HOME INDEX
NEM AKAROK ÉRTÉKTELEN, CSUPÁN AJKUKRÓL SZÁRMAZÓ IMÁDÁST!


1994. március 21.

Uram?

ÉN VAGYOK. Előtted állok! A Bölcsesség fog tanítani téged és mindazokat, akik olvasni fogják. 1 Vassula! Küzdesz és igyekszel, hogy megérts valami láthatatlan dolgot. 2 Törékenyebb vagy, mint valaha gondoltam.

Felséges Uram, ez rosszat jelent ? 3

Meghat meglepő gyengeséged... de tetszel nekem... Az élők legalább azt tudják, hogy meg fognak halni, míg a holtak semmit sem tudnak, egyáltalán semmit 4csupán e halottakért kellene könnyet ontani, mert ők elhagyták a fényt, hogy az örök sötétségbe jussanak... Vassula, megfigyeltelek e napokban... kerültél engem... Megfigyeltelek, teremtmény.

Merészség lenne, ha megkérdezném, terhel-e bármely mulasztás engem?

Megadtam neked a felismerés adományát, és örülök, hogy használod. Ezért vagyok türelmes hozzád... Jöjj én ivadékom, mondd meg népemnek, hogy az imájukban elhangzó üres beszéd és hiábavaló fecsegés értéktelen számomra, ha nem veszik komolyan, amit mondanak. Inkább azt szeretném, ha felém fordulnának, és szívből, szeretettel mondanának néhány szót, ahelyett, hogy a levegőbe fecsegnek! Nem akarok értéktelen, csupán ajkukról származó imádást!
  Még hányszor kell mindezt elmondanom nekik?
  És meddig kell még elviselnem e nemzedéket?
  Miért teszik folytonosan próbára Szentlelkemet?
  Tanítvány, szólalj meg! Imádkozz! Fordulj hozzám segítségért! Járj közben értük!

Szeretett Fia az Atyának, nem Te szálltál le trónodról, hogy e sötét völgyben felszítsd szeretetemet? és nem Te vagy az Királyom, aki a mai napig is meglátogatsz engem?

Én vagyok az.

És mit tettél evvel a száraz szalmával?

Termékeny fává tettem ezt a száraz szalmát, amelyre vigyázok, és gyönyörűségem kertjében őrzöm!

És nem győzött szereteted igazságosságod felett, amit méltán tartottál készen nyomorúságos lelkem számára?

Csupán tömjént leheltem rád és mirhával tettelek illatossá elolvasztva a téged betakaró jeget. és mivel úgy ismernek engem, hogy jelenlétemmel megfélemlítek minden vetélytársat, aki az én helyemen, az én birtokomon emeli trónra magát, a szobádba léptem. Akkor felemeltem arcodat, hogy lássa dicsőségemet, és elborítottalak áldásaimmal.

És nem Jahve, a mi Atyánk, Urunk és Istenünk, Teremtőnk mentette meg életemet a kígyótól? Nem jött-e le Felsége saját maga a mennyek országából és mennyei ragyogásából, hogy helyreállítsa emlékezetemet és arra figyelmeztessen engem, hogy semmi tisztátalan nem jut el a mennybe?

A mennyei Atya:  én tettem ezt.

És nem Te látogattál meg, szeretett Szentlélek, aki ragyogóbb vagy, mint a csillagok együttvéve, amikor szánalmasan tapogatóztam a sötétben, és hogy lássak, világosságodat árasztottad szegény szemembe?

A Szentlélek:  én voltam, és megesküdtem, hogy folyókat fakasztok belőled. Megesküdtem, hogy Szavam kardjává, félelmetessé és veszélyessé teszem szájadat ellenségeinkkel szemben. 5 Megesküdtem, hogy Barátod leszek, ahogy a próféták Barátja voltam, és teljesen megújítalak. Megtiszteltelek a bölcsességgel és beavattalak felsőbb tudásom misztériuó maiba.

Szent Nevedért jöjj gyorsan hozzánk, és ments meg! Hadd gyönyörködjön Benned minden nép, és lássák meg, amit szemük sohasem látott, és hallja meg fülük, amit sohasem hallottak. Téged végtelen irgalmadról és gyengéd Szívedről ismernek.

Atyám? {Az Atyához fordultam.}

ÉN VAGYOK. Ajánld fel nekem, Fiamnak és Szentlelkemnek hűségfogadalmadat, és ha megteszed, bemutatlak házam udvarában. Mondd, mit adnál azért, hogy lelkeket nyerhess számomra? Mit tennél meg azért, hogy lelkeket ments? és mit adnál azért, hogy egyesíthesd Fiam Testét? Minden szót, amit most kimondasz, meghallgatok, megbecsülök és végrehajtok. Légy erős, és válaszolj nekem!
Uram, hogy lelkeket nyerjek számodra,
otthagynék házat, testvért, nővért,
apát, anyát, gyermeket és hazát.
Szent Nevedért
mindezt megteszem,
hogy lelkeket nyerjek Neked.

Hogy lelkeket mentsek, Szent Istenem,
nem Te magad tanítottál,
hogy örömmel és lelkesedéssel,
méltósággal és zokszó nélkül
viseljem az örök dicsőség terhét?

Nem a Te Szent Fiad tanított arra,
hogy testvéreim megmentésére
1nyújtsam oda bal arcomat is,
ha a jobbat már megütötték?

Mindenség Ura, nem Te magad tanítottál arra,
hogy örömmel viseljem
a rágalmat és a sértést
minden lélek megmentésére, akit szeretsz?

és nem Te magad tanítottál arra, Atyám,
hogy ne panaszkodjak és ne nyissam ki szájamat,
amikor üldöznek és
arcomra taposnak?

Uram, Istenem és Atyám,
önként újból átnyújtom
Neked, szeretett Fiadnak és Szentlelkednek
hűségfogadalmamat,

őszintén leteszem elébed fogadalmaimat.

Ha szükséges lenne,
lemondanék a pihenés és alvás óráiról,
hogy általad felkínálhassam testvéreimnek
mennyei udvarod nyugalmát.

Ha szükséges,
mindent felkínálok nekik,
amit Tőled kaptam,
és megmutatom nekik szeretetedet,
hogy őket is megmentsem.

És Fiad Testéért? Az utolsó cseppig
ki fogom üríteni szeretett Fiaddal,
Jézussal együtt
a megosztottság kelyhét,
amelyet az emberi tettek nyújtanak Neki.
Ó mit meg nem tennék az egységért!
és házad helyreállításáért
lelkesen követném Fiad véres lábnyomát,
és keresztjének porban hagyott nyomába
tenném azt a keresztet,
amelyet Ő maga adott nekem.

Igen, leányom, emésszen téged a házamért való buzgóság! Tégy meg zokszó nélkül mindent, amit meg kell tenni, és meg fogod látni, hogy nem a semmiért futottál. Nem hiába meríted ki magadat. Veled vagyok és mindig veled leszek. én, Jahve elég erőt adok neked, hogy tisztelj engem és szívesen teljesítsd küldetésedet.


1  az üzeneteket.
2  azt a módot, ahogyan Isten "kapcsolatba lép" velem.
3 amit most mondtál rólam
4  mialatt Jézus e szavakat mondta, más irányba nézett, mintha csak magának beszélt volna...
5 A Szentháromság ellenségeivel szemben.

previous index next