HOME INDEX
TETTEID NEM VÁLNAK SEMMIVÉ


USA, 1996. december 12.

Uram, hadd kapaszkodjak Beléd!
Légy oly jó és jöjj segítségemre!

Szeretlek és hálát adok Neked,
dicsőítelek Téged, mert megengedted,
hogy megismerjem Nevedet,
és így én is védelmet nyerhetek.

Nagy szeretetedben
mindig válaszolsz nekem,
amikor segítségül hívom Nevedet.

Istenem, nagy a Te hatalmad,
tartani kell Tőled,
de mutasd meg jóságodat is,
amikor bajba jutok!
A Te mosolyod tükröződjön rajtam,
hadd lássák meg a nemzetek,
hogy Te velem vagy.


Béke legyen veled! Az én Nevemben beszélj és ne félj! Helyezd belém bizalmadat! Fenségem betölti a mennyet, és bár országotok gonoszsága miatt ma félelemben él, el fogja árasztani fenségem és ragyogásom. 1 Fény derül majd minden gonoszságra, ami most még a föld sötétségében rejtőzik.
  Ne félj! Légy vidám és örvendezz, mert közel van diadalom, amit a gonosz erők fölött fogok aratni.
  Menj ezért, leányom, és ne tartózkodj a beszédtől, amikor jót teszel vele.
  Szerezz lelkeket nekem, légy az én hálóm!
  Hadd vesselek ki újból!
  Tégy meg mindent, amit megtehetsz, a többit én teszem meg.
  Fogadd meg, hogy hűséges maradsz hozzám és a jámborság meg az erősség lelkében szolgálsz engem. Én sohasem foglak elhagyni és semmit sem vonok meg tőled, ami megtérésre és szívbéli változásra bírná a bűnösöket. Észre fogod venni, hogy ezért védelmet adok számodra.
  Megdicsőít engem, hogy oly nagylelkűen tűröd miattam a rágalmakat és üldözéseket. A könnyekig meghat, hogy értem, a te Megváltódért csendben elviseled az emberek gonosz és rosszindulatú bánásmódját.
  Lassan mindenki felett eljár az idő, ahogy a ruhák is elhasználódnak, de a lelketek örökké él.
  Nevemben vállalt tetteid nem válnak semmivé, és lelked végül elnyeri jutalmát. Ne veszítsd el az én békémet és maradj erős! Fogadd meg a Bölcsesség tanításait! Legyen boldog a szíved, töltse el ugyanaz az öröm, ami az én Szívemben van, és amit azoktól kapok, akik utánam, a ti Istenetek után vágyakoznak.1 Az Úr diadala.

previous index next