jelent, és így elmondhassam nektek. Egy évvel ezelőtt ismertem fel, hogy mit is akar mondani az Úr. Gyorsan történt, éppen a Szentlélekről beszéltem, és mialatt beszéltem, úgy tetszett az Úrnak, hogy hirtelen adjon egyfajta megvilágosodást. Utána értettem meg, hogy mi is ez a második pünkösd. Már elkezdődött és itt lesz! Tételezzük fel, hogy van valaki, akit ismertek, aki teljesen halott lelkileg, teljesen közönyös Istennel szemben, nem érdekli az imádság. Az ő halott lelkének kínja elér az égbe. Isten irgalmából hirtelen elküldi a Szentlelket ennek a halott személynek, anélkül, hogy bármiféle érdeme lenne. A Szentlélek a feltámadás lelkét leheli belé, felemeli őt, új életet ad neki, és egy tüzet, egy lángot helyez el ennek az embernek a szívében. Szinte mennydörgésszerű lángot, hatalmas tűzbombát, de ez a szeretet bombája, és olyanná válik ez az ember, mint a szamariai asszony. Tanúvá válik, célja lesz. Az Isten dicsőségéről szóló tanúságtétel a célja, elrohan a barátaihoz, ismerőseihez, és azt mondja nekik: "Találkoztam Istennel!" És szomjazik Isten után és csak Isten után van már benne vágy, semmi más után, csak az élő Isten után. Az egész élete megváltozott. Egy második pünkösdöt kapott.

Sokan vagyunk ilyenek. Látom mindenhol a világban, ahol utazom, hogy sokan jönnek el, hogy hallják Isten szavát, mert szomjaznak Istenre, meg akarják tudni, milyen is Isten, mert szeretni akarják Őt. Ezek az emberek az utolsó idők apostolai, amelyről már korábban szólt a jövendölés. Azért vannak, hogy megelevenedjen az Egyház és megváltozzon az egész világ. A második pünkösd az Egyház megújulása lesz, és az új ég és az új föld, amelyről a Jelenések 21. fejezetében olvashatunk. Amikor az Írás új égről és új földről beszél, ez nem fizikai értelemben vett teremtésre utal. Amikor Jézus azt mondja: "Engedjétek meg a Szentléleknek, hogy átalakítson titeket az Én mennyemmé, hogy ebben a mennyben Engem megdicsőíthessetek" - erről beszél. Csak a Szentlélek által válhatunk olyan tisztává, mint a menny. Az új ég tehát bennetek lesz, tele lesztek fénnyel, mert a régi elsötétül. Jézus azt mondja: "A sivatagból az én Szentlelkem ereje élő virágoskertet tud teremteni." Az új föld tehát azt jelenti, hogy a szívünk sivatagából az Úr egy új paradicsomot, egy új Édent alakít.

És mi akkor az új Jeruzsálem? Mi vagyunk Isten városa. Isten városává, Isten kertjévé, az Ő szentélyévé lehetünk! Ha Isten bennünk él, akkor már az Ő lakhelye vagyunk. Az új város tehát a mi lelkünk megújulása lesz. Dicsőség Istennek! Amen.

szinkrontolmács: Barta György

A Marana Tha - 2001 /május - junius/ - i számából.


vissza a honlapra