HOME INDEX
TE AZ ÉN VISSZHANGOM VAGY
MEGBÍZTAM ANGYALAIMAT, HOGY TERJESSZÉK ÜZENETEIMET


1994. július 4.

Vassulám, Lelkem fogja megerősíteni napjaitokban tanúságtételedet. Én magam gondoskodom üzenetem sorsáról, hogy Szavaim otthonra leljenek bennetek. Ünnepélyesen mondom: Tégy tanúságot Nevemben és ne félj! Veled vagyok. Tanítványokat fogok támasztani, nevelni fogom, majd elküldöm őket, hogy tegyenek tanúságot üzenetemről.

Üzenetem megmenti az embereket. Ezért a Sátán, aki tudja, hogy hány lélek fogja őt elhagyni, továbbra is folytatni fogja e küzdelmet az eltévelyedett lelkekkel együtt, és arra fogja használni őket, hogy hazug tolluk hamisnak tüntesse fel életedet és a módot, ahogyan élsz. De rajta fogják kapni őket, gyermekem! Minél erősebben üldöznek, annál jobban felbátorítalak téged és népemet azáltal, hogy helyetted én mutatkozom előttük: Te az én visszhangom vagy, az Atya szeretett Fiának visszhangja. Ahogy már mondtam Vassulám, a Magasságbeli adománya ez, hogy bátorítson téged, és ugyanakkor üzeneteim pecsétje is.

Az Atya és én vigyázni fogunk rád, gyermekem, és e nemzedéknek is ugyanazt mondom, amit egykor tanítványaimnak: Boldogok akik látnak, 1 mert sokan vannak, akik szeretnék látni, amit ők látnak, de nem látják. Fontoljátok meg kiváltságotokat, akik láttatok engem és örvendjetek! És te, leányom, engedd meg, hogy teljesen a háttérbe állítsalak, mert ezzel megdicsőíted Nevemet. Megbíztam angyalaimat, hogy mindenütt terjesszék üzenetemet, mert szentségben és tisztaságban akarom kormányozni a világot. Tarts ki küldetésedben, és mondom neked, Szívem örül, amikor látom, hogy örömmel teljesíted! Ne bántson a kritika, támaszkodj rám!
  Ó mennyire örülnék, ha látnám, hogy az emberek kezdenek üzenetem szerint élni! áldott, aki engem szolgál és értékeli mai szavaimat. Segíteni fogok neki.

Mondd meg, 2 hogy számontartom mindazt, amit tesz. "Fiam, ne vállalj túl sok másfajta feladatot. 3 Sokasodni fognak, te pedig szenvedni fogsz az időhiány miatt! Bármennyire sietsz, nem fogsz megérkezni. Ha azt kérdezed: ,Uram, mire van szükséged?', Így fogok válaszolni:

,Üzenetem megmenti az embereket, és az idő rövid. Amit elkezdtél, azt megáldottam. Add e nemzedéknek a megértés kenyerét eledelül és a bölcsesség vizét italul! Üzenetem táplálja őket és enyhíti szomjukat. élelem híján hamar kihal e nemzedék. Munkád gyümölcse 4 sokakat meg fog menteni. Siess, és alkalmazd üzeneteimet! Hozd felszínre belőlük Szentséges Szívem gazdagságát, majd tedd ki e gazdagságot a fényre! Azért adtam neked egészséget, hogy helyreállítsd Egyházam egészségét. Hozd felszínre üzeneteimből mindazt a világosságot, ami ahhoz szükséges, hogy megvilágítsa papi lelkeim szívét és a világiak szívét. Az egység kincsét adtam meg neked benne, mozdítsd elő az egységet üzenetem fényében.

Hivatkozz Szavaimra és fűzz hozzá hasonlatokat! A nemzetek sokasága kap megvilágosítást e mű szépségétől. Jól tetted, hogy írtál pápámról, de a Fazekas ugyanabból az agyagból formázta meg Bartholomaios pátriárkámat is. Írj ugyanolyan büszkeséggel testvéredről, 5 ahogyan pápámról írtál! Egészítsd ki így ezt a művet! Mondom neked, használd fel üzeneteimet, mert belőlük elég tudást fogsz meríteni ahhoz, hogy megértsd kívánságaimat! Mostantól kezdve az legyen egyetlen igyekezeted, hogy gazdag termést arass az "Igaz élet Istenben" üzenetből! Megáldalak és biztosítalak, hogy édesanyám és én is egyek vagyunk veled. IC."


1  akik láttákŐt a találkozókon megnyilvánulni
2 tapintatból megengedte nekem az Úr, hogy ne írjam le annak a személynek a nevét,
3 amelyek elvonják őt az "Igaz élet Istenben" művétől.( Jézus: Igen!)
4 
az "Igaz élet Istenben" üzenetről írt könyvek. ( Jézus: Igen!)
5 
Bartholomaios pátriárkáról,

previous index next