HOME INDEX
ÁLDOZATRA, NAGYLELKŰSÉGRE ÉS SZERETETRE VAN SZÜKSÉGEM


1994. december 18.

Uram! Az éjszaka mélységébe, legsötétebb mélységébe merítettél. Miért rejted el előlem Arcodat? Miként hallhatom hangod csodáját a sötétségben? Kinyújtom kezemet a Tiéd után és ruhád szegélye után, de nem találok semmit, amiben megkapaszkodhatnék.

Irántad való szeretetemnek nincs határa. Ne félj, ha az éjszaka félelmein haladsz keresztül! Vassulám, veled vagyok. Veled vagyok. Vigasztalást kapok szorongattatásodban. Te vagy vigaszom, fejtámaszom és kertem. Emésztődjön szíved, amint utánam vágyakozol! Ne irigyeld környezetedet, és ne engedd, hogy szíved elkalandozzon! A hit által jössz hozzám, van-e ennél nagyobb csoda? Mondom neked, végül meg fogod kapni jutalmadat. Visszhangomnak jelöltelek ki, hogy sokszor elismételd a szavakat, amelyeket kimondok. Őszintén megteszel-e mindent, ami tőled telik, hogy örömet szerezz nekem és szolgálj engem?

Ha megteszem, az kegyelmed Szentlelkének köszönhető.

Lásd, oly sok nemzet fölé helyeztelek, hogy visszhangom légy, újból életre keltsd, egyesítsd és széppé tedd Egyházamat. Földi uralmam közel van, és hogy nyájamat megmentsem, áldozatra, nagylelkűségre és szeretetre van szükségem... Te magad is látod, milyen kis erőfeszítéssel nyertél meg annyi sok lelket! Hidd el, hogy ha lelkedet az éjszaka félelmei között hagyom, igen sok lelket nyerek meg. Igen, beleegyezésednek köszönhetően most még inkább örülhetek kertemnek. Menyasszonyom, Király vagyok benned... Gyermekem, akit én neveltem, akit isteni kezem formált, mondom neked: Egy napon örömkiáltásokat fog hallatni Egyházam, mert örökké tartó szeretetemben a vártnál hamarabb véget vetek ennek a hitehagyásnak.

De a legrosszabb még nem jött el...

A legrosszabbnak el kell jönnie. Semmit sem lehet egyszerre megvalósítani. Atyám meg fogja mutatni hatalmas segítő kezét a szegényeknek, de a hitehagyókat és a lázadót keletről tüzes hurrikán fogja megégetni bűnös dolgaik miatt, amelyeket elkövettek... A bűnös meg fog halni bűne miatt. Ha az én napom előtt megtér, helyreállítja, amit lerombolt, és beismeri bűnét, meg fogok bocsátani neki. Nem fog meghalni, hanem élni fog. Ez az én háromszorosan szent törvényem.

previous index next