HOME INDEX
NEM FÁRADOZTÁL HIÁBA!


1995. november 28.

Az "Igaz élet Istenben" üzenet tizedik születésnapján.

Béke legyen veled! Vassulám, ó mondd meg nekem, mondd meg, boldog vagy-e, hogy velem voltál ily módon ezekben az években? Egyszerű testi teremtmény, akinek szíve van, boldog vagy?

Örömöm Koronája, hogy ne lennék boldog? Leheleted vitt a felhőkbe, hogy a szelek szárnyán siessek tova, hogy része legyek a szeleknek1 :hogyan ne lennék hát boldog?

És te az én részemmé lettél2 én meg a tieddé. Lakóhelyet vettél bennem, ahogy én is tebenned, és Édenné alakítottam lelkedet, hogy megdicsőüljek.
Haladj lépteiddel, és repülj a szelek szárnyán, mert különleges helyed van Szívemben.

Szívem Ünnepe! Szemem Kenete! Háromszorosan Szent Világosság! Lelkem örvendez, mert megmentetted a "lakatlant"! áldott legyen háromszorosan Szent Neved!

Ha valóban szíved Ünnepe vagyok, ünnepeld meg minden évben a mai napot, amikor Szívembe vezettelek téged és másokat is, hogy felfedezzétek azt a mérhetetlen kincset, amelyet a ti időtökre tettem félre. Tartsd emlékezetedben ezt a nagy napot! Légy mellettem, ahogy az elmúlt tíz éven át mellettem voltál. SOHA ne távozz el mellőlem, velem menj mindenhová, ahogy e tíz év alatt tetted. Látod, miként neveltelek? Látod, mit vittem végbe? Látod bölcsességemet? Azáltal, hogy téged örökbe fogadtalak, sokakat fogadtam örökbe. Az én ösvényem egyenes, utaim gyönyörűségesek, amelyen megközelítelek benneteket... Királyotok szépsége tökéletes. "Keltsd életre Egyházamat, tedd széppé Egyházamat és egyesítsd Egyházamat!" Ezt a parancsot adtam neked. És csupán azt kértem tőled annak érdekében, hogy együtt munkálkodhassak veled dicsőségemért, hogy egyezz bele akaratom teljesítésébe. Így nyerted meg barátságomat.

Egyházam javára van az a sok lélek, aki visszatért hozzám... Hozzám intézett dicséreteik most egyesülnek mennybéli angyalaim dicséretével. És szájad által elmondtam, mit kíván Szívem leginkább az egység érdekében. Nem fáradoztál hiába! Azt kértem tőled, hogy add tovább Szavaimat és kívánságomat: a húsvét dátumának egyesítését, és te megtetted. Látod gyermekem, valóban lelked tökéletes erénye és világossága indított téged arra, hogy elismerj engem. Egyiptom leánya, szüntelenül vigyáztam rád. Háromszorosan Szent Lelkem hozta meg lelked hajnalát, amelyre vágytam, hogy egész tervem beteljesedjen.

Talányt jelentettek neked szavaim: "áldásommal eltelve sok tanítványod lesz." Később azonban értésedre adtam, hogy mit jelentenek: "Hogyha majd beteltél Szentlelkemmel, aki háromszorosan Szent és aki az Életadó, sokakat megtérítesz és bűnbánatra indítasz Lelkem hatalmával." Saját kezemmel műveltem meg talajodat, és törtem meg a sziklákat, hogy kiegyengessem utamat benned. Azután elvetettem benned mennyei magjaimat. Nevem tiszteletére megfogadtam, hogy eltávolítok minden betolakodót, aki utamon új kertembe jön. Gyönyörűségemet leltem abban, hogy éjjel-nappal őrködtem feletted.

Ma azt mondhatom, Vassula: Én nem hiába fáradoztam benned. Lelkem szabaddá tett téged, hogy jó helyet találjak benned, és benned lakhassak. Jöjjenek hozzám fiaim és leányaim, és megszabadítom őket, hogy ők is csatlakozzanak gyülekezetemhez. IC


1  "A szeleket követeddé teszed" (Zsolt 104,4)
2  vö. Jn 15

previous index next