HOME MESSAGES
BEVEZETÉS AZ ÜZENETEKBE

 

Vassula Ryden, aki a Görög Ortodox Egyház tagja megkapta a lokúció karizmáját 1985 november 28-án. Belső hallásának segítségével érintkezik Istennel, és e beszélgetéseket jegyzetfüzeteiben megörökíti. Ezeket az üzeneteket, amelyekben Isten sürgős megtérésre szólít fel, már 30 különböző nyelven jelentették meg nyomtatásban.


Amikor Isten szól hozzánk ezekben az üzenetekben, feltétlenül észre kell venni a remény hangját, amelyet adatik nekünk. Ő megdorgálhat ugyan bennünket sokszor, minthogy Ő Atya, és minden atya megrója gyermekét, ha az rosszat tesz. Igy tesz Mennyei Atyánk is, de Ő szeretettel teszi ezt, mert szeret, és szeretetből teremtett minket, hogy ez a szeretet visszatérjen Őhozzá.

Ezek az üzenetek feltárják Isten belső világát nekünk, teremtményeinek, és bennük arra hív mindannyiunkat, hogy lépjünk bensőséges kapcsolatba Vele, hogy ezáltal jobban megismerjük Őt. Mindemellett, arra is kér bennünket: soha ne feledkezzünk meg arról, hogy Ő szent, és ne legyen távol tőlünk az "Úrnak félelme" sem.

Ezek az üzenetek a mi igazi alapunkhoz hívnak minket, és az Ő Szavára és létezésére emlékeztetnek. Amint Isten maga mondta Vassulának: "Mond meg nekik, hogy ezeket az üzeneteket nem szenzációkeltés céljából adtam, hanem hogy ráébredjenek a megtérés sürgősségére, lelkük helyzetének súlyosságára, és annak a szükségességére, hogy meg kell változtassák az életüket és szentül kell éljenek. "

Ezekben az üzenetekben Krisztus sürgető kérést intéz az egyházak felé: legyenek egyek, különösen nagy hangsúlyt fektetve a Húsvét időpontjának egyesítésére. Sok utalás van az üzenetekben a nagy aposztáziára, amelyet Szent Pál ( 2Thessz 2 ) megjósolt, és a lázadás szellemére, amely oly hatalmasan jelen van korunkban. Ez a szellem mint füst terjed a katolikus egyházban megmérgezve püspököket, papokat, hogy pásztoruk (a pápa ) ellen forduljanak. Krisztus arra hívja őket, hogy térjenek vissza, és legyenek lojálisak a pápa irányában. De közel van most már a diadal a gonoszság felett, és a Két Szív (Mária szeplőtelen Szíve és Jézus Szent Szíve ) győzedelmeskedni fog .

Az üzenetek felhívást tartalmaznak arra vonatkozóan is, hogy ismerjék fel Krisztus jelenlétét istenségében és az Eucharisztiában, és Máriát mint Isten Anyját. Több mint ötezer utalás van a Szentlélekre és mély tanítások az Ő működéséről.

Isten prófétikus kinyilatkoztatást tesz az orosz egyházról, amelyben kijelenti, hogy Oroszország jobban meg fogja dicsőíteni Őt, mint bármelyik másik ország, és sok nemzetnek lesz a feje. (spirituális értelemben) De ami még meglepőbb ezekben az üzenetekben az a gyengédség, amelyet Isten mutat irányunkban felfedve az Ő végtelen jóságát és kegyelmét. A leírás, amelyet Krisztus ad Istenről, jellemzésének jó összefoglalása: "Atyám egy Király, mégis oly anyai, egy Bíró, mégis oly gyengéd és szeretteljes, Ő az Alfa és az Omega, és mégis oly béketűrő."

Ezekben az üzenetekben Isten megpróbálja életre kelteni bennünk azt ami halott. Ez az amiért kiárasztja Szentlelkét, hogy visszatérítsen Magához minket, igaz Életet élni Benne. Megígéri nekünk a Szentlélek oly hatalmas mértékű kiáradását az egész emberiségre, amire még soha nem volt példa a történelemben. Ez az ami át fogja alakítani az egész földet, és ez az a remény, amelyet keresünk.

Több olyan része is van az Írásnak a Jelenések Könyvéből és Dániel próféta könyvéből, melyeket Jézus Krisztus megnyit számunkra ezekben az üzenetekben.

Miért akarja Isten felfedni Magát ily nagy mértékben a mi időnkben, ha nem azért, hogy megmentsen minket? Igy szól az egyik üzenetben: "Letekintek a földre ma és azt kívánom: bár ne tettem volna........Szemeim olyasmit látnak, amit soha nem akartam látni, és füleim olyasmit hallanak, amit mindig irtóztam hallani! Atyai Szívem túlcsordul a fájdalomtól. Képmásomra teremtettem az embert, mégis lezüllesztették magukat, és ma oly sokan közülük a vadállat képmását viselik! (az ördög) Sajog a Szívem mert látom a föld határait, és amit látok az nem egyezik Szívem vágyaival. ... Atyátok mindent igazgat, de nem a szabadságotokat, és az ember rosszra használta a szabadságát." Ezért Isten, a mi Teremtőnk még egyszer beavatkozik a mi korunkban.

A Két Szívben


Vassula


vissza a honlapra