HOME INDEX
A GONOSZ NEM ÖRÖKÖLHETI ORSZÁGOMAT
SZENT MIHÁLY ÜZENETE


1994. július 17.
Szent Mihály szigete,Simi
Görögország, Panormiti

Uram?

ÉN VAGYOK. Én még a te nyomorúságodban is veled tudok maradni. Látod, leányom, téged azért jelöltelek ki erre a küldetésre, hogy nyilvánosságra hozd szeretet-himnuszomat, és én mint hárfás szelíden sorra eljátszom általad az énekeket, hogy senki ne feledkezzen meg rólam. Mondd meg gyermekeimnek, akik hallották szeretet-himnuszomat, hogy én, Jahve, az ő Teremtőjük vagyok őrzőjük. Ha hűségesek maradtok hozzám, a semmiből házat emelek az én Nevemben. Ne féljetek utaimtól, és ne féljetek közeledni hozzám! Mennyei Atyátok vagyok, emeljétek fel tehát tekinteteteket, és engedjétek, hogy Királyotok és mindenek Atyja örökké fennmaradó szentélyt készítsen elő bennetek! Megelégeltem a világ zaklatását és erőszakosságát, mivel a gonosz nem örökölheti országomat. Tartsátok meg parancsolataimat és ne vegyétek semmibe! Ha követitek, megtartanak benneteket az imádságban. Még ha egészen nyomorúságosak vagytok is, jöjjetek és szóljatok hozzám így:

"Tekints rám Atyám, látod a lelkemen lévő foltokat? Nem vagyok állhatatos parancsolataid teljesítésében, mégis tudom Atyám, hogy irgalmas és nagylelkű vagy. Tanításodból bölcsességet tanulok. Taníts meg akaratodra, Jahve, taníts meg rendelkezéseidre! Jöjj, köss magadhoz Atyám, és emlékeztesd nyomorúságos lelkemet arra, hogy én is országod örököse vagyok. Bár kísértésem számtalan, bízom megmentő segítségedben."

és így fogok válaszolni, gyermekem:
"Áldott vagy, ó Lelkem áldottja, sírtam, amikor visszaemlékeztem teremtésedre, az öröm könnyeit hullattam. Szívet adtam neked, amikor édesanyád méhébe helyeztelek, hogy élj és részesülj dicsőségemben. Ne fordulj most el... Hallottam imádat, amit tiszta szívvel mondtál, és mondom neked: nagyon értékes vagy szememben! Irántad való szeretetem miatt, a mai naptól kezdve keresd:
a szeretetet, a békét és a kiengesztelődést!

Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, újból és újból megáldalak.

(Még aznap adta Szent Mihály arkangyal ezt az üzenetet nekem:)

Leánya a Magasságbelinek, engedd meg, hogy megmondjam Isten gyermekeinek; törekedjenek a békére! "Közületek ki örül az életnek? Jöjjetek ezért közelebb a Szent Istenhez, és soha ne hagyjátok el! Maradjatok mindig szilárdak! Milyen áldottak, akiknek Jahve az Istenük! Országának ők az örökösei. Mondom nektek, Krisztus barátai, Krisztus ma zsákvászonból készült ruhát visel, hogy szomorúságát kimutassa... Szeretete miatt böjtöljetek ezen a pénteken kenyéren és vizen, hogy könnyítsetek Szívén. Ajánljátok fel Krisztusnak ezt az áldozatot! Valóban én hívtalak ma ide titeket, hogy tiszteletet adjatok a Magasságbelinek, és én, Szent Mihály arkangyal, igen meghatódtam látogatástok miatt. Kezem szüntelenül harcol és karomat a magasba emelve tartom, hogy távol tartsam a gonoszt... Imádkozzatok hozzám, ahogyan szoktatok, és másokat is bátorítsatok, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Isten ellensége elgyengül ettől az imától. 1

Istent dicsérjétek és senki mást! Istenhez emeljétek fejeteket és senki máshoz! Teljes szívvel és lélekkel szeressétek Istent! Ne essetek kísértésbe! Fontoljátok meg, mennyi sok jót kaptok a Magasságbelitől, és áldjátokŐt! és újból látogassatok meg engem! 2Szeretlek benneteket,"
Szent Mihály, Isten arkangyala1  a Szent Mihályhoz szóló imától, amelyet XIII. Leó pápa írt.
2 Szent Mihály templomában, a szigeten.

previous index next