HOME INDEX
KÍSÉRTÉS

1987. május 15.

Jöjj, add át magad, gyönyörűségem telik abban, ha átadod magad, mert önátadásodnak örül Szívem, kicsim! Kérj meg engem, hogy vegyelek szolgálatomba!

Atyám, ha bármiben hasznodra lehetek, kérlek használj fel engem!

Szeretlek.Jöjj, akarsz-e írni?

Úrok, ha az a kívánságod.

Úrj hát! Tudják meg az emberek, hogy én, Jahve, akartalak téged megvilágosítani.Egyetlen menedéked bennem van. Szívem végtelenül megbocsátó és irgalmas.Kicsim, ahogy téged megvilágosítottalak, úgy fogok másokat is megvilágosítani, akik hozzám fordulnak. ő Vassula, jöjj, légy közelebb hozzám, be akarsz-e fogadni engem?

Hallgatás részemről.

Ne szomoríts!

Csend.

Légy velem, tisztulj meg,szeress!

Csend.

Ne szomoríts, kedves!

Csend.

Befogadsz engem?... Tölts el örömmel és légy velem,szeress engem, szeretlek. Gyakrabban jöjj hozzám, gyakrabban fogadj, szeretlek.Akarsz velem imádkozni?

Itt kedvem lett volna azt mondani: "Ó nem, már megint!"

Ne bánts meg!

Beleegyeztem.

"Szeretett Atyám, tisztíts meg engem Fiad Vérével,
Atyám,tisztíts meg Fiad Testével,
Szeretett Atyám, távolítsd el a gonosz lelket,
aki éppen most kísért meg engem!
Amen."

Miközben Jézus leírta, én hangosan elmondtam. Hirtelen rájöttem, olyan volt, mintha felébredtem volna Jézus imája után. Rájöttem mi is történt a mai üzenet kezdete óta. Jézus szentáldozásra hívott, de én úgy tettem, mintha nem érteném, sőt kedvem lett volna nemet mondani. Megsértettem Őt, sőt vonakodtam válaszolni. Ez arra késztette Őt, hogy világosan megmagyarázza. Jézus segítségemre sietett. Éreztem, hogy majdnem elestem. Csak imája után 1 ébredtem tudatára, hogy egy gonosz lélek telepedett rám. Különös érzés volt, amikor megéreztem, hogy a gonosz lélek eleresztett ezeknél a szavaknál: "Szeretett Atyám, távolítsd el a gonosz lelket, aki éppen most kísért meg engem!" Jézus olyan erővel nehezedett kezemre, hogy súlyossá vált tőle, ugyanakkor megéreztem óriási és igen hatalmas erejét, amint erős óriásként fenntart engem. Imádkozás után úgy éreztem, mintha álomból ébredtem volna.

Jöjj közelebb hozzám, szentelődj meg! Szeretlek és meg akarlak menteni az eleséstől. Nem engedem, hogy elvessz.A virágnak öntözésre és táplálékra van szüksége ahhoz, hogy megtartsa szépségét.Én vagyok a te hőséges őrződ.Szeretlek.

Én is szeretlek.

Jézus látta a gonosz lelket, amint megkísértett. Én nem vettem észre. Kísértése idején mintha megbolondultam volna. Jézus nagyon hamar segítségemre sietett. Csak miután a gonosz lélek szorítása engedett, akkor jöttem rá, hogy majdnem elestem! Alig hiszem, hogy ez megtörtént!


1 velem együtt imádkozott

previous index next