HOME INDEX
VÉRONTÁS FOG KÖVETNI TÉGED, NEMZEDÉK-
TANÍTVÁNYOKAT FOGOK TÁMASZTANI EZEKBEN A VÉGSŐ IDŐKBEN


1995. január 19.

Béke legyen veled! Ne félj! Melletted vagyok. Ebben az évben újból megkapod Isten Szavát.
  Nemzedéked nem értékeli eléggé Szavamat. 1
  Közületek egyesek elkobozzák még Szavamat is, mások viszont alig várják, hogy elítélhessék mindazt, amit én mondok, és amit ők nem értenek. Gonoszságukban gonoszul gondolkodnak, és az elsők között vannak, amikor rombolásra kerül sor. Ünnepélyesen mondom nektek: Ma mindenkinek felajánlom a kegyelmet, de ahogy a magvetőről szóló példabeszédemben hallottátok, ők az útszélre került magok. Igen, ők hallják Szavamat, de jön az ördög és elviszi, amit hallottak, nehogy higgyenek és megtérjenek. Miután a Sátán kísértéseinek zsákmányává lettek, a kárhozat útjára kerülnek.
  Kegyelmem rajtad van, nemzedék, de már nem sokáig. Papi lelkeim közül sokan ahelyett, hogy felélesztenék a szeretet lángját, amelyet ingyen kínálok fel nektek ezeken az üzeneteken keresztül, és ahelyett, hogy hagynák, hogy szeretetem kiáradjon és lángra gyújtson minden szívet, éppen az ellenkezőjét teszik. Az irgalom a ti reménységetek ma, de ti megelégedtek azzal, hogy olyan "tudománnyal" töltsétek meg lelketeket, ami egyáltalában nem tudomány, és visszautasítjátok irgalmamat, amit ma adok nektek.

Jeleket és csodákat adok nektek. Szentlelkem hatalmával adom nektek e csodás jelenségeket. Feltámasztom a gyengét, hogy dicsőségemet tanúsítsa, és arra emlékeztessen titeket, hogy háromszorosan Szent vagyok! De szívetekben semmi sincs, ami a békéhez hasonlítana, mert visszautasítottátok Szentlelkemet, aki a békét megvalósítja. Az éjszaka már szinte itt van, és te még olyan messze vagy a megtéréstől, nemzedék! Hamarosan, és ez a te "hamarosanod", amikor saját véredben fogsz ázni, én mint Bíró emlékeztetni foglak arra a vérre, amivel akkor szennyezted be kezedet, amikor sokaknak megtiltottad, hogy Szavam Emlékeztetőjén keresztül kapják meg kegyelmeimet. Olyanok vagytok, mint a rómaiak. Tövissel koronáztok nap mint nap. Ti is azt mondjátok majd, amit Pilátus? "Ártatlan vagyok ettől a vértől!" És megmossátok illatosított vízben kezeteket?

Ti nem akarjátok elfogadni a halál ellenszerét, nem akarjátok elismerni Szavamat, amelyet Szentlelkem által adok napjaitokban, és könnyelműen bántok Szavammal. Emberek, hová lett hitetek? Ti hallván hallotok, de meg nem értetek, látván láttok, de nem veszitek ész re dicsőséges és végtelen irgalmamat, amit most rátok árasztok!
  Hálátlan nemzedék, mítosszá változtattad Szentlelkemről adott tanúságtételemet! Mítosszá változtattad misztériumaimat, és pásztorbotod a hamisság jogarává vált. Kihez hasonlítsalak így teljes mezítelenségedben? Káinhoz? A fáraóhoz? A farizeusokhoz? Vagy Judáshoz? Meglepődsz, amikor szemed láttára edzem kardomat, 2 hűtlen nemzedék? Nem tudtad, hogy jelentősége van a kard viselésének? Nem hallottad, hogy én nemcsak a béke, hanem az igazságosság harcosa is vagyok? 3 Nem olvastad, hogy én vagyok a Hűséges és az Igaz, az Amen, a becsületes Bíró, akit "Isten Igéjének" hívnak? 4 De hallottad, hogy korszakod, a vadállat püspöksége 5 kardot ránt ellenem és szentjeim ellen. 6

Földi uralmam ajtótok előtt áll, de ti nem akarjátok, ahogy Szavamat sem akarjátok hallani... Gonosz szívetek nem ügyel figyelmeztetéseimre, mert visszautasítottátok alázatos pásztorotok botját és a hazugság pásztorbotját akartátok. Amikor halljátok a szájamból származó Szót, nem indul meg szívetek és nem gondoltok arra, hogy másokat figyelmeztessetek. Látjátok a közeledő kardot, 7 de nem figyeltek rá... Tiltakoztok ellene, és másokat is arra biztattok, hogy ugyanazt tegyék: "Mindez képtelenség, ne ügyeljetek rá, csak hisztéria! Ne figyeljetek erre az esztelen sokaságra! Ne hallgassatok az ,Igaz élet Istenben' üzenetre! Ez csak az ördög találmánya." Ezt mondjátok azért, hogy gyengítsétek hangomat, "gonoszságnak és hazugságnak" akarjátok feltüntetni azt, ami Istentől való és szent.

Vérontásban lesz részed, nemzedék. Minden árokra, minden dombra, minden tóra és minden hegyre le fog sújtani kardom. Vérontásban lesz részed bűnöd miatt, és meg fogsz halni. De ha még ma lemondasz bűnödről, szívből megbánod és megígéred, hogy szeretetben, egységben és békében fogsz élni, életben maradsz, és többé nem rovom föl vétkedet. Jöjj vissza hozzám, nemzedék! Miért várod olyan vágyódva, hogy meghalj bűneidben? Jöjj vissza hozzám! Mondj le bűneidről, és élni fogsz! Nem olvastad? én vagyok az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje, az igazságosság igaz harcosa. 8

Hogyan lehetséges, hogy te, aki nap mint nap prédikálod Szavamat, nem ismered fel az időket és a jeleket? Neked mondom, aki kitartóan hirdeted, hogy nem én vagyok ennek az üzenetnek a Szerzője: Emberi mérték szerint ítélsz, és dicsőségedet saját dicsőségedben keresed... Vigyázz, és óvd meg nyelvedet az ítélettől! Én vagyok az egyedüli Bíró, és te valóban az én kezemben vagy... Lelkemmel megerősítettem a gyengét, hogy rajta keresztül minden nemzet 9dicsérje és hirdesse Nevemet, és a gyenge ember erőre kapjon.
  Megparancsoltam, hogy légy Szavam visszhangja, könyvtekercs, amelyet el kell olvasni. És miután meghallották és megették, 10 örömükben lesz bátorságuk arra, hogy meggyónjanak és bűnbánatot tartsanak.

Így szóltam szentjeim gyülekezetében:. 11

"Senkit sem fogok megfosztani világosságomtól. Senkinek sem kell bebörtönözve maradnia a sötétségben. Atyámat végtelen szomorúság emészti, és már ajtótok előtt van a büntetés, amit e hitetlen és hitehagyott nemzedék számára fenntartott. Abba a káoszba, amelyben éltek, el fogom küldeni Edényemet, aki testében hordozott engem, hogy újból hordozza Szavamat, hogy úgy érkezzek sivatagjukba mint reggeli harmatcsepp. El fogom küldeni hozzájuk édesanyámat, hogy apránként rávezesse őket utaimra, és javulásra késztesse azokat, akik megbántanak engem. Íme, én magam is le fogok szállni ebbe a sivatagba, hogy életre keltsem a holtat. Ingyen fogják kapni a tanítást és a bölcsességet. Szívünkkel a kezünkben jövünk majd és felkínáljuk nekik, és mint két gyertyatartó egymás mellett állva fogunk rájuk ragyogni.

Nem késlekedem tervem végrehajtásával, és mindannyian meg fogják kapni az irgalom idejét. Ezért fogok ezekben a végső időkben tanítványokat támasztani, hogy felépítsem, ami romokban hever. Elküldöm őket, hogy Nevemben tegyenek tanúságot. Elküldöm őket oda, ahol a bokrok olyan gyümölcsöt teremnek, melyek soha meg nem érnek, és ahol megvetik az igaz tanítás ösvényét. Elküldöm drága lelkeimet 12 e föld gyomrába, ahová a bűn úgy bevette magát mint kígyó a fészkébe, hogy kiirtsák és gyökerestül kitépjék a gonoszságot. Őket küldöm, hogy gyökerestül megsemmisítsék a vadállat tervét. Különleges küldetésükben meg fogom nekik adni az erőt, és siker fogja koronázni cselekedeteiket. Szentlelkem segítségével félelmetes gonosz lelkekkel fognak szembeszállni.

Bátorságukban és állhatatosságukban nem fognak törődni az őket érő megkövezéssel. Szentlelkem lesz vezetőjük és társuk, okossággal vezetve őket vállalkozásaikban. Késedelem nélkül be fogom váltani ígéretemet, és el fogom küldeni Szentlelkemet a mennyből, hogy velük munkálkodjék és tanítsa meg őket mindarra, amit én már megadtam nekik. Meg fogom nyitni szájukat, megtöltöm Szavammal, és nyelvük olyan lesz, mint a kard. Gondosan meg fogom őrizni drága lelkeimet ellenségeimtől: azokban a napokban az elnyomóktól. 13 Meg fogom óvni őket a számukra állított kelepcéktől, és a nekik szánt halálos, kemény kőtől. Mindenható kezem nem fog szűkölködni a megmentésükre szánt eszközökben. Gonoszsága ellenére engedékeny leszek e nemzedékhez."
Ezt mondtam gyülekezetem előtt a mennyben. Bár szájuk által beszéltem és prófétáltam, a lélekben gazdagok nemcsak elnyomnak engem, hanem Szentlelkem műveit is káromolják. Mondom neked, eljönnek a napok, amikor ti is eljuttok odáig, hogy elismerjétek Szavam igazságát!

Leányom, bár sokan egyesítik ellened erejüket, veled vagyok, és édesanyád is veled van. Ne fáradj el! Maradj bennem, hogy a mű, amelyet adtam neked, mindenkire és mindenre ráragyogjon! Imádkozz az egységért, a kiengesztelődésért és Egyházam újjáéledéséért! Legyetek egyek Nevemben!


1  Úgy hangzott, mintha panasz lenne, de szigorú is volt egyben. Mintha Urunk azt mondta volna: "Mit tudsz erre válaszolni?"
2 az Úr Szavát jelenti,
3  Jel 19,11: "Akkor a megnyílt mennyben egy fehér lovat pillantottam meg. Lovasa a Hűséges és az Igaz, igazságosan ítél és harcol."
4 Jel 19,13: "Neve: Isten Igéje."
5 megértettem, hogy a püspökség a második vadállatot jelenti, vagyis a hamis prófétát
6 utalás a Jel 19,19. versére.
7 Isten Igéjét
8 Vö.Jel. 3,14; 19,11.
9  megértettem, hogy Krisztus rólam beszél
10 Isten Szavát
11  a mennyben Jézus összehívta szentjeit, hogy kijelentse előttük elhatározását
12 akiket kiválasztott, hogy tanúságot tegyenek és prófétáljanak
13  a hitehagyóktól, a vadállat követőitől.

previous index next