HOME INDEX
ÉN VAGYOK AZ EGYEDÜLI BÍRÓ


1994. június 3.

Uram?

ÉN VAGYOK. Az én békémet adom neked, kicsim. Sokan jönnek hozzád leányom, és kérdezik: Rendben van-e minden? Mit üzen Jézus nekünk e napokban? Egyiptom leánya, ezt kellene válaszolnod: Jézus mondja neked, nemzedék, még nem gyógyultál ki betegségedből, biztos, hogy nem gyógyultál meg hitehagyásodból, 1 és több gerenda is van szemedben. Nemzedék, mind a mai napig visszautasítod a Szeretetet, irgalmamban mégis türelmesen várok arra az elismerésre, amellyel nekem, Istenednek tartozol. Türelmesen várok, hogy beteljen bűneitek mértéke, mielőtt igazságosságom rátok hullana. Hadd mondjam ily módon: térjetek vissza hozzám, és szívből bánjátok meg bűneiteket, változtassátok kertté, édenné ezt a pusztaságot, amivé lettetek! Szeressetek! Szeressétek egymást!

Éljétek az Evangéliumot, és ne egymást figyeljétek! Inkább a saját szemetekben lévő gerendára figyeljetek! Szüntelenül imádkozzatok! éljetek szentül! Ne hagyjátok álomba merülni szemeteket! Engesztelődjetek ki testvéreitekkel, 2 és megmenekültök a haláltól. Ne üldözzétek mindazt, ami szent. Gyónjatok meg őszintén, teljes lényetekkel! 3 Ne csapjátok be magatokat! 4 A Teremtő mondja: Vessetek meg mindent, ami nem szent! Figyeljetek az égre, és legyetek a Magasságbeli tanúi! Még jobban adjátok át magatokat az imádságnak, és kérjétek Teremtőtöket, hogy legyen a ti Világosságotok és Vezetőtök! Térjetek vissza hozzám, hogy tisztára moshassalak bűneitektől, amelyeket éjjel és nappal elkövettek! Nem gyógyíthatatlan a ti betegségetek, bár vétketek és számtalan bűnötök fájdalmas pestisként lepi el lelketeket. én kigyógyíthatlak benneteket vétkeitekből, megbocsáthatok nektek, és egészségessé tehetem egész testeteket... Aki szereti életét, el fogja veszíteni. Aki elveszíti életét e világban, meg fogja őrizni az örök életre.

Közületek sokan olvassák üzenetemet, de nem értitek meg az üzenet lelkét, mivel nem vagytok eléggé belém gyökerezve. Követitek az üzenet betűjét, de nem hatoltok a mélyére! Ünnepélyesen mondom nektek, hogy a szabadságot a Szentlélekben való újjászületésben kell megtalálnotok! Csak akkor fogjátok megismerni Nevem nagyságát és magasztos dicsőségem mélységét, amikor Szentlelkem megnyitja szemeteket.

Bizonyára tudjátok, hogy azt fogjátok learatni, amit elültettetek. Ha széthúzást ültettek a földbe, veszekedést és vetélkedést fogtok aratni, ha vádakat, akkor önmagatok elítélését, ha rágalmat, akkor saját pusztulásotokat. Vessétek földetekbe a szeretet magjait, és a szeretet viszonzását fogjátok aratni. Vessetek megbocsátást a földbe, és az irgalmat fogjátok learatni. Ne nevezzétek ki magatokat bírónak; én vagyok az egyedüli Bíró!...

Ahogyan már megmondtam: nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Azért vagyok itt, hogy figyelmeztessem a világot. Mondom neked, aki oly gyorsan ítélsz, és aki magadat bíróvá teszed: már van Bíród! Leányom, mondd meg azoknak, akik azt kérdezik tőled, hogy rendben van-e minden, maradjanak ébren, állandóan imádkozzanak erőért, hogy túléljék azt, ami történni fog.
  Ennyi elég lesz, leányom, maradj hűségesen mellettem, és szüntelenül imádkozz! Gyermekem, én, Jézus, segíteni fogok neked ebben a hosszú utazásban, amelyet az én kedvemért vállalsz. 5 Én, Jézus, megáldalak téged és Michael atyát. A Szeretet a közeletekben van. IC


1 az egész földkerekségen elterjedt, általános hitehagyásból,
2 ez azt jelenti, hogy mindenkivel,
3 ez azt is jelenti, hogy sanyargassuk testünket böjttel
4 vagyis nem elég csupán a gyónás kedvéért gyónni, hanem át kell éreznünk a bűnt és őszintének kell lennünk gyónás közben
5  Több találkozó az USA-ban és Kanadában, valamint TV-programok.

previous index next