HOME INDEX
SOHA NE MONDJ ÍTÉLETET, NE SÍRJ AZ ANYAGIAK MIATT!


1994. augusztus 19.

Szívem felkészült, Uram, hogy szolgáljon Téged és megtegye parancsodat. Megengedted, hogy Felséged házának udvarában figyeljek tanításodra. Bár táplálék híján gyenge a térdünk , 1 Istenem, végtelen irgalmadban megkönyörültél rajtunk. Segítségünkre jöttél: "Vagyont és gazdagságot tettem félre számodra, nemzedék, eljövök az éhség idején." Ezt akartad nekünk megmondani egész idő alatt. Hálát adok Neked, teljes szívemből hálát adok.

Az én békémet adom neked. Szívemben sok kincs van, és most megmutattam neked ezt a kimeríthetetlen gazdagságot. Szeretlek. Soha ne kételkedj szeretetemben! Mondtam neked, hogy ezt a kincset a ti időtőkre tettem félre, arra az időre, amikor az emberiség a legmélyebb ponton, igen siralmas állapotban lesz, és a vadállat engedélyt kap arra, hogy mindannyiatokat megkísértsen. Ezért kérem, hogy többet imádkozzatok, böjtöljetek és kövessétek szabályaimat!

Nyissátok ki felém szíveteket, és haljatok meg önmagatok számára! és te, leányom, maradj bennem, fogadd el üldözőidet, és magamhoz fogom emelni lelkedet. Soha ne mondj ítéletet, ne sírj az anyagiak miatt, amelyek nem tartanak örökké. Légy jó és szent! Tanítani foglak, hogy tökéletes légy, ha megengeded, Vassulám. Továbbra is add tudtul és hirdesd Szívem gazdagságát mindazoknak, akikhez küldelek, és ne ijedj meg vádlóidtól! Hagyd rám őket, gyermekem! Látod, hogy mennyit kell még javulnod? Azzal, ahogyan élsz, másokat is vonzani fogsz, hogy megismerjenek engem.

(Majd az Úr a rhodosói imacsoporthoz szólt:)

Azt akarom, hogy egyikük se feledje el soha, hogy én emeltem fel őket a kegyelemmel. Egyikük sem érdemelte meg kegyelmeimet, ezért szeretném, ha elolvasnák a Szentírásban a farizeus és a vámos példabeszédét, nehogy képmutatássá váljék buzgóságuk. Tanuljátok meg, hogy senki más nem jó, csak az Isten. Még senki sem tökéletes közületek. Még igen sokat kell tanulnotok. El kell sajátítanotok az Atya türelmét, azt a szeretetet és szelídséget, amit irántatok tanúsítottam és Szentlelkem teljes szentségét és gyengédségét. Ez mostanra minden, leányom. áldj és szeress engem! én, Jézus megáldalak téged, tanítványom.


1 lelki táplálék híján,

previous index next