HOME INDEX
ENGEDJÉTEK,
HOGY AZ ÉN MANNÁM TÖLTSE MEG SZÁJATOKAT!


1993. április 8.

Uram, Istenem, tudod, hogy ajkamon nincs hamisság. Te, aki átlátsz lelkemen és megvizsgálod bűneimet, tudod, hogy ártatlan vagyok és nem vagyok mindabban vétkes, amivel vádolnak és amiért elítélnek. Hiszen nekem adtad Lelkedet!

Városom! Kedvesem! Én vezettelek rá, hogy lábam nyomain és az én világosságomban haladj. Azért jöttem, hogy megmondjam, nem vagy egyedül! Érted? Két karom úgy vesz körül mint lángoló fal. Mondom neked, ne várj elismerést az emberektől, mert akit az emberek csodálnak, az utálatos szememben. Ezért hadd vadásszanak rád, hadd üldözzenek! Ne félj bárányom azoktól, akik megölik a testet, mert azon kívül semmit sem tehetnek. Megmondom kitől félj, attól, akinek hatalma van arra, hogy a pokolra vessen, miután megölt.

Inkább áldj engem, hogy mindazt, amire tanítottalak, elrejtettem a tanultak és az ügyesek elől, és az egyszerű gyermekeknek nyilvánítottam ki, mivel ez örömet szerez nekem és Lelkem gyönyörűségét leli benne! Tudj arról, hogy aki hozzád ér, 1 az a szemem világát bántja. Tégy meg mindent Vassulám, hogy úgy jelenhess meg előttem, mint aki hitét megőrizve jutott keresztül megpróbáltatásain. Mutasd meg, hogy szilárdan állsz, mint a fa, mely meggyökerezett az igazságban, a szeretetben, a hitben és a reményben, hogy örvendezhessek, ha majd eljövök megvizsgálni gyümölcsödet! A szenvedést szeresd inkább, semhogy tested gyengeségének engedj, gyermekem! Senkinek sem fog sikerülni elválasztania téged tőlem, ezért örvendj!

Jaj a világnak 2 amely akadályt gördít üzeneteim útjába, és méginkább jaj annak az embernek, aki megteszi!
  Vassula... általad fogom dicsőségemet megmutatni. Ha körülvesznek téged az ellenséges lelkek, légy hozzájuk olyan, mint a kétélű kard, amely keresztülszúrja a hazugságot! Imádkozz azért, hogy ezt a mennyei táplálékot, amelyet Lelkem adott, szétosszák az éhezők és a szegények között! Engedjétek, hogy az én mannám töltse tele szájatokat!
  És mondom neked 3 akit Lelkem hálóként vet ki minden nemzet fölé... „Imé stenakhoreménos para poli. Avria ine i proti stavrossi, ké pali, a Ios Mou tha ksana - stavrothi se epta meres...” 4

Feketébe fogom öltöztetni a mennyet... imádkozz húsvét dátumának egyesítéséért! Légy az én békémben! Én, Jahve, szeretlek. Félelem nélkül hirdesd Szavamat! Jöjj!


1 az, aki engem bánt
2 Isten hangja hirtelen megváltozott,
3 éreztem, hogy Isten hangja szomorú lesz, és őt magát is szomorúnak éreztem,
4 Isten az én nyelvemen, görögül szólt hozzám: „Nagyon szomorú vagyok, holnap lesz az első keresztre feszítés, és Fiamat hét nap múlva újból keresztre feszítik...” A kétféle húsvéti dátum miatt.

previous index next