HOME INDEX
ŐRIZNI FOGLAK


1996. december 29.

Uram?

ÉN VAGYOK. Előtted állok. Ne félj, gyermekem! 1
  Nem hallottad, hogy az Isten iránti engedelmesség előbbre való, mint az emberek iránti? Mit tettél, gyermekem? 2

(Ennél az utolsó mondatnál éreztem Isten hangjában a szomorúságot, és meg is ijedtem. Szemrehányása úgy érintett, mint amikor az anya rajtakapja valami rossz cselekedeten gyermekét. Hangja egyáltalán nem volt kemény, de csalódás és szomorúság csendült ki belőle. Mialatt e néhány szó elhangzott, értésemre adta azt is, hogy ezt már korábban is mondta valakinek… És mielőtt befejezte volna a mondatot, világosságot gyújtott bennem, hogy hol és kinek adta e szavakat. Az üzenet leírása után elolvastam a Ter 4,10. versét és láttam, hogy szóról szóra ezt mondta Isten Káinnak bujdosása közben megszólítva őt, miután megölte testvérét, Ábelt. Ebből értettem meg, milyen súlyos volt a bűnöm…)

Te énhozzám tartozol, és bár semmi vagy, szeretetem mindig fenntart téged, és bár nyomorúságos vagy, irgalmam eljuttat örökségedbe. Igen, Szentséges Szívembe visz téged. Semmi értéked sincs dicsőségemmel szemben és szentjeim előtt 2, mégis, amikor keblemben vagy, énbennem vagy elrejtve, bennem, aki megvédi a bűnösöket 3, mert a te lelked, kicsiny kis teremtmény, miattam lesz megmérve és megvédve.
  Ez volt egyik bukásod, de bármily súlyos volt vétked 4, a kegyelem nagyobb lesz nála, mert megfontoltad 5, mit tettél, eljöttél hozzám, hogy bocsánatot kérj.
  Most újból élsz, de nem saját erődből, hanem az én hatalmam által.
  Mindenkor jöjj hozzám, mielőtt bármely elhatározást tennél, és kérdezz meg engem! Mindig jó tanácsot fogok adni és mindig törődni fogok veled, ha bajban vagy.
  Tiszteld parancsomat, amelyet adtam neked, és ne szomoríts meg!
  Emlékeztess minden embert arra, hogy mit ad Szentlelkem szépsége az emberiség számára. 6 békét, szeretetet, gyengédséget, kedvességet, türelmet, igazmondást, nagylelkűséget, önuralmat és irgalmasságot ad, ami az örök életre vezet. Soha ne fáradj el, gyermekem, abban, hogy nekem dolgozz, és bár sok a kereszted, ne panaszkodj!
  Azért vagy te korszakotok leginkább meggyötört küldötte, mert tőlem jössz, és a Szó, amit adtam neked, az igaz. Szavam bebizonyítja, hogy e nemzedék útja gonosz és az alvilágba tart. Én mindig veled maradok, Szentlelkem lesz őrződ és lámpásod, örömöd és erőd. Derűssé teszünk téged, mivel te mibennünk, a háromszorosan Szent Istenben vagy elrejtve. Teljes bizalommal jöjj hozzám és ne feledd, hogy a te megpróbáltatásaid az én dicsőségem… IC

"Az Úr irgalmas és könyörületes,
szelíd a haragban
és gazdag az irgalomban.
Nem perel untalan,
haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk,
és nem vétkeink szerint fizet vissza."
(Zsolt 103,8-10.)1 Nemcsak dicsőséges és fenséges volt Jézus megjelenése, hanem istensége egész ragyogását is magán hordozta, ami mélyen megrendített.
2 örültem, hogy e szavakat hallhatom, amelyeket mindenki olvas, azok is, akik állandóan dicsérnek mondván: "Vassula, Vassula", ahelyett, hogy azt mondanák: "Isten, Isten, dicsérjük Istent!"
3 megbocsát nekünk
4 az engedetlenség
5 amíg ezt leírtam, Jézus azt kérte, hogy tegyem hozzá: "nem saját erődből, hanem az én kegyelmemből…"
6 A Szentlélek szépsége

previous index next