HOME INDEX
ÉN, AZ ÚR, LÉLEK VAGYOK! MONDOTTAM, HOGY ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS BÍRÓ


1993. március 9.

Maranatha! Jöjj!

Az én békémet adom neked. Közel vagyok, ajtótokban állok, szeretteim! Hallgassátok meg a fügefáról szóló példabeszédemet: Amikor az ága gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így lesz veletek is, amikor mindezt látjátok: tudjátok meg, hogy közel vagyok, az ajtótokban állok. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, a Fiú sem, csak az Atya egyedül. 1

Teremtés! Mennyire vágytam arra, hogy egybegyűjtselek benneteket, ahogy a tyúk összegyűjti szárnya alatt csibéit, mégis oly sokan visszautasítjátok! Később majd nem mondhatjátok, hogy nem próbáltalak minden módon egybegyűjteni benneteket Szentséges Szívemben, hogy megmondjam nektek, nem találtok nagyobb szeretetet az enyémnél. De ti továbbra is saját elgondolástok szerint tévelyegtek ebben a pusztaságban. Hamarosan eljövök hozzátok. Most egyik hírnököt küldöm a másik után, hogy kikiáltsák üzeneteimet. Legyetek ébren!

Uram, boldog vagyok, és tele vagyok örömmel. Maranatha!

Ne félj! Gyengéden gondoskodva őrködöm minden lélegzetvételed felett. Ezekben a böjti időkben ezt mondom neked: Beszélj, galambom, beszélj és prófétálj! Ne törődj vele, ha vádlóid megfigyelnek és hamisan ítélnek meg téged.Szeress, és légy türelmes! Mondd, gyermekem, ki lehet-e emelni egyetlen szót vagy mondatot a Szentírásból, vagyis szövegkörnyezetéből, és azt elkülönítve vizsgálni?

Nem, Uram, mert úgy tűnhet, hogy ellentmond más szónak vagy mondatnak, amelyet Te mondtál.

Akkor ezekkel az üzenetekkel sem tehetik meg. Mondottam, hogy én vagyok az egyedüli Törvényhozó és Bíró 2 Vassula, szemed és szíved csak a láthatatlan dolgokat keresse! Az örök dicsőség a láthatatlan dolgokban van. Mennyire örvendezem a szegénységben és a gyengeségben! Tanuld meg, hogy a te üdvösségedre és a te szabadságodra szolgál mindaz a tanítás, amit adok neked, mert ahol Lelkem van, ott szabadság van. Én, az Úr, Lélek vagyok 3

Írd : 4

„Ha van érzéki test, van szellemi is, amint az Írás mondja: ,Ádám az első ember élő lénnyé lett’, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi; a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is... test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. Nézzétek, titokba avatlak titeket: Nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, - hirtelen egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak fel, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.

Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:
,A győzelem elnyelte a halált,
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?’
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk, Jézus Krisztus által” 5

  Igen, megszabadítottalak benneteket a bűn és a halál törvényétől. Jöjj! Maradj hűséges hozzám, míg véget ér futásod! Én, a te Teremtőd, veled együtt fogom befejezni. Ha velem vagy, nem kell félned. Ha velem vagy, tele lesz asztalod. Sohasem foglak elhagyni.


1 vö. Mt 24,32-36
2 vö. Jakab 4,12.
3 vö. Jn 4,24; 2 kor 3,18.
4 az Úr arra kért, hogy a Szentírásból másoljam le a következő részt
5 1 Kor 15,45-57.

previous index next