HOME INDEX
ELSŐSORBAN ÉN VAGYOK APJUK


1994. június 19.
Apák ünnepe, San Francisco

Jahve, mindenek Teremtője és Atyja, szeretlek. Bizonyos, hogy nincs Hozzád hasonló Apa.

Atyám, elismerem, hogy kemény a szívünk, és igen távol vagyunk szerető szívedtől... Nem mondhatjuk, hogy nem hallottunk szereteted nagyságáról, de fülünk nem figyelt, és nem vettünk tudomást Rólad... Lázadtunk ellened...

Atyám, elteltünk nyomorúsággal, és elsők vagyunk, ha gonoszságra kerül sor. Szívünk gonoszságot suttog, és lelkünk olyan, mint az éj.

Ó Atyám, elismerem, hogy házadat gyíkok és pókok tanyájává tettük. Mégsem rejtetted el jobbkezed, jó dolgokkal töltöttél el minket!

Atyám, határtalan gőgünkben elárultuk képmásodat. Kétszeres vétket követtünk el: hűtlenek voltunk és megosztottak. Elmulasztjuk, hogy vizet adjunk a szomjazónak, elmulasztjuk, hogy kenyeret adjunk az éhezőnek. Rosszindulat lett mindennapi kenyerünk, amitől megremegnek a menny oszlopai... Megosztottságunk miatt olyanná váltunk, mint az elszáradt levelek. Mondhatjukóe: "Egy hangon hívtuk segítségül Nevedet?"

Atyám, a Te ajkad mégis jóságot áraszt, nem szűnik áldásokkal hívni minket. Szemed könyörülettel fordul teremtményeid felé. Felséged meglátogatja a Földet és sorra ülteti a szőlőskerteket. Milyen áldottak azok, akiket meglátogatsz és meghívsz, hogy Veled menjenek mennyei udvarodba!

Uram, elborítanak bűneink, és szívünk bűnnel telt meg, irgalmadban mégis eltörölsz minden bűnt.

Van-e valaki manapság, ki megemlékezik Rólad?
Van-e valaki, aki Neked szenteli gondolatát?
Van-e valaki, aki megvigasztal Téged?

Leányom? Fogadd békémet! Lásd, én senkit sem ítélek el, virágom. Figyelj rám! Hozd vissza hozzám gyermekeimet! Enyhítsd miattuk való neheztelésemet! Ajánld fel nekem ezt az adományt apák ünnepére! Emlékeztesd őket, leányom, ahogyan ma tetted, hogy elsősorban én vagyok Apjuk, Bajtársuk és legjobb Barátjuk, aki felettük áll, vigyáz rájuk és szereti őket. Szent Társuk vagyok. Mondd meg gyermekeimnek, hogy ki az, akihez bensőséges barátsággal kellene kötődniük, és mondd meg nekik, miként bízzanak bennem. Hallgass meg! Kedvemért légy kitartó imádban! Nagylelókűen felajánlott fogadalmaid, a hűség fogadalmai Atyádhoz kötnek téged. Jahve vagyok, és téged a szeretet köteléóke köt hozzám.

Ó leányom, csillapítsd Atyád szomjúságát, melyet gyermekei miatt érez, és ajánld fel magadat hűségesen áldozatul! Engedd, hogy igénybe vegyelek arra, hogy szívükhöz szóljak és felszítsam szeretetüket! Sóhajom nem titok előtted. Atyád sóhaja nem titok előtted, gyermekem. Légy szelíd, ha üzenetemet közvetíted! éN VAGYOK mindig veled van. Ne félj! Minél előbbre jutsz, annál kisebbé kell válnod. Légy bátor! Végül mindannyiatokat meg foglak újítani szeretetemben.

previous index next