HOME INDEX
MINDENKIRE KIÁRASZTOM ÁLDÁSOMAT


1996. augusztus 12.

Miért tűnik hihetetlennek egyesek előtt, akik látják Szentlelked hatalmát megnyilvánulni, hogy az emberek a Lélek nyugalmában pihenhetnek? Hiszen nem mondok mást, csak üdvözlést, esedezést, gyógyulásért való könyörgést és adományaid elnyerését kérem.

(Akkor kinyitottam a Bibliát és ezt olvastam: Szám 6,22-27.)

"Így szólt az Úr Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak:Így áldjátok meg Izrael fiait e szavakkal:

Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!
Ragyogtassa rád arcát az Úr
s legyen hozzád jóságos!
Fordítsa feléd arcát az Úr
és szerezzen neked üdvösséget!
Hívják le Izrael fiaira a nevem,
és én megáldom őket." 1

  Mindenkire kiárasztom áldásomat, aki segítségül hív. Fel fogok ragyogni felettük, békét adok nekik és kegyes leszek hozzájuk. Így lesz… Aki inni kíván, jöjjön hozzám és meg fogom áldani őt!


1  Isten akarta, hogy ily módon írjam le.

previous index next