HOME INDEX
CSAK EGY MÉRFÖLDET KELL MEGTENNÜNK1994. május 21.
Panormiti

Szentséges Szívem Vassulája írd: Béke legyen veletek! Bennem fogtok élni, ezért bennem leljétek gyönyörűségeteket!1 Frissüljön fel lelketek jelenlétemben! Jöjjetek és figyeljetek Szívem kívánságaira: szeretetemért, amelyet irántatok2 érzek, készek vagytok-e még követni lépteimet? Készek vagytok-e feláldozni időtöket, hogy sikerrel koronázzátok tervemet3, hogy az egész mennyország örömmel üdvözölhesse győzelmemet? Készek vagytok-e arra, hogy lelkesen és tetszésemre vágyódva válaszoljatok kéréseimre?

Ha megengeditek, hogy igénybe vegyelek benneteket, felruházom lelketeket istenségemmel4, ragyogásommal és pecsétemmel... csak egy mérföldet kell megtennünk barátaim, még egy mérföldet csupán. Kértem időtöket, és nekem adtátok. Kértem életeteket, és nagylelkűen felajánlottátok nekem. 5 Felöveztelek benneteket erőmmel, hogy menjetek és továbbítsátok üzenetemet, és ti megtettétek. Ezért továbbra is hátrálásra késztetem előttetek ellenfeleiteket. Bántott-e valaki benneteket? Ó, ha tudnátok, hány gonosz lélek menekült el csupán azért, mert meglátta világosságomat...6 Neked adtam világosságomat. Megígérem, hogy nem hagylak el. Légy kitartó imáidban, és ajkad ismételje mindazt, amit adtam neked! Újítsd meg előttem hűségfogadalmadat, és elég erőt fogok adni ahhoz, hogy kövess és folytasd Egyházam megszilárdítását! Jézus a Nevem, és megáldalak. Szeretlek, szeress te is engem!

(Néhány pillanattal később az Atya szólt:)

Vassula, emeld fel lelkedet hozzám! Én vagyok az, Jahve. Királyod szól. Áldjad Szent Nevemet, és élni fogsz. Leányom, még sokan gyülekeznek a hitehagyás körül. Hallgatnom kell talán? Ma újból leszállok megmentő segítségemmel, és lázadásuk közepette kiáltom: "Üdvösség! Az üdvösség tőlem való!"

A Föld elpusztul hitehagyottságában, felemésztődik gonoszságában, és lakói megfizetnek bűneiért. éhínség, földrengés és háború. Ami a földből származik, visszatér a földbe... Velem együtt haladj át, leányom, e sivatagon! ÉN VAGYOK veled van. Légy vidám és békés, mert veled vagyok.

Uram, van-e mondanivalód X.Y. számára?

Az ő számára? Mondd meg neki: A hit által vezettelek be megváltó tervembe, és a hit által fogod folytatni. Próbára tettelek, és mondom neked: Ismerem cselekedeteidet, szeretetedet és gyermeki hitedet. Mindazonáltal van egy panaszom: Erőt és állhatatosságot adtam neked, hogy segítselek7, és mennyire szeretném, ha teljesen felhasználnád! Kinyitottam szájamat és szóltam. Jöjj, ha szeretsz figyelni, tanulni fogsz. én, Jahve adom meg neked örök szeretetem pecsétjét. ÉN VAGYOK veled van.


1 Az Oltáriszentségben.
2 O'Carroll atya iránt és irántam.
3 Tervének egyik része az Igaz élet Istenben üzenet, az üdvösség üzenete.
4 Isteni életemmel.
5 Jézus nagyon meg volt hatva, amint ezt mondta. Hangjának színezete és fejének enyhe mozgása mutatta megindultságát.
6 Jézus abbahagyta néhány pillanatra, nagyon komoly tekintettel nézett rám, és nagyon komolyan mondta a következőket:
7 Isten tapintatból nem írta le azt a néhány szót, hogy ne fedje fel azt a személyt.

previous index next